Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Kopia till Ordförande Gravmark och Furunäs

Byainformation nr 14       2019-04-12

Åtta lägenheter i Bullmark
Under våren – i mitten av maj – kommer 8 modullägenheter till Bullmark. Lägenheterna är på 43 kvadratmeter och uthyrningen riktas till alla.
Entreprenör är Olov Jonsson och Josefin Sjöberg med sin firma Alltek, som kommer att vara byggherre och även äga husen.
Fastighetsmodulerna kommer att ställas upp några månader vid Robertsforsvägen – på gamla majbraseplatsen.
Husen kommer att placeras på fastigheten 4:114 på godkänd detaljplan, d.v.s. området vid Bagarstugan.
Bygglovshandlingar inlämnade och grundläggningsarbetet påbörjas så snabbt våren tillåter.

Valborgsfirande
Välkommen till valborgsfirande (30/4) Eldkorgar tänds kl. 19.00.
Fika, Fiskdamm, Tipsrunda mm.
Plats: Tålsmarksvägen vid elljusspåret/boulebanan
Arr: Projektföreningen i samarbete med ICA Nära Bullmark
Affisch biläggs
Välkomna!

Vi vädjar, sänk trafikhastigheten genom byn, det är 30 respektive 40 km / tim. som gäller.
Det finns en anledning till varför det är skyltat 30 respektive 40 km genom byarna Bullmark och Tålsmark. Anledningen till 30 skyltningen kan vara äldreboende, skola, förskola, fritids, mm.
Genom båda byarna i övrigt är det skyltat 40 km vilket beror på att det är tätbebyggt område, med många olika trafikanter som färdas längs vägarna eller gatorna. Många är vuxna gående eller cyklande, med de flesta är barn i olika åldrar.
Nu måste det bli ett slut de höga hastigheterna. 90 % av de som färdas på våra vägar och gator är ortsbor. Vi vädjar till er sänk hastigheten!

Den andra gruppen vägtrafikanter som inte håller trafikhastigheten genom byn är yrkestrafiken. Vid allt för många tillfällen passerar tung godstrafik genom byn med på tok för hög hastighet. Vi kommer från styrelsens sida att tillskriva Åkeriföreningar och motsvarande, med en vädjan om att de ska sänka hastigheten genom Bullmark och Tålsmark.

Vi har också varit i kontakt med polismyndigheten i frågan om hur vi ska få ner trafikhastigheten. Företrädare för polisen har besökt området, och är väl uppdaterade i frågan. Skrivelsen biläggs.


Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.