Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland

Byainformation nr. 11

Bilagt finns information från Sävar-Holmöns församling gällande stöd och hjälp i Coronatider.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark 2020-04-01

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 10

Valborgsmässofirande i Bullmark inställt.
Med hänvisning till rådande förhållanden så inställs Valborgsmässofirandet i Bullmark.

Förlängning av projekttid.
Projektföreningen har som tidigare meddelats, erhållet projektstöd för fortsatt utvecklande av Byaplan och öppen byagemenskap. Vi har begärt förlängning av projekttid, då vi inte sammankallar till möten i denna tid.

Corona – Covid 19.
Om några veckor är Coronaviruset här på allvar. Var noga med att lyssna till Folkmyndighetens information.
Redan nu har vi fått information om bland annat;
Tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant
Håll socialt avstånd till personer vid det samtal
Undvik stora folksamlingar
Matvaror kan du få hemsända via ICA Nära Bullmark
Det är nyttigt att vistas ute i friska luften
Vid minsta lilla symtom på hosta och snuva eller feber, stanna hemma och gör så tills du varit symtomfri
i två dagar

Hjälp i vardagen.
Har du behov av att få hjälp med att hämta ut medicin eller annat i vardagen, tveka inte att höra av dig till Projektföreningen Bullmark på mailadress birgitta.jonsson@bullmark.se eller telefon 070-610 2444.

Bullmark skola.
Nu ligger upphandlingen ute för ny- och ombyggnad ute av Bullmark skola. Anbudstiden startade 25 mars och avslutas 27 april.

Hjärtstartare.
Påminner om att Hjärtstartaren finns belägen i tvättstugan på Tunnbrödsvägen 2-4. Den finns tillgänglig dygnet runt. Mer information finns på hemsidan www.bullmark.se

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma söndagen den 29/3 2020 kl. 18.00 i kapellet i Bullmark. Se kallelse med dagordning och övriga dokument https://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Vårterminen 2020

Detta händer i Bullmark VT 2020
Klicka här

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vårterminen 2020

Byainfo nr 9


Bullmark 2020-03-02   

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9.

Bybor! Vi vill höra era synpunkter om nedanstående frågor, synpunkter och förslag.

Nedanstående frågor och synpunkter kommer att framföras, bland annat vid samtal med företrädare för Vägverket och företrädare för Skolan.

(Utan prioritetsordning)
En säker skolväg och säker väg för gående och övriga trafikanter inom och runt byaområdet.

Av- och påstigning skolbussar och skolbilar, fri från vägområdet
Fortsatt trottoar vid svängplan fram till befintliga skolan.
Förläng trottoaren längs Robertsforsvägen från busshållplats vid affären, fram till i höjd med bostadsområdet, d.v.s. fram till Bagarstugan.
Busshållplatser – för av- och påstigning – ordnas inom byaområdet
Övergångsställe vid befintliga skolan.
Övergångsstället vid svängplan ses över
Hastighetsdämpande åtgärder för såväl Robertsforsvägen som Flodavägen
Högerregeln vid Sävarvägen samt ´´lämna företräde´´ inom byaområdet
Ytterbelysning förstärks inom byaområdet
Trottoar längs Flodavägen fram till Lantvägen – mellan befintliga skolan förbi parkeringsplatsen, som samtidigt blir en gångväg fram till nya skolan.
Av- och påstigning vid nya skolan, helt fri från vägområdet. (vid Robertsforsvägen )
Ordna parkering vid skolan, så att skolbarnen kan lämna sina cyklar/sparkstöttingar.
Förlängning av befintlig trottoar från Forsnäsvägen fram till Sävar vägskälet.
Översyn av hastighetsbegränsningar inom byaområdet, främst vid skola / förskola.
Framföra att behov finns, för att skolan ska upprätta en allmän information om en säker skolväg och ordningsföreskrifter vid parkeringsplats samt av och påstigningsplats.
Vid föräldraträffar / föräldrasamtal bör företrädare för skolan föra samtal med föräldrarna om trafiksäkerheten vid hämta / lämna. 
Frågan om motortrafik inom skolområdet.
Fastighetsinfarter vid svängplan.

Hälsningar
Styrelsen.
Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland

Byainformation nr. 8.

Bilagt finns information om Upptäckarna
från Sävar-Holmöns församling.

Hälsningar
Styrelsen

Hej alla Upptäckare med föräldrar!

Nu är det dags igen. Terminsstart för Upptäckarna är onsdag 11 mars, efter Sportlovet.
Sedan ses vi varje onsdag innan påsk, samt veckan efter påsklovet.
Som tidigare ses vi vid Bullmarks kyrka kl. 15 och avslutar vid kyrkan kl. 16.30.
Ta med kläder efter väder så att vi kan hålla till utomhus.

I bifogad fil ser ni affischen för terminen. Sprid gärna till fler!
Hör av er om ni har några frågor.

Mvh,
Jonas Nording
________________________________

Jonas Nording
Komminister, med inriktning mot barn och ungdom

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar
svenskakyrkan.se/savar-holmon
facebook.com/SavarHolmons

Växel: 090-71 25 00 
Telefon: 090-71 25 06
E-post: jonas.nording@svenskakyrkan.se

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 7.

Bilagt översändes inbjudan till Skotergudstjänst samt till Askonsdagsmässa.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6

Vägfrågor inom byn/området.

Hög trafikhastighet inom byaområdet.
Många ortsbor har uttryckt missnöje över den höga trafikhastigheten som sker inom byaområdet. Den höga trafikhastigheten sker av de som passerar byaområdet, men den höga trafikhastigheten sker även av oss själva som bor i byn.
Nu måste det ske en omedelbar skärpning, så att vi följer den markerade hastigheten. Det gäller således inom hela byaområden, men främst inom områdena för skola och förskola.

Samtal med företrädare för Trafikverket
Vi planerar för ett samtal med företrädare för Trafikverket, där vi allmänt vill samtala om att förbättra trafikmiljön inom byaområdet. Det är många bybor som dagligen tar en promenad runt byaområdet, och möts av hög trafikhastighet kombinerat med biltrafik som framförs på en smal väg.
Den planerade träffen kommer främst att handla om en säker skolväg, dels för gående/cyklande skolbarn på väg till och från skolan dels också om en säker av och påstigning för de skolbarn som åker skolbuss eller skoltaxi.

Fråga till byborna?
Utöver de ovan nämnda frågeställningarna, ber vi er bybor att nu ta tillfället att få frågor och synpunkter framförda till företrädare från Trafikverket.
Lämna synpunkter med vändande mail!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Byainfo nr 5

2020-02-17
Till boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Bilagt finns Byainformation nr. 5

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432–3086

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 4.

Information från Projektföreningen Bullmarks årsmöte.

Styrelse
Ordförande: Birgitta Jonsson (vald vid årsmötet).
Sekreterare: Birgitta Jonsson
Kassör: Jannice Persson
Ledamot: Simon Westerberg
Ledamot: Anders Lindgren
Ledamot: Olov Jonsson
Ledamot: Bengt-Erik Nilsson

Tecknande av firma.
Jannice Persson och Birgitta Jonsson tecknar firma var för sig, samt undertecknar blanketten fullmakt ideell förening. Simon Westerberg och Olov Jonsson är bevittnare.

Ansvariga personer.
Fasadflaggor: Kennard Andersson
Boulebanan: Stefan Rosenqvist
Beachvolleyplan: Cecilia och Markus Bodin
Vindskydd/grillplatser: Hans Karlsson
Hemsida: Tomas Lundgren
Hjärtstartare: Anders Lindgren

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4