Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 10. 2015-03-13.

• Skolan Bullmark.
Byggnadsnämnden har i sitt beslut (maj 2014)meddelat att planen handläggs med normalt planförfarande.
Kommunens detaljplanering har igår meddelat – att slutplanerandet pågår – och att planen beräknas gå ut på samråd under april månad.

• Lokal för distriktsköterskebesök och fotvård.
Vi har i kontakt med företrädare för kommunen framfört önskemål om lokalutrymme för distriktssköterskebesök samt fotvårdare. Vi utgår från att lokalutrymme för skolsköterska i gamla skolan får finnas kvar, vilket kan innebära att lokalfrågan kan lösas.
Vi kommer senare att uppta samtal med företrädare för kommunen och landstinget om resursfrågan.

• Badbryggas vara eller icke vara är frågan.
Den befintliga badbryggan är nu i för dåligt skick för fortsatt användning. Inför anskaffande av ny badbrygga, undersöker vi nu typ av badbrygga som kan vara lämplig i strömmande vatten.
Vi vill nu med byborna och främst med föräldrar föra en dialog om ansvarsfrågan i samband med nyttjande av badbryggor. Som ni vet så har frågan prövats i samband med badolycka och där ställdes kommunen till ansvar för dödsolyckan, genom vållande till annans död.
Efter denna händelse har de flesta kommunerna tagit in sina ute badbryggor, de kommunala bryggor som nu finns kvar, har badvakt

I bad från badbryggor i öppet vatten – oftast sjöar – är risken för badolyckor stora. Olycksrisken för användandet av byns badbrygga är än större, mot bakgrund av att bryggan ligger i strömmande vatten. Ansvaret vid denna typ av olycka faller på styrelsen.

Innan anskaffning sker av ny badbrygga, och mot bakgrund av ansvarsfrågan så anser styrelsen att bad i byns badbrygga fortsättningsvis ska ske på förutbestämda tider, och med vuxen föräldranärvaro.

Ett fortsatt användande av badbrygga i byns regi är kopplat till föräldrarnas ideella medverkan. Vi vill nu veta bybornas och främst föräldrarnas intresse av att under sommarmånaderna fungera som ideella vuxna och vara närvarande vid badplatsen. På så sätt tar vi ansvar för byns barn och på bästa sätt minimerar risken för olycksfall vid bad från badbrygga i strömmande vatten.
Vi ber er anmäla intresse för att schemalagt medverka som ideell badvakt under sommaren.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.