Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.            2015-05-14.

Mobiltäckning i området

Ytterligare en påminnelse har översänts till Telia Sonera med begäran om att vi vill få ta del av den utförda mätningen under vecka 9 samt uppföljningsmätningen vecka 16. Vi anser att vi har rätt att få ta del av mätresultaten eftersom mobiltäckningen inom området inte nämnvärts förbättrats.

Ärendet bedrivs gemensamt med Gravmark, Furunäs, Bullmark, Bodbyn, FBIK samt Skoterklubben.

I fall vi inte får svar på vår senaste skrivelse, kommer ärendet att föras upp till Post och Tele styrelsen.

Utbildning hjärtstartare.
Bybor har efterfrågat utbildning på hjärtstartare. Vid det öppna styrelsemötet beslöts att utsända förfrågan/intresseanmälan.

Är du intresserad av att under hösten genomgå utbildning i användandet av hjärtstartare, anmäl intresse omgående med vändande e-post.

 Hjärtstartaren finns placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hus Tunnbrödsvägen 2-4. Information finns på hemsidan www.bullmark.se under flik Hjärtstartare.

Inom kort kommer vi att på de tre anslagstavlorna anslå en karta, som beskriver var hjärtstartaren är placerad.

Skolköket vid Bullmark skola.
För och grundskolenämnden har mottagit vår skrivelse och meddelar;

Sedan den 1 januari 2015 är det Tekniska nämnden som ansvarar för måltidsservice i hela Umeå kommun. Skrivelsen kommer därför att vidarebefordras till Tekniska nämnden för vidare handläggning.

 Med anledning till detta samt att eleverna från Botsmark återgår till Botsmark skola från hösten 2015, har styrelsen insänt skrivelse till Tekniska nämnden dat. 2015-05-08.

 I skrivelsen framgår bl.a. att med anledning att skolbarnen i Botsmark från höstterminen återgår till Botsmark, så minskar antalet elever vars mat ska tillverkas vid Bullmark skola. Tillverkningen av skolmat inom ramen för Bullmark skola var tillfredställande före det utökade antalet elever som eleverna från Botsmark skola utgjorde, då dessa elever nu återgår till Botsmark, utgår vi från att tillverkning av skolmat nu ska finnas kvar vid Bullmark skola, intill dess att nya skollokaler byggs i Bullmark.¨

Skrivelsen finns på hemsidan www.bullmark.se under flik aktuellt.

Hälsningar
Styrelsen

 

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.