Mobiltäckning

2015-05-15

Till
Post – telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

Ärende: Mobiltäckning
Område: Gravmark – Furunäs – Bodbyn och Bullmarksområdet.
Västerbotten, byar inom Umeå kommun.

Telia Sonera.
Mobiltäckningen har inom området varit mycket dålig under lång tid. Under vintern har vi varit i kontakt med Telia Sonera med begäran om mätning av masteffekt.

Mätning skedde inom området vecka 9 och uppföljningsmätning vecka 16. Uppföljningsmätningen skedde på anmodan av oss, eftersom mobiltäckningen inte nämnvärt förbättrats.

Trots skriftlig förfrågan – om mätresultatet samt skrivelse efter den genomförda uppföljningsmätningen – har Telia Sonera inte lämnat oss någon information, varken om resultat, masteffekt eller eventuella åtgärder.

Vi finner detta mycket märkligt och hemställer att Post – och telestyrelsen vidtar åtgärder så att Telia Sonera lämnar ut resultat av effekten vid masterna som betjänar området, samt i övrigt om vilka åtgärder som planeras för bättre mobiltäckning.   

Andra operatörer inom vårt område.
Vi har alltid haft våra abonnemang hos Telia på våra mobiltelefoner, eftersom dom var den enda operatören i Norrland. Vi har förstått att på senare år har nya och flera operatörer börjat erbjuda tjänster i området.

Vi hemställer om att Post – och telestyrelsen sänder oss en sammanställning på de operatörer som sänder från masterna som betjänar vårt område.
 
Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:
Gravmarks byalag Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening Ingeborg Jonsson
Projektföreningen Bullmark Olov Jonsson
Föreningen Bodbyn Christina Hagman
Furunäs Bullmark IK Nina Mann
Sävarådalens skoterförening Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
Flodavägen 1,   918 92 Bullmark,  070-578 25 88   enar.jonsson@bullmark.se

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.