Förhållningsregler

Projektföreningen Bullmark.                2010-08-01.
org.nr 802432-3068

Förhållningsregler vid ungdomsaktiviteter.

Till grund för nedanstående förhållningsregler ligger Kvalitetsdeklaration från Umeå Fritid.

Vi lovar ungdomarna att

  • bedriva en sprit och drogfri mötesplats
  • kontakta föräldrarna om ungdomarna är påverkade
  • ge bästa förutsättningar till en bra fritid
  • ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande på aktiviteterna
  • verksamheten bedrivs tillsammans med trygga vuxna
  • motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
  • motverka alla former av våld
  • samverka med andra aktörer som bedriver ungdomsaktiviteter
  • samråd med företrädare för skola och förskola i syfte att tillämpa likvärdiga värderingar

Den ungdomsverksamhet som bedrivs genom Projektföreningen Bullmark är att betrakta som allmännyttig verksamhet, varför vi hänvisar till skolans försäkring samt familjens hemförsäkring.

Nära samverkan ska ske mellan fritidsledaren och ´´tjänstgörande föräldrar´´.

Föräldrar som har synpunkter på verksamhetens bedrivande bör framföra dessa till fritidsledaren, som sedan i sin tur tar upp frågan med styrelsen.

Uppstår störningar eller oroligheter som stör ungdomsaktiviteterna, kan fritidsledaren som ytterst ansvarig, kontakta – för råd och stöd – personal som under helger arbetar i uppsökande verksamhet. Tfn 090 – 16 10 50.

Samverkan sker även med Sävar socialtjänsts fältarbetare. Tfn 090 – 16 40 92.

Fritidsledare Erik Spett 076 – 11 55 262

Läs om projektet; Föräldrastödet i Sävarådalen.  http://foraldrastod.xpy.se

Hemsida; www.bullmark.se länk; projektföreningen