Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark.
Org. nr 802432–3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr 3. 2019-01-18.

Förslag till beslut vid årsmötet den 24 januari.
Vi har under flera år försökt att bl.a. få till en minskning av trafikhastigheten inom byaområdet. Den höga hastigheten förorsakas av såväl privata trafikanter som yrkestrafiken.

Detta är djupt alvarligt eftersom många boende inom området – både barn och vuxna – befinner sig ofta som gående och cyklande trafikanter inom byaområdet. Den smala vägen och den höga trafikhastigheten ökar risken för trafikolyckor.
För att uppnå säkrare trafik inom vårt byaområde har vi under de senast åren tillskrivit berörda myndigheter, utan åtgärd.

Vi har därför under den senaste tiden tagit ett helhetsgrepp över trafiksituationen inom vårt byaområde. Vi har i skrivelser och samtal vänt oss till; Trafikverket Borlänge, Umeå kommun, Svevia Umeå, och Polismyndigheten Umeå. I våra kontakter har vi prövat olika åtgärder för att få en bättre väg och en lägre trafikhastighet.

Hög trafikhastighet i Bullmark/Tålsmark.
Med skrivelser och förda kontakter avser vi nu konkretisera vår begäran.
Vi har genom våra kontakter med nämnda myndigheter och organisationer förstått, att vår begäran, att med fartkameror som verktyg, minska hastigheten genom byaområdet är möjlig, men först om flera år. Vi har en tillfredsställande vägskyltning med 30- och 40-skyltning inom området, så andra åtgärder måste nu till.

  • Vi har i våra interna diskussioner kommit fram till att snabbaste och bästa lösningen för att dämpa hastigheten på berörda vägdelar är, att anlägga flera breda och förhöjda övergångsställen. (väg 647, 650)
  • Vi är införstådda med att det krävs ett underlag för ett sådant beslut. Vi har förhoppningen att Trafikverket genom en utredning ska kunna göra en säker bedömning för beslut och genomförande av åtgärden.
  • Vi föreslår denna typ av åtgärd eftersom vi har sådana exempel inom vår kommun vilka – enligt vår uppfattning – fått ett positivt utfall för att dämpa trafikhastigheten.

Med hänvisning till ovanstående är vår framställan att Trafikverket beslutar att vidta åtgärder så att vi snabbt kan dämpa trafikhastigheten i Bullmark.

Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.