Skollokaler i Bullmark

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Skollokaler i Bullmark.

För mer än fem år sedan begärde byarna Bullmark och Tålsmark, att det erfordrades att nya lokaler skulle byggas i Bullmark. Behovet om nya och ändamålsenliga lokaler är stort, och är en grundläggande del i att skolbarnen kan få den  grund i undervisningen – som idag och i framtiden krävs – för att kunna följa med i den fortsatta utbildningen. Nya lokaler är och viktigt, så att personalen får bra arbetsmiljö och bättre arbetsförutsättningar.
I går fick personal och föräldrar information.

Se bilagd information. OBS ! Arbetsmaterial och inga beslut är tagna.

Hälsningar
Styrelsen.

2016-01-28

Till Byaföreningarna i
Bullmark, Bodbyn, Gravmark och Furunäs.

Vi ber er vidarebefordra informationen i era byar
Eftersom det finns stort intresse bland ortsborna för skolverksamheten inom området
översändes information /arbetsmaterial avseende lokal och resursplanering för
Botsmark, Bullmark och Bodbyns skolområden.

OBS! detta är ett arbetsmaterial där inga beslut är tagna!

Gravmark Bullmark S-förening
Ingeborg Jonsson

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.