Byainfo nr 5

Projektföreningen Bullmark                
Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5.     2016-03-04.

  • Ideella arbetsgrupper

Våra ideella arbetsgrupper fortsätter även detta år:

Fasadflaggorna                  Kennard Andersson
Beachvolleyplan                 Marcus o Cecilia Franzén
Vindskydd                           Hans Karlsson
Boulebanan                        Nils-Erik Karlsson

Ett varmt tack på förhand för er insats. Er ideella arbetsinsats är en stor tillgång, och ger oss bybor möjlighet att utöva olika fritidsaktiviteter.

Lokal telefonlista.

Den lokala telefonlistan har funnits i våra byar under många år. Senaste uppdatering var januari 2015.
Vi är medvetna om att i dagens digitala värld, så finner man snabbt adressen till de personer som man vill få kontakt med.

Den lokala telefonlistans ska ses både som ett sätt att lätt nå byborna, men också ett sätt att se vilka som bor i våra byar.
Under senaste året har de fasta telefonerna mer eller mindre försvunnit. Ska nu den lokala telefonlistan uppdateras – så är det ett måste – att mobiltelefonnumren uppdateras för de vuxna personerna i hushållet.

Vi vill veta om den lokala telefonlistan fortfarande är intressant !
Säg vad du tycker.

Skrivelse till kommunen.
Med anledning av de senaste veckornas händelser avser styrelsen att sända en skrivelse till kommunstyrelsen
dels protestera mot Grund och Förskole nämndens beslut, och kräva att Bullmark skola ska vara en F6 skola.
dels påtala att vi inte accepterar kommunens förändring i förslag till översiktsplan. Vi kräver att tidigare skrivning återförs i översiktsplanen, vilket medför att byggande (förtätning) även fortsättningsvis är möjligt inom området.
Bybor – hör av er med synpunkter på direkten. Vi avser sända skrivelsen till kommunstyrelsen onsdagen den 9 mars !

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.