Byainfo nr 5

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark
med omnejd

Bilagt finns skrivelse som idag postats till Trafikverket. Anledningen till skrivelsen är det trafiksituation som råder genom byn, långtradare med släp, breda transporter med följebilar och övriga bilister som kör klart över stipulerad hastighetsgräns som är 30 och 40km/h dygnet runt,

Hälsningar
Styrelsen

2021-05-18.
Till
Trafikverket Umeå
Storgatan 60
903 30 Umeå
med kopia för kännedom och åtgärd till
Umeå kommun
901 84 Umeå
och
Länsstyrelsen
Storgatan 71 B
903 30 Umeå
samt
NTF i Västerbotten
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Trafiksituationen genom Bullmark, väg 647 samt med flera vägar i området.
Med anledning av vägarbete på E:4 vid Bygdeå har trafiken omdirigerats vid upprepade gånger genom Bullmark, väg 647. Detta har medfört att många tyngre transporter fortsätter köra den vägen.
Hastigheten genom Bullmark är 30 respektive 40 km/h och långtradare med släp, bredare transporter med följebil och andra bilister kör långt över formella hastighetsbegränsningar.
Trafiken pågår dygnet runt och på grund av den sönderkörda vägen slamrar det fruktansvärt genom byn och vägen vibrerar så det känns i husen.
Polisen har varit här i omgångar och det körs enligt hastighetsbegränsningar en kort stund och sedan är det hög fart igen.
I Bullmark är det runt 100 barn i skolan och många av de ska passera väg 647 både morgon och eftermiddag. Till det kommer även LSS-verksamhet med boende och arbete utomhus i byn som också blir drabbade.
Vid dagens telefonkontakt med företrädare för Trafikverket har vi fått besked om att en chikan ska anläggas vid nya skolan på väg 647. Vår önskan är att detta sker omgående.
Vidare önskar vi att motsvarande åtgärd placeras vi bron över Sävarån mot Verkstan. Dessutom är det mycket angeläget att det placeras hastighetsdämpande åtgärder på Flodavägen från befintlig skola, förbi ny skola och fram till infarten till Lantvägen. Även att det placeras gång- och cykelväg den sträckan.
Även befintliga trottoarer vid väg 647 behöver förlängas. Detta för att skapa en säkrare gångtrafik inom området.
Inom hela området behöver belysningen förbättras.
Byborna är upprörda över trafiksituationen med hög hastighet och buller och även ängsliga över att någon, främst barn, ska skadas eller dödas.
Med vänlig häsning
Projektföreningen Bullmark

Birgitta Jonsson
Ordförande
Kontaktuppgifter:
Flodavägen 1, 918 92 Bullmark
070-610 2444, birgitta.jonsson@bullmark.se


Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.