Skrivelse till Tekniska nämnden

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

2015-05-08.

Till
Umeå kommun

Tekniska nämnden
Skolgatan 31A
901 84 Umeå.

Skolköket Bullmark skola.
Vi har i skrivelse dat. 2015-05-05 från För och grundskolenämnden erhållit besked om att nämnden, från den 1 januari 2015 inte beslutar avseende måltidsservice, utan det är Tekniska nämnden som ansvarar för Måltidsservice i hela Umeå kommun. I skrivelsen framgår att ärendet är vidarebefordrat till Tekniska nämnden för vidare handläggning.

Mot bakgrund av att skolbarnen i Botsmark från höstterminen återgår till skolan i Botsmark, så minskar antalet elever vars mat ska tillverkas vid Bullmark skola.

Tillverkning av skolmat inom ramen för Bullmark skola var tillfredställande före det utökade antalet elever – som eleverna från Botsmark utgjorde – varför vi nu utgår från att tillverkning av skolmat ska finnas kvar vid Bullmark skola intill dess att nya skollokaler byggs i Bullmark.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi att tillverkningen av skolmat ska finnas kvar i Bullmark skola, intill dess att nya skollokaler byggs i Bullmark.

Hälsningar

Olov Jonsson                                           Birgitta Jonsson
Ordf.                                                         Sekr.
Adress: c/o projektföreningen Bullmark Flodavägen 1, 918 92 Bullmark

Kopia
Rektor Marie Wiklund

Lokala politiska företrädare för C Erik Bergner, S Ingeborg Jonsson, Kd Sune Karlsson.

Vår begäran till de lokala företrädarna, agera i enlighet med styrelsens framställan.

 

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.