Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark
Till boende i Bullmark med omnejd

Byainformation nr. 2.

Bilagt finns inbjudan till digital workshop om framtidens landsbygd i Umeå kommun.

Hälsningar
Styrelsen

Hej!
Främjar din organisation lokal utveckling – exempelvis inom föreningslivet, företagande, politiken, forskning eller någon annan offentlig instans? Klappar ditt hjärta för landsbygderna i Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå? Då är du varmt välkommen till en digital workshop den 26 maj kl. 09-13.00.
Träffen bjuder till inspirerande trendspaning och gemensamma utblickar om hur framtidens landsbygder i Umeåregionen ska se ut. Syftet med workshopen är att samla in idéer, tankar, synpunkter och erfarenheter från ideell, privat och offentlig sektor kring frågor som är viktiga att fokusera på för utvecklingen av Umeåregionens landsbygder. Detta blir viktiga inspel till den utvecklingsstrategi som sedan skrivs fram för att ansöka om att bilda ett leaderområde.
Var med och utveckla Umeåregionens landsbygder med LEADER!
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som finns i hela Europa, med grundtanken att lokal utveckling bäst genomförs av de som bor och verkar på en plats. Därför bygger leadermetoden på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå satsar nu tillsammans med föreningen URnära att bilda ett leaderområde där föreningar och företagare kommer kunna söka pengar för att jobba med lokal utveckling. För det här behöver vi din hjälp att få kunskap om vilka frågor som är viktiga för våra landsbygders framtid. Vilka behov och möjligheter finns i vårt område? Vilka är våra styrkor? Hur vill du att Umeåregionens landsbygder ska se ut år 2030?
Länk till anmälan finns i den bifogade inbjudan. Sprid gärna detta till fler som du tror har intresse av denna workshop – ju fler vi blir desto bättre!

Välkommen att höra av er vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning,

Jennie Bergvall Kalén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
Övergripande planering
090-16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se
www.umea.se/landsbygd

Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se/kommun

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.