Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Ordförande i Gravmark – för kännedom

Ordförande i Furunäs – för kännedom

Byainformation nr. 9   2015-02-27.

 

Blodbussen.

Vi har av bybor fått frågan om Blodbussen, där frågan ställts om blodbussen vid vissa tillfällen kan besöka Bullmark. Samtal har förts med blodcentralen som bekräftar att det är fullt möjligt att blodbussen kan passera Bullmark.

Vi sänder nu en intresseförfrågan till boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark.

Hur många är intresserade av att blodbussen passerar Bullmark. För att tider ska passa så många som möjligt fastställs tidpunkt i samråd vid blodbussens första besök.

Blodbussen behöver veta, vilket underlag finns i bygden ? Ett önskemål från deras sida är ett 30 tal blodgivare. Är du intresserad av att lämna blod och att blodbussen ska passera Bullmark ? Hör av er i  

 

  • Majbrasan.

Som vi tidigare informerat om så finns nu inte den tidigare majbraseplatsen kvar som arena för majbrasan. Majbraseplatsen och bottenplattan bra, men väderläget och de förändringar som sker i klimatet har medfört, att den kringliggande skogen utgör hinder i eldandet. Vidare har ansvarsfrågan – tillstånd, ansvar för eldandet och eftersläckning – medfört att det är svårt att få någon som vill vara ansvarig för att elda i naturen.

Fråga ?

Finns det intresse för ett gemensamt valborgsmässofirande ?

Finns det personer som vill ingå i en ideell ansvarig arbetsgrupp ?

Var ska majbrasan placeras ?

Är inköp av några eldkorgar på ställning ett alternativ ?

Meddela vad ni tycker !

Trafikbeteende inom byn.

Några mycket upprörda bybor har påtalat att vissa trafikanter kör för fort inom byaområdet. Vid vissa tillfällen även under tid då skolbarnen färdas till eller från skolan. Under några helgdagskvällar har även yngre förare sladdat omkring på byn, med stor fara för andra trafikanter. Kravet har varit att vi ska göra polisanmälan.

Frågan diskuterades vid det öppna byamötet i slutet av januari. Den allmänna meningen på mötet var att vi på detta sätt – genom information – uppmärksammar byborna/ortsborna på det dåliga trafikbeteendet som finns hos vissa trafikanter. Styrelsen anser att det inte är styrelsens uppgift att anmäla bybor, utan uppmanar alla boende i byn/orten att vara uppmärksamma och – i bästa fall vidtala vederbörande – eller att själva göra polisanmälan.

Ett anat påpekande till fordonsburna fordonstrafikanter är; iakttag försiktighet vid möte/omkörning av gående. Med anledning av det våta och smutsiga underlaget: tänk på stänkrisken. Allt för många bybor har blivit nedstänkta av oförståndiga trafikanter. Skärp er !

Hälsningar
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.