Byainfo nr 30

Projektföreningen Bullmark
Org.nr.802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
För kännedom: Ordförande i Furunäs och gravmark.

Byainformation nr.30          2015-09-11.

Här kommer information från byamötet den 31 augusti.

Antal barn i skolverksamheten.
Höstterminen 2015 finns följande antal barn i skolverksamheten:
Skolan                                 108
Fritidsverksamheten           40
Förskolan kringlan              19
Dagbarnvårdarna                14
Till detta tillkommer ca 5-10 barn hos hemmavarande föräldrar

Näringslivsträff 3 november.
Företrädare för kommunen bl.a. från näringslivsservice kommer till FBIK:s klubbstuga den 3 november kl. 19.00. Välkommen till mötet!

Samtalsfrågor/teman:

  • Bostadsbyggande (Hur kan vi gemensamt marknadsföra lediga byggbara tomter)
  • Lokal kommunal service (Önskemål om besök av distriktssköterska och fotvårdare)
  • Informationsrutiner till lokala näringslivet vid kommunal upphandling.
  • Mobiltäckning inom området

Postpartners.
Samtal pågår sedan i vintras om möjligheten att återfå postpartners till Bullmark. Posten visar upp ett mycket hårdnackat motstånd till denna förändring. Samtal har parallellt förts med ICA centralt.
Under hösten kommer vi att fortsätta samtalen med ICA centralt med förhoppning, att de lyckas förmå posten, att postpartners öppnar i Bullmark.

Klippboken
Klippboken finns hos Elly Karlsson Flodavägen 14.
Vi uppmanar byborna, hjälp till genom att klippa ur artiklar ur ortens tidningar. Lämna urklippen till Elly.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.