Byainfo nr 16

Byainformation nr: 16. 2014-08-15.

• Välkomna till Bullmark.
Vi har under veckan hälsat ytterligare tre familjer välkomna till byn.

• OBS ! Inbjudan till byamöte måndagen den 15 september kl. 19.00. OBS !

Styrelsen sammanträder som öppet byamöte.
Måndagen den 15 september kl. 19.00.
Ungdomsgården / Kapellet.
(Påminnelse till byamöte sänds ut en vecka före mötet)

DAGORDNING.
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fyllnadsval till styrelsen. Valberedningen lämnar förslag.
4. Majbrasan, se byainformation nr, 15, utsänd information och förslag.
5. Historik 1900-talet, Bullmark/Tålsmark.
6. Bullmarksdagen.
Beslut avseende anordnande av Bullmarksdag, alternativt att bordlägga frågan tills vidare.
Ett genomförande kräver en ansvarig arbetsgrupp.
7. Offentlig upphandling: information om anpassat anbudsunderlag, samt insatser för att stärka det lokala näringslivet.
8. Lokal telefonlista.
9. Förslag till Namnbyte på Projektföreningen Bullmark till; Bullmark/Tålsmark utvecklingscentra.
Förslaget avser enbart namnbyte, med oförändrade stadgar och med bibehållande av befintligt organisationsnummer. Namnbyte ska registreras och är kostnadsfritt.
Se byns arbetsformer: Byborna beslutar och styrelsen samordnar beslut och genomförande.

Anledningen till namnbytet är att namnet mera allmänt ska beskriva och anpassas till byns nuvarande, men framförallt till kommande utvecklingsverksamhet.
Framtida utvecklingsverksamhet bör indelas i utvecklingsområden exempelvis ;
• Marknadsföring.
• Stärka det lokala näringslivet och därmed säkerställa och utveckla byns service.
• Byggande.
• Kommunikationer.
Förslag till beslut:
att beslut om namnbyte avser ett inriktningsbeslut
att under hösten undersöka bybornas intresse att ingå i något av de föreslagna utvecklingsområdena
att beslut om namnbyte sker vid årsmötet den 27 januari 2015.
10. Övriga frågor.
11. Tidpunkt för årsmöte. Förslag: tisdagen den 27 januari 2015, kl. 19.00.
12. Avslutning.

Välkomna !
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.