Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3     2017-02-17.

Hälsningar
Styrelsen.

Till
Umeå kommun
901 84 Umeå

Yttrande över Umeå kommuns översiktsplan ÖP, avseende landsbygdsdelen.

Stråk längs Sävarådalen.

Ett tjugofemtal byar indelade i fyra delområden, har arbetat fram en gemensam Byaplan som fastställdes den 16 augusti 2016.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har vi aktivt kunnat ta del av förslag till översiktsplan avseende Umeå kommuns landsbygdsdel. Vi ser då att det lagts ut olika korridorer där byggande och utveckling kan ske. Även om det nu sägs att det inte bara är efter dessa som utveckling kan ske inom landsbygdsdelen, är det ändock stor risk att det blir på så sätt. Efter några år är det andra som handlägger och beslutar, och ursprungstanken kan då ha fallit bort.

För att säkerställa att så inte sker, vill vi boende längs Sävarådalen att ett stråk anges längs dalgången. De främsta skälen för detta är förutom vad ovan nämnts, de möjligheter som skapats längs Sävarån genom den restaurering som genomförts efter flottnings perioden, samt genomförande av projektet Sävarån med biflöden. Sävarån ingår i natura 2000 och är klassad som riksintresse.

Besöksnäringen och det lokala näringslivet ger möjligheter till en stark utveckling. Till detta sker en naturlig förtätning av byggande, och att tillvarata möjligheterna inom de LIS områden som finns. Kommunikationerna blir naturlig på den befintliga vägen 650 och 647.

Ett stråk – inte baserat på antal fordonstrafik – utan naturlig utveckling där natur och miljö står i förgrunden, är landsbygdsutveckling då den är som bäst. Det är viktigt att kunna visa upp landsbygdens kultur, därför bör ett stråk anges längs Sävarådalen.

Med vänlig hälsning
Enar Jonsson                                           Birgitta Eriksson
enar.jonsson@bullmark.se                      birgitta.eriksson@gravmark.se
Samordningsansvariga för Byaplanens genomförande.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.