Lokal service, där du lever och bor

Till
Boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark med omland.

Det blåser en förändringsvind över landsbygden, ta vara på den !
Vill du vara med och utveckla den bygd du valt att leva och bo i ?

Inom Umeå kommun har påbörjats ett arbete att lyfta fram landsbygden som ett viktigt utvecklingsområde. På Umeå landsbygd bor ca en tredjedel av kommunens befolkning.

Den samverkan som nu påbörjats med Umeå kommun kanaliseras av oss byar, genom Bygderådet Umeå. Genomförande av näringslivsträffar, landsbygdsträffar, möjlighet att påverka skrivningar i landsbygdsdelen i pågående revideringen av kommunens översiktsplan, är några exempel på samverkan med kommunen.

Byaföreningarna i Furunäs, Bullmark och Gravmark startar nu ett långsiktigt arbete – och vill genom detta första gemensamma upprop – uppmana de boende inom vårt område, att hjälpa till att stärka och utveckla vår landsbygd.

Fördelen att bo på landsbygden är stor – en bra boendemiljö, bra för barnen, nära till naturen, tillgång till skola, förskola, hemtjänst, 20-35 minuters bilfärd till Umeå – är bara några exempel på fördelar.

Men ett bra landsbygdsboende kräver också en bra lokal närservice. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att stödja de befintliga lokala företagen, genom att nyttja de tjänster som finns och som erbjuds.

Hur skulle vår landsbygd se ut utan det lokala näringslivet, utan en och tvåmans företag som tillhandahåller närservice, exempelvis; hantverksföretag som bygg, vvs, el, målning, lanthandeln, besöksnärings – och friskvårdsföretag, jordbruket med närodlat och tillgång till ett öppet landskap.

Hur attraktiv är vår bygd utan närservice?

Hur påverkas boendet utan lokalt näringsliv?

Hur påverkas villapriserna med ett fungerande lokalt näringsliv och en levande bygd?

Valet att välja leverantör, entreprenör och var du handlar, är fritt för var och en. Men tänk på att nyttja det som redan finns där du bor. Det blir varken billigare eller bättre, att nyttja tjänster och köp av varor på annat håll. 

Detta är ett första upprop till er ortsbor att hjälpas åt, att stärka de befintliga små företagen och därmed trygga närservicen på orten.

Vi vill föra en fortlöpande dialog med ortsborna.
Vi återkommer senare i höst med frågor på temat; Hur ska vi gemensamt utveckla vår bygd där vi lever och bor? Vill du bevara och stärka den lokala servicen?

Vänliga hälsningar från
Styrelserna
Projektföreningen Bullmark, Furunäs intresseförening, Gravmarks byalag.

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.