Byainfo nr 17

2020-08-21
Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 16

Det körs på tok för fort inom byaområdet.
Nu måste det till en skärpning så att tillåten trafikhastighet hålls inom tätbebyggt område, d.v.s. inom byaområdena.
Alla trafikanter måste ta hänsyn till att den lokala trafiken som nu ser annorlunda ut än tidigare.
Nu har vi fritidstrafik, pendeltrafik, busstrafik, godstrafik och byggtrafik sker nu samtidigt inom våra byar. Alla måste då ta hänsyn till den ökade trafiken och sänka farten.

Nu har för- och grundskolorna börjat en nytt läsår igen. Alla är vi trafikanter måste nu gemensamt och var för sig ta ansvar för att trafiken inom byaområdena sker på ett lagstadgat sätt. Trafikhastigheten med fordon ska därmed vara högst 30 eller 40 km/timmen.

Vi har som vi tidigare meddelat, fört samtal med företrädare för kommunen och trafikverket i frågan. Följer vi inte de trafikhastigheter som gäller kommer vi att be företrädare för kommunen att med företrädare för trafikverket vidta åtgärder för att drastiskt få till sänkning at fordonstrafikhastigheten in byarna.

Vi kommer att föra kontinuerliga samtal med företrädare för de som ansvarar för skolbygget. Inom kort kommer hela byggområdet att stängas in som byggarbetsplats med byggstängsel.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.