Byainfo nr 33

Projektföreningen Bullmark                      2015-11-20
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 33.

  • Information från Näringslivsträffen i Bullmark.

Ett led i att förbättra kommunikationen mellan kommunens beslutsfattare och vi som bor på landsbygd, har vi påbörjat en dialog/samtal som vi kallar näringslivsträffar. För oss i Bullmark och intilliggande byar genomfördes den andra näringslivsträffen den 3 november.

Här kommer en kort information:

En välmående landsbygd

För första gången har Umeå kommun tagit fram en rapport som visar landsbygdens utveckling i förhållande till staden. Ur rapporten kan bl.a. utläsas att landsbygden följt med i befolkningsökningen, är friskare, har högre inkomst och bättre boendemiljö. Av de negativa inslagen finns, lägre utbildningsgrad och sämre kommunikationer. Vill du ta del av rapporten så finns den på kommunens hemsida www.umea.se

Byggklar tomtmark

Vi var överens om att marknadsföra byggklara tomter på landsbygd. Vi kan bl.a. lyfta fram byggande på landsbygd på våra respektive hemsidor. Där har vi boende på landsbygd också en viktig uppgift att marknadsföra möjligheten att bygga, bo och leva i en bra landsbygds miljö. Vi själva är dom bästa marknadsförarna.

Lediga och byggklara tomter finns på Tunnbrödsvägen och Lantvägen.

Se hemsidan www.bullmark.se

Mobiltäckning

Vi har tillsammans med intilliggande byar arbetat för att få bättre mobiltäckning. Mätningar har visat att mottagningsförhållandens varierar stort. Operatörerna inom området har inte velat gå oss till mötes med bättre upplysningar om mobiltäckningsförhållandena. Operatörernas kartor är allt för allmänna, för att visa verkligheten. Ärendet finns nu hos post och tele styrelsen, PTS.

I samband med näringslivsträffen meddelade kommunens företrädare att kommunen nu engagerat sig i frågan. Det känns bra att frågan angrips från flera håll.

Inom Teliasonera pågår budgetberedning. Vi har insänt en skrivelse med krav om att vårt område prioriteras, för att ge bättre mobiltäckning.

Lokal närservice

För att en bygd ska utvecklas krävs en lokal närservice d.v.s. ett lokalt näringsliv. Där har vi ortsbor en avgörande inverkan eftersom det lokala näringslivet – hantverkaren, lanthandeln, bränsleförsäljningen, o.s.v. – finns kvar, endast om vi som bor i bygden nyttjar de lokala tjänsterna. En levande landsbygd behöver ett lokalt näringsliv.

Om vi vill ha det lokala näringslivet kvar, så måste vi bybor nyttja det, ingen annan gör det åt oss.

Hälsningar
Styrelsen.

Ps
Bilagt finns inbjudan till Mötesplats Sävar: Hanna Marklund – hållbart idrottande
Ds.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.