Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 17.               2017-12-15.

Vid förra veckans styrelsemöte diskuterades bl.a.

Majbrasa.
Sedan några år tillbaka så anordnar inte byn en majbrasa på valborgsmässoafton. Den främsta anledningen till detta är det tidigare årliga sparandet av ris och löv till majbrasan inneburit, att den blev stor, och svåreldad.
En återgång till den tidigare platsen är inte aktuell eftersom den ligger i skogsmark, samt att den brukar användas som upplagsplats för entreprenörer då det sker byggande av olika slag. Ett annat hinder för genomförande av majbrasa är svårigheten att få fram en person från byn, som är formellt ansvarig gentemot kommunen d.v.s. brandfaran.
Styrelsen föreslår
att vi har en insamling av ris veckorna före valborg och håller till på parkeringsplatsen nedanför motionsspåret. Ett sådant genomförande kräver att ev. kvarvarande brandrester efter brasan ska fraktas bort
att vi köper in ett antal eldkorgar och ställer ut dessa på parkeringsplatsen, och att eldandet i dessa får utgöra majbrasa.
Finns det intresse?
Finns det några som vill ingå i arbetsgruppen?
Lämna synpunkter med vändande mail!

Årsmöte den 1 februari 2018.
Projektföreningen Bullmark håller årsmöte torsdagen den 1 februari 2018. Handlingar sänds ut i början av januari.

Vad är Byabrev och vad är Byainformation.
Byabrev är den informationskanal som de fem byagrupperna: Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismark använder för information ut till ortsborna.
Informationen gäller det pågående arbetet med genomförandet av den gemensamma byaplanen. Det ideella arbetet är indelat i fyra delavsnitt. Det har sänts ut nio Byabrev under året, där varje byaområde svarar för utsändandet inom sitt område. Byabreven finns på byns hemsida www.bullmark.se
Byainformation är information till boende i Bullmark/Tålsmark med omland. Det har sänts ut 17 Byainformationer under året. Byainformationerna finns på hemsidan www.bullmark.se

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Önskar
Styrelsen

                           

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.