Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland
Byainformation nr. 14 2015-04-24.

Här kommer information i några delfrågor från det öppna byamötet den 20 april.

Tillverkning av skolmat vid Bullmark skola läggs ned.

Enligt ett ryckte som sprids just nu, så avser tjänstemän i skolförvaltningen att lägga ner tillverkningen av mat vid Bullmark skola. Maten ska tillverkas och levereras från skolan i Sävar.

På uppdrag av byamötet har en skrivelse till berörd nämnd och förvaltning insänts med protest mot förslaget.

Ett sådant genomförande kan dessutom – i denna del – få stora påverkningar på det kommande skolbygget.

Skrivelsen i sin helhet finns på hemsidan www.bullmark.se under flik Aktuellt.

Inget gemensamt valborgsmässofirande

Efter ett flertal förfrågningar till byborna angående majbrasan kan styrelsen konstatera att det för närvarande inte finns intresse av gemensamt majbrasefirande i byns regi.

Badplatsen i byns regi upphör.

Efter byainformation nr. 10, där frågan om frivilliga badvakter (föräldrar) efterfrågades, kan konstateras att ingen bybo anmält intresse.

Mötet beslöt att ingen nyanskaffning sker av badbrygga och att därmed ingen badbrygga i byns regi läggs ut i Sävarån.

Badplatsen avstädas och markägaren och byborna meddelas att badplatsen upphör.

Trafikverket, åtgärder vägdelen Bullmark – Fällforsån

Samtal har förts under en längre tid med företrädare för Trafikverket om förbättringar vägdelen Bullmark – Fällforsån. Någon ombyggnad är förnärvarande inte möjlig eftersom medel för ombyggnad inte tilldelats.

Förbättringar kommer dock att utföras under sommaren. Förbättringsarbetet omfattar:
Dikesrensningsinsatser
Stenplockning i vägbanan
Beläggningsarbeten bl.a. tillförs fräsmassor från upplag

Styrelsen återkommer senare med ytterligare information i ärendet.

Stöd det lokala näringslivet i din by.

Vid det öppna byamötet konstaterades att en avgörande förutsättning för en levande landsbygd är att vi har ett lokalt näringsliv. Hur skulle du uppleva din by utan den lokale hantverksföretagaren exempelvis; bygg, el, ventilation, målning, o.s.v. Vad betyder det för dig som bybo, om det inte finns service som livsmedelsförsäljning, bensinförsäljning, apoteksutlämning, systembolagsutlämning, lastbil, traktorer, mm.

Bara vi själva kan slå vakt om byns lokala service, ingen annan gör det åt oss.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.