Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Kopia: ordförande i Furunäs intresseförening – sprid inbjudan till byborna
ordförande i Gravmarksbygdens byalag – sprid inbjudan till byborna.

 Byainformation nr. 18.    2016-09-16.

Näringslivsträff den 29 september kl. 19.00. Plats: klubbstugan i Bullmark.

Bilagt finns inbjudan till näringslivsträff. Näringslivsträffarna är vår ´´mötesplats´´ med kommunens företrädare bl.a. kommunens näringslivsutvecklare och landsbygdsutvecklare. Mötet innehåller dels information från kommunen dels samtal om byarnas gemensamma byaplan, vars syfte är att utveckla vår bygd.
Med ´´vår bygd´´ menar vi byaområdena; Gravmark-Furunäs-Gunnismark och Bullmarksområdet.

Vi måste bli fler deltagare på våra träffar med kommunen. DU som ortsbo, är hjärtligt välkommen !

Se bilagd inbjudan. Kommunen bjuder på fika. Anmälan senast tisdagen den 27 september till anders.kjellander@umea.se

Hälsningar
Styrelsen 

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.