Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 8.                2015-02-13

 Fråga om föreningens namnbyte, utvecklingsområden samt att byn utsetts som utvecklingscentra diskuterades vid det öppna byamötet 2015-01-27.

Få synpunkter har inkommit från byborna, och mötet ansåg att något namnbyte för närvarande inte är aktuellt. Byaverksamheten drivs som hittills i projektform och ska vara finansierade.

I och med att Bullmark/Tålsmark ingår som ett av kommunens utvecklingscentra lämnades en allmän information om byarna Bullmark och Tålsmarks utveckling under 1900-talet.

Vidare redovisades bybornas beslut under 1960-talet och den satsning som då beslutades, för att möjliggöra en utveckling för byarna Bullmark och Tålsmark. Satsning medförde en möjlig utbyggnad av de båda bostadsområdena under 1970-talet, samt i övrigt möjlighet till viss förtätning av befintlig bostadsbebyggelse.

I bybornas försäljning av mark för bostadsbyggande, ingick även krav om markköp från kommunens sida, vilket medfört att en samlad utbyggnad nu kan ske – i centrala byn – för att möta behovet av ökade lokaler för skolan.

Byns begäran av nya lokaler framfördes för flera år sedan till ansvarig nämnd, vilka ställde sig bakom förslaget. Fullmäktige har avsatt medel i budget.

I byns ställningstagande har alltid legat en inriktning av – att allmänna lokaler – ska placeras centralt i byn d.v.s. skola, kyrka och affär, samt att utbyggd av bostadsbebyggelse sker runt byakärnan.

I frågan om skollokaler kommer styrelsen inte att agera i nuläget, utan avvaktar kommunens lagstadgade planförfarande.

Ytterligare aktiviteter för att utveckla Bullmark/Tålsmark som utvecklingscentra.

I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra samt att byggande sker för offentliga lokaler, bör vi undersöka förutsättningarna i följande områden:

Fotvård – förutsättningarna undersöks avseende regelbundna besök av fotvårdare.

Distriktssköterska – förutsättningarna undersöks för regelbundna besök av distriktssköterska.

Mäklare – för insatser i området undersöks.

Hyreshus – byggande med förenklad byggstandard och små lägenheter – intresse och förutsättningar undersöks hos entreprenörer.

Aktiva insatser för att stödja det lokala näringslivet – öka medvetandet hos byborna.

Hälsningar
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.