Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.      2014-10-10.

OBS !  Bilagt finns erbjudande från FBIK.

  • Hemsidan har fått ett ansiktslyft.

Det pågår en del ändringsarbete på hemsidan. Gå gärna in och titta. www.bullmark.se

  • Förslag till namnbyte och breddning av verksamheten

Det öppna styrelsemötet den 15 september diskuterade frågan om namnbyte. Beslut blev att hänskjuta frågan om namnbyte till årsmötet i januari 2015 i avvaktan på bybornas intresse att ingå i olika verksamhetsområden.

Frågan om eventuellt namnbyte är beroende av om bybor anmäler sig till att medverka i bedrivandet av olika verksamheter, d.v.s. en breddad lokal verksamhet.

I frågan om bybornas intresse att medverka i olika verksamhetsområden ställs nu frågan till er bybor.

Vem vill medverka i:

  • Marknadsföring
  • Stärka det lokala näringslivet och därmed säkerställa och utveckla den lokala servicen
  • Byggande
  • Kommunikationer.

Beträffande omfattningen av ideell arbetsinsats och uppdragets längd för de olika verksamhetsområden, fastställs först efter samråd då respektive arbetsgrupp bildas.

  • Information om skolbyggnationerna i Bullmark

Vi det öppna styrelsemötet den 15 september dit byborna var inbjudna efterfrågades – under övriga frågor – information om skolbygget. Oro uttrycktes om dels risken att en grävskopa kunde stå på bygget utan förvarning samt dels brist på information. På detta påstående lämnades information, att det finns en tydlig hanteringsform för denna typ av ärenden.

I kommunens hantering ingår bl.a. följande ordning; information, särskilt samråd med sakägare, bygglov, fastställelse, upphandling och därefter byggstart.

På styrelsens förslag, beslöts att efterfråga information från kommunen i ärendet. Påföljande dag sändes en begäran om information.

Kommunen meddelar att tidigast under andra hälften av november, kommer kommunen att inbjuda till information. Särskild inbjudan och samråd sker med sakägarna. Information till anställda inom skolverksamheten i Bullmark, erhålls genom skolledningen.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.