Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9.

  •  Valborgsmässofirande.

Valborgsmässofirandet med majbrasa i byns regi har legat nere några år. Årets firande genomfördes på parkeringen vid motionsspåret med eldkorgar. Firandet var välbesökt – ett 80-tal personer, barn och vuxna, vilket visade att intresse för firandet finns i byn. Fikaförsäljning, tipsrunda, gissa antal stenar samt fiskdamm för barnen, var ett uppskattat program.
Resultatlistan från tipsrundan finns på anslagstavlan vid ingången till ICA Nära.
Ett varmt tack till Lena med arbetsgrupp, för er utomordentliga insats!
Ett varmt tack till Anita och Jenny för bidraget till Fiskdammen.

  • Vinterunderhåll på allmän väg.

Det gångna vinterunderhållet på vägsträckorna Bullmark-Sävar och Bullmark-Gravmark har varit sämre än tidigare, med bl.a. omfattande spårbildning i vägbanan. Vägen har vissa tider varit trafikfarlig. Berörda byar har i skrivelse till Svevia påtalat detta. Det är viktigt att understryka att det inte är försenade inställelsetider, eller bristande förarkompetens som är anledningen, utan val av fordonstyp.

Eftersom vinterväghållningen försämrats i hela landet, har regeringen för någon vecka sedan uppdragit till vägverket att snabbutreda och senast den 29 juni lämna förslag på förbättringar inför kommande vinter. Vi har därför i särskild skrivelse till berört Statsråd och Trafikverket insänt skrivelse – med kopia till Svevia och Umeå kommun – som visar vår pågående korrespondens med Svevia. Vi har i skrivelsen hemställt att skrivelsen översänds till den pågående utredningen.

  • Vårfest och Nyinvigning.

Den 16 maj var det Vårfest för alla åldrar samt Nyinvigning av Bullmarks kyrka. (namnbyte från Kapell till Kyrka)

På programmet:
– Hamburgare och tårta
– Gladiatorduell & sumobrottning för barnen
– Våravslutning för barngrupperna
– Avslutning med sång av Liza Lundqvist & barnkören Himlagott.

Medverkade gjorde Jonas Nordling, Maria Carlsson, Johan Wållberg, Helen Sjövik, Benny Carlsson, Arvid Persson och Therese Westin med flera från kyrkan. Vårfesten som besöktes av ca. 135 personer var mycket uppskattad.

En fortsatt samverkan mellan byn och kyrkan är viktig, inte minst genom att möjliggöra en ökad ungdomsverksamhet i samverkan mellan Byn, Kyrkan och FBIK.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.