Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Ordförande i Gravmark – för spridning inom ert område

Ordförande i Furunäs – för spridning inom ert område.

Byainformation nr: 12.   2014-05-09.

  • FBIK cupen är den 7 juni. Klubben behöver frivilliga !

FBIK cupen anordnas den 7 juni. Klubben behöver frivilliga som hjälper till med; Kiosk, Parkering, Hamburgeri, mm.  Hör av er till

Nina Mann 070-251 16 62  nina@gravmark.se

  • Barn sätter spår.

Den 22 och 23 maj är det en utställning på ICA Bullmark.

Temat är; ´´Barn sätter spår´´ Det är ett led i kulturhuvudstadsåret. Syftet är att synliggöra barns kreativitet och skapande.

Det är barnen från Kringlan och dagbarnvårdargruppen som visar vad de har arbetat med.

Välkomna !
 

  • Skrivelse till Trafikverket, Polisen m.fl.

En gemensam skrivelse – från Gravmarks byalag, Furunäs intresseförening och Projektföreningen Bullmark – har insänts till Trafikverket, Polisen, Kommunen, m.fl.

Kravet är
dels att berörda branschorganisationer omgående tillskrivs med krav om att hastighetsbestämmelserna efterföljs

dels om ökad trafikövervakning

dels begränsad hastighet till 50 km/tim i centrala Furunäs, d.v.s. området avtagsvägen till fotbollsplan

dels för Bullmark se över 30 sträckorna, samt återupprepar kravet om farthinder typ chikan vid svängplan väg 647 samt vid skolan väg 650.

Skrivelsen i sin helhet finns på www.bullmark.se flik Aktuellt.

  • Det händer många Landsbygdsaktiviteter i våra byar under Kulturhuvudstadsåret 2014.

I det allmänna resonemanget säger de flesta människorna, att allt som hör till kulturhuvudstadsåret sker i Umeå. Detta är inte riktigt sant, ett 90-tal delaktiviteter sker på Umeåregionens landsbygd, varav 10 delaktiviteter sker inom vårt område.

Här får du några kända datum inom vårt område: 10 maj, 11 maj, 22 maj, 23 maj, 4 juni, 14 juni, 9 augusti, 16 augusti, 30 augusti,

(OBS ! se kommande affischering.)

Välkomna till aktiviteterna !

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.