Byns arbetsformer

Projektföreningen Bullmark          2013-08-01.

 

Arbetsformer i byafrågor / lokal utveckling.

Under de senaste 10 åren har halva byns befolkning förnyats. I sommar har ett 20-tal nya personer flyttat till byn. Mot denna bakgrund känns det angeläget att lämna en samlad information om våra arbetsformer.

Traditionellt arbetar byaföreningar med styrelsemöten, arbetsgrupper och byamöten. Denna arbetsform blir allt mer sällsynt, eftersom det är svårt att engagera människor i arbetsgrupper, få kommer till byamöten, med andra ord alla är upptagna med sitt.

Detta ska man ha all förståelse för. I vardagen är det jobb, ibland på olika tider, barnen ska till skolan, de ska vara bilskjuts till olika ungdomsaktiviteter på kvällstid, vuxna personer är ofta engagerade i egna intressefrågor, o.s.v.

 

Därför har vi sedan flera år tillbaka arbetat i andra former. Vi arbetar med den lokala utvecklingen på detta sätt:

 

 • en sammanhållande förening håller i den lokala verksamheten, I detta fall är det Projektförening Bullmark, där styrelsens roll är samordnande, d.v.s. samordningsbeslut.
 • alla boende i byaområdet är med, inga avgifter
 • inga verksamheter startas förrän aktiviteten är finansierad, genom ideellt arbete eller bidrag.
 • ingen bybo ska känna sig eller vara oroliga för, att vara inblandad i ekonomiska åtaganden i byaverksamheten.
 • nya bybor kontaktas och hälsas välkomna.
 • det är årsmöte årligen, dit alla ortsbor bjuds in, alla förslag behandlas, förslag som väcks på årsmötet, hänvisas oftast för beredning i styrelsen, varefter byborna får ta ställning till förslaget.
 • det väljs en styrelse – alla styrelsemöten är öppna möten – dit är byborna välkomna att vara med (bybor kan där lämna förslag, ej beslutande)
 • det finns bara fast ansvariga personer/alternativt arbetsgrupper för beachvolleybanan, boulebanan och vindskydden.
 • det sänds ut byainformation – vilken har behandlats via mail inom styrelsen – varefter den sänds ut.
 • det är viktigt att byborna lämnar synpunkter och förslag, det är endast på detta sätt som den lokala utvecklingen förs framåt.
 • finns intresse för att ett förslag ska genomföras, bildas en frivillig tillfällig arbetsgrupp, denna arbetsgrupp ska genomföra förslaget/aktiviteten, den tillfälliga arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag som regel inom 1-2 månader.
 • finns inte intresse för en tillfällig arbetsgrupp, genomförs inte förslaget
 • byns hemsida www.bullmark.se är under utveckling, kom gärna med förslag hur den ska vidareutvecklas, styrelsen är ansvarig, webbmaster för in uppgifterna.
 • på hemsidan finns föreningar, politiska partier får endast anmäla namn på ordförande med telefonnummer och adress.
 • På hemsidan finns flikarna; Hjärtstartare, Om Bullmark, Byns arbetsformer, Viktiga meddelanden, Aktuellt, Byainformationer, Kalendern, Företagserbjudanden, Föreningar, Länkar, Lokala frågor.
 • saknar du byainformation via e-post och vill vara med i gruppmailet, eller vill du ändra e-postadress, vänlig meddela detta. Alla som nu är med och får byainformation har själva valt att ingå. Gruppmailet används endast i utsändande av byainformation, och i vissa fall i – erbjudande till aktivitet – från andra närliggande byar.
 • har du bilder från byaområdet så sänd den gärna till styrelsen (ej bild på barn, är vuxen person med på bild, ska medgivande finnas)

Styrelsen