Bygdenytt nr 3

Bygderådet Umeå

Till
respektive kontaktperson
i by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr 3                    2018-01-28.

Översänder beslut från föreningsstämman. Val till styrelse, revisorer, arbetsgrupper, mm.
Inom kort kommer vi att sända ut anvisningar om hur man ansöker om projektstöd.

Hälsningar
Styrelsen

Val av styrelse och revisorer för 2018

 

Stämman gick helt på valberedningens förslag och valen utföll enligt nedan. Enar Jonsson valdes till ordförande.
Enar Jonsson                     Bullmark, ordförande
Birgitta Eriksson                 Krokbäck
Alf Söderlund                      Rödåsel, sekreterare
Göran Sundqvist                Svedjan, vice ordförande
Stefan Latvala                    Gravmark, kassör
Roger Sandström               Stöcksjö
Gunbritt Sandström            Åheden
Gun Lis Forsell                   Botsmark
Jan Lundberg                     Gravmark
Revisorer Stämman valde:

Christer Edvardsson, Anumark
Helene Wernersson, Furunäs
Stämman beslutade att ingen revisorssuppleant utses

Val av valberedning

 

Stämman valde:

Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö och
Björn Kriström, Furunäs även sammankallande i valberedningen

Val av Bygderådets beslutsgrupp. Den grupp som tillsammans med Umeå kommun ska hantera projektstöd. Alf Söderlund              Rödåsel, sammankallande
Birgitta Eriksson                 Krokbäck
Roger Sandström                Stöcksjö
Gunbritt Sandström           Åheden, ersättare
Utse/nominering:
– ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.
– ledamot i Länsbygderådet Västerbotten (Hela Sverige ska leva)
– ordförande i RUR, Regionalt utvecklingsråd i Umeå-regionen.
Val/nomineringar
URnära, Enar Jonsson ordf. Ordinarie URnära Göran Sundqvist       RUR, Göran Sundqvist och Enar Jonsson
HSsL Västerbotten, Crister Edvardsson, Ordinarie
Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i externa arbets och besluts-grupper. Beslut: styrelsen kan utse företrädare i andra externa arbets- och beslutsgrupper.

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.