Byainfo nr 9


Bullmark 2020-03-02   

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9.

Bybor! Vi vill höra era synpunkter om nedanstående frågor, synpunkter och förslag.

Nedanstående frågor och synpunkter kommer att framföras, bland annat vid samtal med företrädare för Vägverket och företrädare för Skolan.

(Utan prioritetsordning)
En säker skolväg och säker väg för gående och övriga trafikanter inom och runt byaområdet.

Av- och påstigning skolbussar och skolbilar, fri från vägområdet
Fortsatt trottoar vid svängplan fram till befintliga skolan.
Förläng trottoaren längs Robertsforsvägen från busshållplats vid affären, fram till i höjd med bostadsområdet, d.v.s. fram till Bagarstugan.
Busshållplatser – för av- och påstigning – ordnas inom byaområdet
Övergångsställe vid befintliga skolan.
Övergångsstället vid svängplan ses över
Hastighetsdämpande åtgärder för såväl Robertsforsvägen som Flodavägen
Högerregeln vid Sävarvägen samt ´´lämna företräde´´ inom byaområdet
Ytterbelysning förstärks inom byaområdet
Trottoar längs Flodavägen fram till Lantvägen – mellan befintliga skolan förbi parkeringsplatsen, som samtidigt blir en gångväg fram till nya skolan.
Av- och påstigning vid nya skolan, helt fri från vägområdet. (vid Robertsforsvägen )
Ordna parkering vid skolan, så att skolbarnen kan lämna sina cyklar/sparkstöttingar.
Förlängning av befintlig trottoar från Forsnäsvägen fram till Sävar vägskälet.
Översyn av hastighetsbegränsningar inom byaområdet, främst vid skola / förskola.
Framföra att behov finns, för att skolan ska upprätta en allmän information om en säker skolväg och ordningsföreskrifter vid parkeringsplats samt av och påstigningsplats.
Vid föräldraträffar / föräldrasamtal bör företrädare för skolan föra samtal med föräldrarna om trafiksäkerheten vid hämta / lämna. 
Frågan om motortrafik inom skolområdet.
Fastighetsinfarter vid svängplan.

Hälsningar
Styrelsen.
Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.