Byainfo nr 7

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 7 2017-04-19.

Inbjudan till Bullmark den 24 april.
– Kvällsmöte kl. 18.30 Lokal: Ungdomsgården. (OBS! Det finns även en utdelad inbjudan samma dag, till en dagsträff kl. 12.00-14.00)

Bygden ska utvecklas genom att stärka det lokala näringslivet, lokal besöksnäring och byggande på landsbygden.
Som stöd för fortsatt utveckling i våra bygder ingår som en avgörande del den utveckling som berör översiktsplan, landsbygdsdelen det inritade Sävarå stråket längs Sävarån. Sävarån är klassad som riksintresse och omfattas av Natura 2000.
Grunden för utvecklingen i bygden sker med ett genomförande av den gemensamma byaplanen.

Den gemensamma byaplanen är fastställd under hösten 2016. För att klara genomförande har byaplanen indelats i nio delaktiviteter.
Inom varje delaktivitet har utsetts personer som ansvarar för respektive genomförande. För att säkerställa genomförande har vi kontaktpersoner inom exempelvis Kommunen, Kyrkan, Företagarna, ortens föreningar, med flera.

Sävarå stråket erbjuder en möjlighet till ökad närturism med sevärdheter och upplevelser samt möjlighet till byggande i byarna. I sammanhanget ska framhållas utpekade LIS områden i respektive byaområde som underlättar byggande nära vatten.

Vi avser redovisa nuläget i respektive delaktivitet vid gemensamma byamöten under tiden 24–27 april. För Bullmark gäller 24 april kl. 18.30.
Vi redovisar:
– byaplanen och de inledande samtalen med kommunens företrädare
– det pågående arbetet med översiktsplanearbetet, ÖP, som gäller landsbygdsdelen. Arbetsmaterial: förslag till särskilt stråk längs Sävarådalen. Vad betyder det för Bullmark/Tålsmark?

För vår del som bor längs Sävarån är genomförandet möjligt, endast om vi alla tillsammans hjälps åt. För att lyckas måste genomförandet ske i samklang med ortsborna därför inbjuder vi Ortsborna i Bullmark – Tålsmark med omland till byamöte.

Hjärtligt välkomna!

Projektföreningen Bullmark
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.