Post & Telestyrelsen

2015-09-01

Till
Post – telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

Ärende: Mobiltäckning
PTS, Löpnummer K15-7484

Område: Gravmark – Furunäs – Bodbyn och Bullmarksområdet,
byar inom Umeå kommun i Västerbotten.

Framställan.
Vi har i skrivelser till er 2015-05-15 samt 2015-06-04 och i telefonkontakter framfört behovet av förbättrad mobiltäckning inom området.

Mätning och justeringar samt viss förbättring under försommaren.
Mätning genomfördes v 9 och uppföljningsmätning v 19. Efter dessa mätningar och uppjustering av sändningseffekt kunde vi konstatera en allmän förbättring, utom inom två delområden nämligen Furunäs och Bullbäck/Dalfors, vilka fortfarande saknar mobiltäckning.

Vi har också erhållit täckningskartor från de fem operatörerna – som enligt vår tolkning – är helt missvisande, eftersom de inte lever upp till den täckningsgrad som beskrivs.

Nu är det sämre än någonsin med mobiltäckningen inom området.
Under sensommaren har det snabbt uppstått en total försämring av mobiltäckningen inom hela vårt område.
Orsaken till detta kan vi bara spekulera om, men kan bero på två saker som vi ser det. Antingen har den uppjusterade effekten dragits ner, eller så gav den nya förbättrade effekten möjlighet till företagare och ortsborna att nyttja befintliga tjänster.

Nu behövs krafttag.
Vi hemställer om att Post – och telestyrelsen vidtar åtgärder, så att vi kan få tillgång till mobiltäckning inom området. Den dåliga mobiltäckningen är en katastrof för det lokala näringslivet, för de boende i området, och är ett stort hinder i ortens framtida utveckling.
Den tillfälliga förbättringen under försommaren visar att möjligheterna finns. Bara ni kan få operatörerna att vidta åtgärder.

Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:
Gravmarks byalag Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening Ingeborg Jonsson
Projektföreningen Bullmark Olov Jonsson
Föreningen Bodbyn Christina Hagman
Furunäs Bullmark IK Nina Mann
Sävarådalens skoterförening Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
Flodavägen 1 918 92 Bullmark 070-578 25 88 enar.jonsson@bullmark.se

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.