Byainfo nr 28

Projektföreningen Bullmark 2015-08-14

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 28.

1. Mobiltäckning inom området.
Sedan i vintras har arbetat med att uppnå förbättrad mobiltäckning pågått. Arbetet har genomförts gemensamt mellan Gravmarks byalag, Furunäs intresseförening, Projektföreningen Bullmark, Föreningen Bodbyn, Furunäs-Bullmark idrottsförening och Sävarådalens skoterförening.
Efter flera mätningar och efterföljande åtgärder, har förbättringar uppnåtts inom området. Två områden är dock vita fläckar på kartan, nämligen Furunäs och Bullbäck-Strandfors. Fortsatta samtal pågår med TeliaSonera.

I vårt arbete att uppnå förbättringar har våra kontakter med Post och Telestyrelsen, PTS, varit till stor stöd och hjälp. Se PTS:s hemsida, adressen finns nedan.
Inom området finns olika operatörer, de fem operatörernas täckningskartor finns nedan.

För Bullmark-Tålsmarkområdets del kommer frågan att behandlas på det öppna byamötet den 31 augusti.

När det gäller vilka operatörer som finns i er närhet kan ni gå in på PTS Bredbandskarta http://bredbandskartan.pts.se/ Om ni går in under fliken ”Hitta Nätägare” och slår in er adress kan ni se vilka operatörer som har sändare i närheten.
Operatörernas täckningskartor kan även ge en viss vägledning, men ska inte ses som en garanti för täckning. Därför kan det vara bra att be att få prova tjänsten där man tänker använda den. Det finns fem operatörer som äger mobilnät i Sverige. Dessa fem mobilnät fungerar olika bra på olika platser och för olika tjänster – röstsamtal (2G och 3G) eller datatrafik (Edge, 3G och 4G):

Telia: http://www.telia.se/privat/support/tackningskartor

Tele2: https://www.tele2.se/tackningskarta/

Telenor: http://www.telenor.se/privat/kundservice/tackning-och-driftinfo/tackningskarta.html

3: https://www.tre.se/tackningskarta

Net1: http://www.net1.se/privat/tackning/tackningskarta/

På PTS hemsida finns det goda råd om täckning http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Mobil-telefoni/Tackning/Gada-rad-om-tackning/ och information om inomhustäckning http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Tackning/Inomhustackning/

2. Tillkommande frågor på dagordningen den 31 augusti.
– Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar vandaliseras
– Hästskit på gator, trottoarer och grusvägar samt hundbajs.
– Ungdomar på kapellet/kyrkans tak, samt ungdomarnas körning med scouters på kvällstid.
– Gamla fordon på Smidja (gamla lärarbostaden ) vid skolan.

Välkomna !
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.