Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark 2018-02-02

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Kopia för kännedom: Gravmark byaförening och Furunäs intresseförening.

Byainformation nr. 2.

Från gårdagens årsmöte vill vi lämna följande information; (mera information från föreningsstämman i kommande Byainformationer)

 Styrelse, revisorer, valberedning.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Styrelse.
Ordförande Staffan Wiklund, Kassör Tord Wiklund, Sekreterare Birgitta Jonsson, ledamöter Simon Westerberg, Bengt-Erik Nilsson, Olov Jonsson.
Revisorer.
Mats Karlsson, Randolf Wallgren.
Valberedning.
Hans Karlsson, Gunn Karlsson.

•  ICA Bullmark,
Under gårdagen har ICA Bullmark informerat ortsborna om affärens lönsamhet. Årsmötet hänvisade till affärens information, och ber ortsborna stödja det lokala näringslivet. Ett lokalt näringsliv ger en levande landsbygd.
Även om det är fritt fram att handla var du vill, så vädjar årsmötet till ortsborna; Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd.

•  Byggande i byarna.
Byaplanens arbetsgrupp ska inom respektive fem byaområden ta fram förslag på lämpliga platser för byggande. Förslaget ska omfatta byggande av enfamiljshus eller lägenheter i område eller genom förtätning. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp bestående av Nils-Erik Karlsson, Lena Burström och Tord Wiklund. Arbetsgruppen ska lämna förslag avseende – Bullmark och Tålsmarks området – senast den sista februari.

Hälsningar
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.