Byainfo nr 8

Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 8.

Översänder nedanstående skrivelse som idag via posten sänts till Umeå kommun.

Hälsningar
Styrelsen

2016-03-18

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Kommunstyrelsen
Till
För och grundskolenämnden
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kommunens beslut att Bullmark skola inte får vara kvar som en F6 skola är inte bara en skolfråga, utan även en landsbygdsfråga.
På uppdrag av upprörda bybor vill vi delge er bybornas uppfattning av det fattade skolbeslutet.
Så här tycker byborna;
– Samma vecka som skolbeslutet avseende skolan i Bullmark, meddelade Lycksele kommun att de skulle lägga ner 4 byskolor. Anledningen var för få elever.
– Samma vecka beslutar Umeå kommun att Bullmarksområdet inte längre ska vara en F 6 skola, trots bra elevunderlag. En följd av beslutet är bl.a. mycket långa skoltransporter.
– Lycksele kommun intar en ödmjuk hållning och drar tillbaka beslutet och gör en konsekvensanalys för att se vad beslutet betyder för barnen, föräldrarna, orten och landsbygden i stort.

Umeå kommun anger vikten av pedagogik och behörighet. Inom Bullmarksområdet har lärarna pedagogiskt kunnande, behörighet och är mycket duktiga.

Bristande behörighet kan aldrig vara ett skäl för neddragning. Har kommunen brist på behöriga lärare så måste ansvariga politiker se till så att det finns utbildande lärare, och att det finns en arbetsmiljö i skolan, så att lärarna stannar kvar inom verksamheten.

Byborna kräver att kommunens ansvariga politiker – oavsett politisk färg – nu gör ett omtag angående skolfrågan i Bullmark. Uppmaningen är; gör om, gör rätt.

Vid en analys kan ni se
att barnantalet finns nu och för lång tid framöver
att skolan betjänar ett stort geografiskt område
att skolan är viktig sett ur ett landsbygdsperspektiv
att miljön tillvaratas genom en F 6 skola i Bullmark, och att det är bästa för barnen

I landsbygdsprogrammet läser vi
– hela kommunen ska växa
– stärka byarna
– landsbygden är ett naturligt expansionsområde
– underlätta att bo på landsbygd

Vi frågar, är skolbeslutet i enighet med ert eget handlingsprogram.
På uppdrag av byborna hemställer vi att ni omprövar skolbeslutet, så att Bullmark skola även fortsättningsvis ska vara en F 6 skola.

Med vänlig hälsning

Jari Smedman                                                 Birgitta Jonsson
ordförande                                                       sekreterare

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.