Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
2014-09-26.

  • Tack till er som jobbar ideellt för bygden.

Ett hjärtligt tack till de ideellt arbetande byborna som håller snyggt på och omkring våra trivsel och aktivitetsplatser.

Badplatsen: Olov Jonsson, Jonas Högdahl, Emrik Jonsson

Fasadflaggorna på våra välkomstskyltar: Kennard Andersson

Boulebanan: Gun och Nils-Erik Karlsson

Beatchvollybanan: Markus Bodin, Cecilia Franzen

Vindskydd och rastplatser: Hans Karlsson

Majbraseplatsen.
Med hänvisning till utsänd byainformation nr. 15 beslöts vid det öppna styrelsesammanträdet den 15 september att majbraseplatsen avvecklas. Detta innebär att senare i höst alternativt i början av vintern, bränns kvarvarande material upp och platsen stängs. Byborna får senare ta ställning till eventuellt fortsatt gemensamt firande av valborgsmässoafton.

Bullmarksdagen.
Frågan diskuterades. Om Bullmarksdagen ska genomföras behövs en arbetsgrupp. Frågan om genomförande av Bullmarksdagen bordlades tillsvidare.

Offentlig upphandling
Informerades om att kommunen arbetar med att anpassa anbudsunderlagen vid offentliga upphandlingar så, att det lokala näringslivets företagare, entreprenörer och leverantörer får möjlighet att delta i kommunens anbudsgivning.

Informationsturer längs Sävarån.
Under våren och sommaren har guidade bussturer genomförts längs Sävarån. Under denna vecka har vi guidat fyra bussturer. Besökarna ha bestått av såväl privatpersoner som myndighetsutövare av olika slag. Bland annat företrädare för Glesbygdsverket motsvarigheten till det Svenska Jordbruksverket men från Österbotten i Finland.

I veckans bussturer har bl.a. ingått besök på Kvarnplatsen i Bullmark, fikabesök i Bäckmönne i Furunäs samt lunch på Kläppstugan i Gravmark. Krokbäcksfallet och Blocket i Botsmark är andra besöksmål under besöken.

Badbryggan.

  1. Badbryggan behöver bytas ut. Ansvariga för badplatsen kommer under hösten att undersök typ och kostnad för en ny badbrygga.
  2. På badplatsen finns två badhytter, vilka inte används. Dessa två hytter är i ett sådant skick att de kommer att avyttras. Är ni intresserad av att ta hand om en eller båda hytterna, så hör av er. Först till kvarn gäller.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.