Vårfest

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs
Ordförande i Gravmark

Översänder bilagt inbjudan till Vårfest för alla åldrar

Välkomna!
Styrelsen

Med vänliga hälsningar
Maria Carlsson

Sävar-Holmöns församling
090-71 25 13
maria.carlsson@svenskakyrkan.sePublicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vårfest

Byainfo nr 16

2019-05-03.
Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 16.        2019-05-03.

Majbrasan.
Vi tackar arbetsgruppen – Lena och Anders Burström, Birgit och Per-Erik Sjöström – för uppskattad och väl genomförd majbrasa. Vi tackar även ICA Nära Bullmark för sponsring.
Programmet; Eldkorgar, fika, tipsrunda och gissningstävling har visat sig vara ett bra koncept. Årets majbrasa lockade mer än 100 personer. Det är initiativ och engagemang av den här sorten som vi behöver för att bedriva vår byaverksamhet, och därmed öka sammanhållningen i vår bygd.

Lena med arbetsgrupp har meddelat, att de vill lämna över stafettpinnen vidare till andra personer i byn.
Vi vill därför redan nu efterfråga frivilliga som vill genomföra nästa majbrasa. Eldkorgar och konceptet är klart.
Hör av er redan nu, så underlättar ni för styrelsen.

Fasadflaggorna på plats.
Nu är fasadflaggorna på plats för att hälsa välkommen till Bullmark – Tålsmark med omland.
Vi ber er inom respektive familj att samtala om vikten att fasadflaggorna inte saboteras. Vår förhoppning är att Kennard Andersson som ansvarar för fasadflaggorna, slipper åtgärda nedslitna flaggor och flaggfästen. Tänk på att det även medför kostnader och även ideell arbetsinsats av  Kennard.
Fasadflaggorna är till för oss alla, låt den här sommaren bli ett gott exempel på att fasadflaggorna får sitta orörda på sin plats.

Hälsningar
Styrelsen

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 16.        2019-05-03.

Majbrasan.
Vi tackar arbetsgruppen – Lena och Anders Burström, Birgit och Per-Erik Sjöström – för uppskattad och väl genomförd majbrasa. Vi tackar även ICA Nära Bullmark för sponsring.
Programmet; Eldkorgar, fika, tipsrunda och gissningstävling har visat sig vara ett bra koncept. Årets majbrasa lockade mer än 100 personer. Det är initiativ och engagemang av den här sorten som vi behöver för att bedriva vår byaverksamhet, och därmed öka sammanhållningen i vår bygd.

Lena med arbetsgrupp har meddelat, att de vill lämna över stafettpinnen vidare till andra personer i byn.
Vi vill därför redan nu efterfråga frivilliga som vill genomföra nästa majbrasa. Eldkorgar och konceptet är klart.
Hör av er redan nu, så underlättar ni för styrelsen.

Fasadflaggorna på plats.
Nu är fasadflaggorna på plats för att hälsa välkommen till Bullmark – Tålsmark med omland.
Vi ber er inom respektive familj att samtala om vikten att fasadflaggorna inte saboteras. Vår förhoppning är att Kennard Andersson som ansvarar för fasadflaggorna, slipper åtgärda nedslitna flaggor och flaggfästen. Tänk på att det även medför kostnader och även ideell arbetsinsats av  Kennard.
Fasadflaggorna är till för oss alla, låt den här sommaren bli ett gott exempel på att fasadflaggorna får sitta orörda på sin plats.

Hälsningar
Styrelsen


Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 16.        2019-05-03.

Majbrasan.
Vi tackar arbetsgruppen – Lena och Anders Burström, Birgit och Per-Erik Sjöström – för uppskattad och väl genomförd majbrasa. Vi tackar även ICA Nära Bullmark för sponsring.
Programmet; Eldkorgar, fika, tipsrunda och gissningstävling har visat sig vara ett bra koncept. Årets majbrasa lockade mer än 100 personer. Det är initiativ och engagemang av den här sorten som vi behöver för att bedriva vår byaverksamhet, och därmed öka sammanhållningen i vår bygd.

Lena med arbetsgrupp har meddelat, att de vill lämna över stafettpinnen vidare till andra personer i byn.
Vi vill därför redan nu efterfråga frivilliga som vill genomföra nästa majbrasa. Eldkorgar och konceptet är klart.
Hör av er redan nu, så underlättar ni för styrelsen.

Fasadflaggorna på plats.
Nu är fasadflaggorna på plats för att hälsa välkommen till Bullmark – Tålsmark med omland.
Vi ber er inom respektive familj att samtala om vikten att fasadflaggorna inte saboteras. Vår förhoppning är att Kennard Andersson som ansvarar för fasadflaggorna, slipper åtgärda nedslitna flaggor och flaggfästen. Tänk på att det även medför kostnader och även ideell arbetsinsats av  Kennard.
Fasadflaggorna är till för oss alla, låt den här sommaren bli ett gott exempel på att fasadflaggorna får sitta orörda på sin plats.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Valborgsfirande i Bullmark
Tisdag 30/4

Hälsa våren välkommen!

    –  Eldkorgar tänds kl. 19.00                      
     – Fika, Fiskdamm, Tipsrunda mm
Arr: Projektföreningen i samarbete med ICA Nära Bullmark.
Hälsningar / Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Kopia till Ordförande Gravmark och Furunäs

Byainformation nr 14       2019-04-12

Åtta lägenheter i Bullmark
Under våren – i mitten av maj – kommer 8 modullägenheter till Bullmark. Lägenheterna är på 43 kvadratmeter och uthyrningen riktas till alla.
Entreprenör är Olov Jonsson och Josefin Sjöberg med sin firma Alltek, som kommer att vara byggherre och även äga husen.
Fastighetsmodulerna kommer att ställas upp några månader vid Robertsforsvägen – på gamla majbraseplatsen.
Husen kommer att placeras på fastigheten 4:114 på godkänd detaljplan, d.v.s. området vid Bagarstugan.
Bygglovshandlingar inlämnade och grundläggningsarbetet påbörjas så snabbt våren tillåter.

Valborgsfirande
Välkommen till valborgsfirande (30/4) Eldkorgar tänds kl. 19.00.
Fika, Fiskdamm, Tipsrunda mm.
Plats: Tålsmarksvägen vid elljusspåret/boulebanan
Arr: Projektföreningen i samarbete med ICA Nära Bullmark
Affisch biläggs
Välkomna!

Vi vädjar, sänk trafikhastigheten genom byn, det är 30 respektive 40 km / tim. som gäller.
Det finns en anledning till varför det är skyltat 30 respektive 40 km genom byarna Bullmark och Tålsmark. Anledningen till 30 skyltningen kan vara äldreboende, skola, förskola, fritids, mm.
Genom båda byarna i övrigt är det skyltat 40 km vilket beror på att det är tätbebyggt område, med många olika trafikanter som färdas längs vägarna eller gatorna. Många är vuxna gående eller cyklande, med de flesta är barn i olika åldrar.
Nu måste det bli ett slut de höga hastigheterna. 90 % av de som färdas på våra vägar och gator är ortsbor. Vi vädjar till er sänk hastigheten!

Den andra gruppen vägtrafikanter som inte håller trafikhastigheten genom byn är yrkestrafiken. Vid allt för många tillfällen passerar tung godstrafik genom byn med på tok för hög hastighet. Vi kommer från styrelsens sida att tillskriva Åkeriföreningar och motsvarande, med en vädjan om att de ska sänka hastigheten genom Bullmark och Tålsmark.

Vi har också varit i kontakt med polismyndigheten i frågan om hur vi ska få ner trafikhastigheten. Företrädare för polisen har besökt området, och är väl uppdaterade i frågan. Skrivelsen biläggs.


Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark                     2019-04-10

Till
Boende i Bullmark . Tålsmark med omland
Kopia till Ordförande i Furunäs och Gravmark

Byainformation nr. 13.
Bilagt finns inbjudan för alla barn som går i Bullmark skola. Kom med och öva sång tillsammans tre gånger, inför vårfesten i kyrkan den 13 maj.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs – ber er sprida detta inom er bygd
Ordförande i Gravmark – ber er sprida detta inom er bygd

Byainformation nr. 12         2019-03-29

Bilagt finns inbjudan till föredrag om anhörigstöd. Torsdag den 4 april kl. 13,00. Samlingssalen Bullmark Kyrka.

Att hjälpa en närstående kan på många sätt vara givande och meningsfullt men också medföra svårigheter.
Kristina Sandgren anhörigkonsulent berättar om olika former av stöd som Umeå kommun erbjuder till anhöriga

Trevlig Helg!
Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 11

2019-03-28

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland

Byainformation nr 11

Bilagt översändes inbjudan till Högmässa med små och stora i Bullmark kyrka, söndag kl. 15,00
Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.
Ordförande i Gravmark
Ordförande i Furunäs

Byainformation nr. 10.

25 mars kl. 13,00
Bilagt finns inbjudan till föredrag om digitalisering den 25 mars kl. 13.00.
Den tekniska utvecklingen möjliggör nya sätt att möta behov av vård och omsorg. Emil Forsberg, ansvarig för digitalisering, berättar om socialtjänstens pågående arbete.
Hjärtstartaren finns på plats och alla får möjlighet att prova på och lära känna den.
Enkelt fika serveras

4 april kl. 13,00
Boka redan nu in den 4 april, föredraget handlar om Anhörigstöd. Inbjudan kommer senare

Ni är varmt välkomna till båda föredragen!
Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till

Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Ordförande Furunäs

Ordförande Gravmark

Byainformation nr. 9.        2019-03-12.

  1. Bilagt finns inbjudan till Mässa i Bullmark kyrka den 17 mars.
  2. Lovaktiviteter.

Vi framför ett tack till – Elly Karlsson, Helena Olofsson, Birgitta Jonsson, Hans Karlsson, Daniel Olofsson – för deras ideella insats att anordna sportlovsaktiviteter för skollediga elever vid Bullmarks skola.

Hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark    2019-03-05.

Till Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

  1. Bilagt finns inbjudan till Middax
  2. Torsdag 7 mars kl. 14,00, sportlovsaktivitet, korvgrillning vid motionsspåret.

Varmt välkomna! Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8