Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark   2016-10-14.   Byainformation nr. 19.

Till
Boende inom området; Gravmark, Furunäs, Gunnismark och Bullmark med omland.

Information från byagrupperna: Gravmark-Furunäs-Gunnismark och Bullmarksområdet. (finns även som bifogad fil)

Den gemensamma byaplanen är fastställd augusti 2016. I nedanstående sammanställning av aktiviteter framgår ansvarig person/arbetsgrupp samt kontaktperson från kommunen och kyrkan.

De fyra byagrupperna inom området tar nu ett gemensamt tag i en fortsatt utveckling av bygden.
Vid Näringslivsträffen 2016-09-29 fördes en dialog om byaplanen och om upprättande av kontaktvägar mellan byaföreträdarna och företrädare från kommunen. Strävan är att genomföra de flesta av delaktiviteterna.

Det är viktigt att understryka att arbetet sker i dialogform. Arbetet påbörjas nu och pågår under hösten/vintern med ett gemensamt möte under februari 2017. En första avstämning sker med kommunen vid kommande Näringslivsträff under andra halvan april 2017. Genomförandet av byaplanen sker – med nuvarande inriktning – fram till en planerad kontrollstation hösten 2018.

Byaplanen finns utlagd på byarnas hemsida.

Byaplan augusti 2016, sammanställning av aktiviteter med ansvarig person/arbetsgrupp samt kontaktperson från kommunen och kyrkan.
I arbetet att skapa goda relationer är kontakter med företrädare för kommunen eller kyrkan, förbehållna respektive delansvarig.

 • Stärka det lokala näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga generationsväxling: Ansvariga: styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  Kommunens kontaktperson:
  Ingen kommunal fråga, generella näringslivsfrågor till Näringslivsservice Umeå     kommun samt företagarorganisationer som Företagarna, LRF m.fl.
 • Paketering av upplevelser och sevärdheter för personer och grupper samt öka den lokala besöksnäringen: Ansvariga: Birgitta Eriksson, Axel Karlsson, Stefan Latvala, Helen Wärnersson, Simon Westerberg, Göte Karlsson.
  Kommunens kontaktperson: Generellt; Visit Umeå.
  Anna Molin, näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring.
 • Bostadsbyggande längs Sävarån inom LIS-områden och övrig förtätning: Ansvarig: Ingeborg Jonsson.
  Kommunens kontaktperson: Tomas Strömberg, stadsarkitekt.
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och upphandlar från lokala företagare: Ansvariga: Torgny Rosendahl, Jan Lundberg.
  Kommunens kontaktperson: tf Upphandlingschef Pia Wangberg.
 • Arbeta för att bibehålla kommunala  / offentliga arbetsplatser /
  arbetstillfällen samt att nya tillförs lokalt på landsbygden
  : Ansvariga: Jan Lundberg, Torgny Rosendahl.
  Kommunens kontaktperson: Svårt att säga direkta kontaktpersoner, men vi föreslår dessa nedan: Skolan: För- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra) Erik Nordahl.
  Äldreomsorg och Stöd omsorg: Helen Abrahamsson, chef för enheten för stöd och utveckling.
 • Aktiv marknadsföring av området: Ansvariga: Björn Kriström, Erland Jonsson.
  Kommunens kontaktperson: Ingen direkt kontaktperson hos kommunen, Annika Myrén, landsbygdsutvecklare kan bidra med/förmedla goda exempel från andra orter och kommuner. Annika Myrén.
 • Utveckla ungdomsverksamheten: a. genom FBIK (Furunäs Bullmarks idrottsförening) samt Kyrkan (Sävar Holmöns församling): Ansvarig: Jari Smedman.
  Kommunens kontaktperson: Cathrin Vestergren, Utredare Fritid.
  Peter Hörnemalm, Avdelningschef föreningsbyrån.
  Kyrkans kontaktperson: Maria Carlsson.
 • Integration/inkludering: Ansvarig: Birgitta Jonsson
  Kommunens kontaktperson: Carina Lindberg, enhetschef Viva.
 • Café och matserveringsverksamhet inom området: Ansvariga: styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  Förutom frågor om tillstånd etc. är det inte en kommunal fråga.

Synpunkter och förslag kanaliseras genom samordningsansvariga.

Enar Jonsson / Birgitta Eriksson
samordningsansvarig mellan de olika delaktiviteterna

Hälsningar
Från personer som genom ideellt arbete genomför delaktiviteter i byaplanen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.