Byainfo nr 32

Projektföreningen Bullmark                      2015-10-23.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

  • EPA – traktorer på byn

Vid flera tillfällen på senare tid har EPA traktorer och mopeder – körda av ungdomar – framförts mycket oförsiktigt och med högt motorljud inom byn. Körningarna inom bostadsområdena, ofta kvällstid, har varit ansvarslösa och medfört stor risk.

Vi vädjar till er ungdomar som bor i området att visa hänsyn och följa trafikbestämmelserna.

Vi är medvetna om att byn besöks av EPA-burna ungdomar från andra byar bl.a. Sävar och Täfteå, vilket inte gör saken bättre. Dessa ungdomar kan vi inte påverka, varför vi vädjar till byns ungdomar att själva framföra fordon med ansvar, och samtidigt  upplysa besökande ungdomar om olämpligheten att köra vårdslöst inom byaområdet.

Bybor som störs, får avgöra lämplig åtgärd.

Inom området parkeringen vid FBIK:s klubbstuga och inne på ischoceyplan, har det körts runt med olika fordon vilket medfört att det blivit stora ojämnheter på parkeringen och inne på ischoceyplan. Under veckan har FBIK sladdat och förberett inför hösten. FBIK vädja till er att inte köra inom området.

OBS! Det är förbjudit med fordonstrafik på grusplanen med anledning av att det är i närheten av ortens vattentäkt. UMEVA kommer att sätta upp bom och skyltar vid vägen med till grusplan.

  • Näringslivsträff den 3 november kl. 19.00 i Bullmark. Påminnelse!

Vi vill påminna om att företrädare för kommunen besöker oss den 3 november. Dessa träffar har tillkommit genom att vi som jobbar ideellt inom byaverksamheten – vill skapa ett samtal med kommunens företrädare – bl.a. om vikten av ett fungerande lokalt näringsliv, d.v.s. lokal service. Detta sker genom att vi själva, som valt landsbygden som boende, nyttjar och därmed stödjer våra lokala företagare, men också på att kommunen finner former så att de använder sig av lokala företagare/entreprenörer vid köp av varor och tjänster.

Anmälan senast den 30 oktober till anders.kjellander@umea.se

Kom till FBIK:s klubbstuga kl.19.00 den 3 november.

Välkomna !

  

  • Postpartners.

Sedan en tid tillbaka förs samtal (Gravmarks byalag, Furunäs intresseförening, Projektföreningen Bullmark, ICA nära Bullmark) med Postnord i syfte att ICA nära Bullmark ska få teckna avtal om att få bli postpartners, d.v.s. att vi ska få möjlighet att hämta postpaket på affären. Det är mycket svårt att föra samtal med Postnord, eftersom dom ständigt hänvisar till sina egna principer om vilka som ska få vara postpartners. Samtalen har förts i samförstånd med ICA centralt. Under veckan har vi tillskrivit ICA centralt, och ber dom slutföra samtalen om att ICA nära Bullmark ska får teckna avtal. Detta är sista möjligheten i nuläget – för till oss kunder – lyssnar Postnord inte på.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.