Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.
Byainformation nr. 15.   2017.

Översänder nedanstående information.

Hälsningar
Styrelsen

Oktober 2017.

Information angående planeringsläget Bullmark skola.

Det finns en stor efterfrågan om information om planeringsläget för skolbygget i Bullmark.

För detaljplan för Bullmark 3:12 gäller att förslaget varit ute på granskning under tiden 15 augusti t.o.m.6 september.

Granskning är den andra delen i den formella dialogen som alltid ska ske vid upprättande av detaljplan. Den första delen som kallas samråd genomfördes ju under våren.

Handlingar som finns på hemsidan:
Följebrev Granskning, – kan läsas på nätet
Plankarta med bestämmelser och illustration, – kan läsas på nätet
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, – kan läsas på nätet
Miljöteknisk undersökning, – kan läsas på nätet
Samrådsredogörelse kan lämnas på begäran. Detta beror på att regler för personuppgifter gör att vi inte kan lägga dem på nätet direkt.

En synpunkt som framkommit från Västerbottens museum är att en arkeologisk undersökning behöver göras i området. Denna kommer att ske under hösten.

Nästa steg i processen är då att med kompletterande material färdigställa ett förslag till detaljplan. Den kommer då att prövas och om inget oförutsett händer antas i byggnadsnämnden. Om ingen överklagar beslutet vinner planen laga kraft ca 1 månad därefter. Då är det möjligt att pröva bygglov för skolan.

En möjlig byggstart av skolbygget i Bullmark kan då ske under våren-sommaren 2018.

Hälsningar 
Mikael Berglund / ordförande Byggnadsnämnden

Informationen sprids genom mail till hushållen via byagrupperna.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.