Byainfo nr 21

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 21         2015-05-22.

  • Uppsnyggning av välkomstskyltarna.

Enligt beslut på det öppna byamötet kommer välkomstskyltarna att få en uppsnyggning/målning. Arbetet kommer att utföras av Furan.

  • Sävarvägen.

De vägområden som grävdes under fjolåret kommer att terrasseras under maj månad. I början av juni sker beläggning på dessa delar. I samband med detta sker försegling av hela vägsträckan, Bullmark-Sävar.

  • Vägen; Bullmark-Fällforsån.

Som vi tidigare meddelat kommer förbättringsarbeten på sträckan  Bullmark – Fällforsån att genomföras. Arbetet är planerat att starta under juni månad.

Stalltips; medan vägarbetet pågår, kör alternativ väg över Sävar.

  • Bullmarksdagen

Förslag om utformning av Bullmarksdagen har kommit in. Förslaget går ut på att Bullmarksdagen ska mera vara en lokal byafest där de lokala företagen visar upp sig, samt försäljning av exempelvis fika och hamburgare. Förutom att byborna samlas och lär känna varandra, så ska försäljningen av fika och hamburgare kunna ge ett överskott som går till byakassan.

  • Vad tycker ni om förslaget ?
  • Lämna synpunkter !    Ge förslag på årstid/tidpunkt !
  • Finns frivilliga att ingå i en arbetsgrupp ? Tanken är att arbetsgruppen byts ut varje år, så att arbetsuppgiften inte stannar upp hos samma personer. Kan ni tänka er att vara med i arbetsgruppen ?
  • Från Näringslivsträffen i Bullmark.

Kommunens lokal näringsträff genomfördes den 23 april. Under trivsam och god samtalston lämnades information om; Hur kan kommunen hjälpa till med råd och stöd till de lokala företagen på landsbygd. Träffen utmynnande bl.a. i att under hösten genomföra ytterligare en lokal träff i Bullmark. Utöver aktuella nyheter så är avsikten att på höstträffen fördjupa informationen och dialogen i ett eller flera ämnen.

Vi ställer frågan till ortsborna;
Vad vill ni att kommunen och näringslivskontoret ska informera om. Kom med förslag ! 

Post – och telestyrelsen.
Skrivelse till Post – Telestyrelsen finns på hemsidan www.bullmark.se under flik; aktuellt. Ärende: dålig mobiltäckning inom området.

  • Lokal service där du bor !

Vill du ha tillgång till lokal service där du bor. Ett bra sätt att säkerställa att den befintliga servicen finns kvar i byn, det är att nyttja den lokala servicen som redan finns.

Hälsningar
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.