Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark.
För kännedom: Ordförande i Gravmark och Furunäs.

Byainformation nr : 14 2014-06-08.

• Beachvolleybanan.
Beachvolleybanan är spelklar. Vi tackar Markus och Cecilia för deras ideella arbetsinsats.
Välkomna till beachvolleybanan !

• Kyrkans utvecklingsråd i Bullmark.
Sävar-Holmöns församling har tagit initiativ till att starta upp ett utvecklingsråd, med inriktning i åldersgruppen 18 – 44 år. Några bybor har anmält intresse, och ett första möte genomförs inom kort. Mer information kommer under hösten.

• Skrivelser till Trafikverket, Polisen och Kommunen.
Vi har tidigare informerat om de svar vi fått i olika delfrågor:
Polisen kommer att öka trafikövervakningen i området
Trafikverket handlägger ärendet och återkommer efter semestern

Kommunen har nu i svarsskrivelse meddelat att
Vägarna genom Furunäs och Gravmark där är Trafikverket beslutande instans. Beslut om farthinder tas av Trafikverket. Här avvaktar vi Trafikverkets svar.
Tekniska nämnden har beslutat om en ny hastighetsplan för Bullmark den 24 april 2014. 30 km/tim mellan kl. 7-18 ska fortsatt gälla utanför skolan i Bullmark enligt gällande 30-policy, övrig tid 40 km/tim. Detta innebär en sänkning av hastigheten övrig tid med 10 km/tim.
Vi har fortsatt kontakt angående väg 647 Robertsforsvägen med hänvisning till pågående planeringsarbeten av detaljplan i Bullmark.

• Öppet styrelsemöte den 16 september kl. 19.00.
Byborna är välkomna till det öppna styrelsemötet den 16 september för information och ställningstagande i de olika byafrågorna. Inbjudan och dagordning kommer att sändas ut i mitten av augusti, och med påminnelse en vecka före mötet.
Välkomna!

TREVLIG SOMMAR !
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.