Årsmöte 2014

Projektföreningen Bullmark.  2014-01-09.

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Kallelse och Dagordning för årsmöte tisdagen den 28 januari 2014, kl. 19.00.

Plats: Ungdomsgården/kapellet.

DAGORDNING.

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.

 1. Närvaroförteckning
 2. Val av två justerare tillika rösträknare för årsmötet.
 3. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorshandlingar.
 6. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Motioner och styrelsens förslag.
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Budget och verksamhet. – Beslut avseende medel för ungdomsverksamhet.
 11. Avgifter.
 12. Val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga ärenden: Utse arbetsgrupp under perioden för utbyggnad skola och barnomsorg. Förslag till öppna styrelsemöten: 8 april, 16 september.
 15. Avslutning.

Redovisning av konstituerande styrelsesammanträde

Efter årsmötet ca. kl. 19.20 sker information / beslut i bl.a. följande frågor:

– Bullmarksdagen (tidpunkt, genomförandeform, arbetsgrupp)

– Hjärtstartare (placering, inköp eller ej) Gunn Karlsson

– Bussturer Nils-Erik Karlsson

– Busskur (Rote) Olov Jonsson

– Historik Bullmark o Tålsmark.

Valberedningen meddelar att Benny Carlsson, Johanna Sjögren och Sonja Nilsson har tackat nej till fortsatt uppdrag.            

Valberedningens förslag:
ordf.     Fredrik Karlsson
Olov Jonsson
Tord Viklund
Birgitta Jonsson
Inger Flodgren
Revisor  Mats Carlsson
Revisor Randolf Wallgren

Välkomna !
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.