Sommarandakt

Projektföreningen Bullmark 2013-07-15.

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omnejd

På önskemål från Gravmarks byalag översänds bilagd fil.

sommarandakt

Hälsningar
Styrelsen.