Byainfo nr 18

Projektföreningen Bullmark
 Till

Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 18.
2014-09-19.

Från styrelsens öppna byamöte den 15 september kan vi informera om följande:

Fyllnadsval av Karin Westbom och Simon Westerberg.

  • Styrelse.

v. ordförande  Olov Jonsson                       olov.jonsson@bostaden.umea.se

sekreterare     Birgitta Jonsson                   birgitta.jonsson@umu.se

kassör            Tord Viklund                         t_viklund@hotmail.com

ledamot          Simon Westberg                   simon.westberg@gmail.com

ledamot          Karin Westbom                     karin.westbom@hotmail.com

 

Revisor          Mats Carlsson                      mats.carlsson@bullmark.se

Revisor          Randolf Wallgren                  randolf.wallgren@hotmail.com

Webmaster     Tomas Lundgren                  thlu@gravmark.se

Hemsida                                                    www.bullmark,se

  • Skadegörelse

Under sommarhalvåret har några barn/ungdomar som har tillgång till luftgevärsliknande vapen använt dessa bl.a. genom att skjuta på skyltar och anslagstavlor inom byaområdet.

Vi vädjar till berörda föräldrar att se till så att denna skadegörelse upphör. Utöver skadegörelse finns också en betydande olycksfallsrisk.

Vårt område besöks ofta av guidade bussturer där Sävarådalen och Bullmark/Tålsmark visas upp. De närmsta två veckorna kommer fyra busslaster med besökare – såväl privatbesökare som myndighetsutövare – att guidas längs Sävarån. Sönderskjutna skyltar och anslagstavlor i byn och vid vindskydd och rastplatser, ger fel intryck och en felaktig anblick av vår bygd.

  • Ny och ombyggnad av skolan i Bullmark.

Vid mötet i måndags efterfrågades närmare information om den planerade utbyggnaden av skolan. Styrelsen har kontaktat kommunen och begärt att byborna ska få närmare information om planerna omkring ny och ombyggnad av skollokaler. Skrivelsen finns på hemsidan www.bullmark.se flik aktuellt.

Hälsningar
Styrelsen

Ps
Mera information från styrelsens öppna byamöte kommer i nästa byainformation.
Ds

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.