Byainfo nr 18

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 18.        2019-08-06.

Bybor, välkommen till mötet i Bullmark den 28 augusti, kl. 19,00 Lokal; Ungdomsgården/kyrkan.
Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan informerar om Lokalt utvecklingsstöd Umeå landsbygd.
– Du får information om kommunens arbete med landsbygdsutveckling i din bygd
– Du får information om Bygderådet
– Du får tillsammans – i grupparbete med andra mötesdeltagare under kvällens i grupparbete  ta fram viktiga synpunkter och förslag, som du anser utvecklar bygden.
– Du får därmed möjligheten, att hjälpa till med att ta fram möjligheterna för bygdens utveckling.
Välkommen!

                   Information om vägarbetet som startat idag.
Trafikverket utför en del arbeten kring allén som sträcker sig genom Bullmark. Det kommer att ske komplettering och nyplanteras ca. 30 björkar.
Det kommer även att ske vissa dikningsarbeten för att av dränera vägen, så att regnvatten kan rinna av vägbanan.

                    Lokal Telefonlista
Den lokala telefonlistan finns fortfarande kvar och finns i digital form. Den läggs inte ut digitalt på hemsidan. Det är frivilligt att vara med.
Vi är medvetna om att du med ny teknik. snabbt kan ta fram uppgifter du behöver.
Enligt önskemål från många bybor, vill man att den lokala telefonlistan ska finnas kvar, för den fyller bland annat den uppgiften att man snabbt och enkelt ser vem är mina närmsta grannar, vem bor i byn.

Bilagt finns den lokala telefonlistan. Vi ber dig uppdatera era telefonnummer och via svarsmail meddela oss eventuella ändringar. Vi för in ändringarna i telefonlistan, och sänder ut telefonlistan digitalt till er.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.