Midsommarfirande

Projektföreningen Bullmark                      2013-06-13.

Till
Boende i Bullmark o Tålsmark med omland
På begäran från Gravmarkarna översändes bilagd inbjudan till midsommarfirande:
Midsommar i Gravmark

Hälsningar
Styrelsen