Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr: 15. 2014-08-08

• Välkomna till Bullmark.
Vi har under sommaren kunnat hälsa fyra nya familjer välkomna till byn.

• Miljonbelopp till Sävarån.
Från och med i sommar och fyra år framåt kommer länsstyrelsen att restaurera Sävarån. Projektet ´´levande laxar´´ har två syften
dels restaurering av vattendraget
dels att ta fram individuella förvaltningsplaner för lax och havsöring.
I mitten av kommande vecka sker insatser i Kvarnforsen, d.v.s. forsen vid Kvarnplatsen.

• Majbrasan = Vara eller inte vara är frågan?
Under den senaste 10 årsperioden har bybornas intresse för att delta i majbrasefirandet avtagit. Anledningen till detta kan bero på flera saker exempelvis; ökat utbud av andra aktiviteter, är i eget fritidshus eller besöker vänner och släkt i fritidshuset, firar hemma tillsammans med vänner och grannar, ser valborgsmässofirandet på TV, o.s.v.

Platsen där majbrasan är placerad är på kommunens mark och är bra som plats, men har skog runt om, vilket kräver snö eller att det är fuktigt i markerna på valborgsmässoafton..

Under många år har vi haft den ordningen att platsen varit öppen – vissa tider – för byborna att lämna brännbart material. Detta har varit en bra ordning, men kräver en del ideella arbetsinsatser för att det ska fungera. Utöver detta tillkommer kostnader för traktorinsatser, snöskottning, lyft av avstängningsmaterial, mm.

Eldningsförfarandet kräver anmälan till brandmyndighet med ansvarig förening. Till detta tillkommer en namngiven person som ansvarar att tända brasan, bevaka eldutvecklingen och ansvarar för eftersläckning.

Under tidigare period var platsen öppen och användes även som upplagsplats för vissa entreprenörer som utförde tjänster i byn. Om något år startar byggandet av nya skolområdet, och vi förmodar att kommunen upplåter området för uppläggning av material under byggtiden. Detta är ytterligare en anledning för att vi bör lämna området, efter det att majbrasan eldats upp så snart snö kommer i höst.

Vi gör bedömningen att den nuvarande ordningen med gemensam majbrasa har vi bakom oss, och att det krävs en förändring.
Ett exempel till förändring är att anordna majbrasa genom inköp av ved/eldkorgar på ställning. Firandet kan då ske exempelvis på parkeringsplatsen vid motionsspåret, eller vid ungdomsgården eller klubbstugan.

Om byborna väljer att majbrasan ska finnas kvar i någon form, så måste en ny ideell arbetsgrupp utses och ansvara för genomförandet.

Byborna måst nu ta ställning, frågan kommer upp som ärende på dagordningen i det öppna byamötet den 16 september.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.