Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432 – 3068

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland
Byainformation nr. 2.          2017-01-26.

Några beslut från årsmötet 2017-01-26.

Styrelse
Ordförande Staffan Viklund
Sekreterare Birgitta Jonsson
Kassör Tord Wiklund
Ledamot Simon Westerberg
Ledamot Bengt-Erik Nilsson
Ledamot Olov Jonsson

Revisorer
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

Valberedning.
Hans Karlsson
Gunn Karlsson

Webbmaster
Thomas Lundgren

Boulebanan
Jari Smedman har övertagit skötseln av Boulebanan. Vi tackar Nils-Erik Karlsson för mångårig god skötsel av banan.

Lokal telefonlista
De bybor som önskar en digital telefonlista, anmäl er så sänder vi den.

Remissyttrande översiktsplan, Tematisk plan för landsbygdsdelen.
Bilagt finns remissyttrande.
Eftersom det pågår en politisk diskussion i skolfrågan, hänvisar vi personer med politiskt intresse, att kontakta det politiska parti som de sympatiserar med.

Hälsningar
Styrelsen

 

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.