Byainfo nr 29

Projektföreningen Bullmark

Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 29              2015-09-06.
 
 
Rekommendationer i vissa gemensamma lokala frågor inom byarna Bullmark och Tålsmark.

Med anledning av från byborna inkomna frågor, med synpunkter och förslag, kan konstateras att nedanstående frågor inte är nya för byborna i Bullmark och Tålsmark, utan har reglerats och redovisats vid tidigare tillfällen och gäller fortfarande.

De olika delfrågorna regleras antingen i lag, föreskrifter, eller gäller som allmän praxis, som ingår i vanligt hänsynstagande och beteende i samhället, oavsett boende i stad eller på landsbygd.

Vid våra byamöten är det inte lämpligt att sitta och prata om varandra om olika händelser och betanden, vi bybor ska inte agera vare sig som polis eller åklagare.

Grunden är däremot att vi bybor ska prata med varandra om vi ser avvikande beteende. Fortsättningsvis kommer vi – vid uppkomna händelser av den typ som du ser nedan – hänvisning att ske till byns hemsida www.bullmark.se flik: Lokala frågor.

 Här nedan får ni exempel på olika händelser. 

Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar vandaliseras.
Fasadflaggorna har satts upp för att pryda infarterna till byarna och är byns gemensamma egendom. Fasadflaggorna utgör också ett bevis på bybornas välkomnande till byarna. En fortsatt vandalisering av fasadflaggorna skapar kostnader för byn, merarbete för bybor som arbetar ideellt, och är ytterst ett bevis på okunskap och brist på hänsynstagande. En fortsatt vandalisering medför att fasadflaggorna slutligen tas bort från välkomstskyltarna. Som jämförelse kan nämnas att i intilliggande byar får flaggorna sitta uppe oskadda. Mötet beslutar att uppmana alla bybor att bl.a. inom familjen diskutera frågan.

Hästskit på gator, trottoarer och grusvägar samt hundbajs.
Enligt lag och föreskrift är hästägare inte skyldig att plocka bort hästskit från vägar och trottoarer.
Däremot är det sedvanligt, att i ett modernt samhälle inte lämna hästskit efter sig utan undanröja hästskiten. Däremot regleras frågan om hundbajs i föreskrift, att ägaren är skyldig att plocka upp efter sin hund.
Mötet beslutar att för allmän trivsel följa förekommande föreskrifter och modern sedvänja.

Ungdomar på kapellet/kyrkans tak, samt ungdomarnas körning med scouters på kvällstid.
Det är förbjudet på såväl enskilda som på allmänna fastigheter att klättra upp på tak. Ett sådant beteende måste – av föräldrarna – inpräntas för barn och ungdomar som såväl felaktigt beteende som ytterst farligt.
Vad gäller ungdomars körning med scouters/mopeder på väg, i terräng och på kvällstid, regleras detta i lag och föreskrifter. Mötet uppmanar alla att följa lagar, föreskrifter och att allmänt bruka sunt förnuft.
I övrigt gäller också att ta hänsyn till och tänka på lämpligheten på vilken dygnstidpunkt när scouters/mopeder framförs. För ungdomar med scouters/mopeder är framförandet även av yttersta vikt, bl.a. med beaktande av säkerhetsrisker samt framtida körkortsprövning.

Gamla fordon på Smidja (gamla lärarbostaden) vid skolan.
Flera bybor har uttryckt missnöje över bilar och andra fordon som finns på Smidjas tomt, såväl ur trivsel som säkerhetssynpunkt och med beaktande av närhet till skolan.
Mötet uttalar att frågor av denna typ bör löses mellan berörda parter, d.v.s. fastighetsägare/uthyrare och hyresgäst.

Vindskydden inom området.
Inom Sävarådalen finns 34 vindskydd och vi har gemensamt med berörda byaområden indelat ansvaret för vindskydden. Inom vårt område finns 5 vindskydd med eldstad, belägna längs Sävarån. I ansvarsåliggandet gäller påfyllning av ved ett antal gånger under vinterperioden samt viss städning.
Vid vissa tillfällen har nedskräpning skett vid Kvarnplatsen, och mycket ofta är det stor nedskräpning och vandalisering vid Ilforsen.
Besök gärna våra fina vindskydd, det är därför dom finns till. Vindskydden är naturskönt placerade, och är fina utflyktsmål för hela familjen. Vi ber alla som besöker platserna, städa upp efter er!

Hälsningar
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.