Byggklara tomter

Byggklar tomtmark i Bullmark

I Bullmark finns byggklar tomtmark för småhus

På Lantvägen 22 och Tunnbrödsvägen 11

Tomtstorlek 880-1400 kvm

Pris 20 000 :- kronor

Anslutningsavgifter tillkommer.

På Umeå kommuns hemsida www.umea.se under flik Bygga bo och miljö kan du läsa i underflikarna mark exploatering och mark för småhus.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byggklara tomter

Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 11. 2017-05-05.

 • Vädjan, respektera hastighetsbegränsningarna inom byaområde och kör inte på gång och cykelbanorna med bilen.

Under senaste veckan har flera bybor hört av sig och påtalat att ortsborna kör för fort på våra 30 och 40 vägsträckor inom byaområdet.

Vid flera tillfällen har även bil framförts på byns gång och cykelvägar.

 • I samråd med Bullmarks väg och samfällighetsförening kommer nu betonghinder att placeras ut vid gång och cykelvägarna.
 • Vi vädjar till ortsborna, håll hastighetsbegränsningarna på 30 och 40 sträckorna inom byaområdet.
 • Genom att ni respekterar hastighetsbegränsningarna, så skyddar ni våra barn.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Till
Byborna i Bullmark – Tålsmark med omland.
Byainformation, nr. 10. 2017-05-02.

Bilagt finns inbjudan till Näringslivsträff i Bullmark den 9 maj kl. 18.00. Plats:Klubbstugan

Anmälan senast den 5 maj till anders.kjellander@umea.se

Välkomna!

Anders Kjellander
näringslivsutvecklare
Näringslivsservice
Umeå kommun
SE-901 84 UMEÅ
Tel     + 46(0)90 163217
Mobil +46 (0)70 3900056
e-mail anders.kjellander@umea.se
Besöksadress: Stadshusområdet, i huset Kuben (2 trp) Byggnaden på Stadshusets baksida.
Hovrättsgatan 17

Logotyp, Umeå kommun

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9. 2017-04-28.

Sammanställning av information avseende förslag; kommunens översiktsplan landsbygdsdelen samt förslag till genomförande av den gemensamma byaplanen; Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarksområdet. Stor enighet råder i bygden om förslaget till utveckling av byarna längs Sävarådalen.

Under hösten 2016 fastställdes en gemensam byaplan för vårt område. Byaplanen är sammanfattad i nio delaktiviteter med ansvarig person eller arbetsgrupp för respektive delaktivitet samt med utsedda kontaktpersoner hos våra samverkansparter Kommunen och Kyrkan. Arbetet är i uppstartsskedet.

Under vintern 2017 har Kommunen genomfört ett samråd om förslag till översiktsplan avseende landsbygdsdelen. Områdesträffar och övriga träffar är genomförda. Inkomna synpunkter och förslag ska nu bearbetas och förslaget kommer senare upp till politiken för fastställande. Det nu föreliggande förslaget är således ett arbetsmaterial och kan komma att förändras.
Vad gäller förslaget till översiktsplan, landsbygdsdelen har Umeå landsbygd lyfts fram som en tillgång och resurs för utveckling av; Livskvaliteter, Näringslivsutveckling och Besöksmålsutveckling.
Landsbygdsdelen har lyfts fram för respektive byaområden, med områdets olika behov och möjligheter. Landsbygdsdelen är upplagd med trafikstråk där byggande och utveckling bör ske.
För vår del finns inlagd ett Sävarå stråk längs Sävarådalen, med möjligheter till sevärdheter, upplevelse, rekreation och livskvalité. Byggande, stärka det lokala näringslivet samt lokal besöksnäring är andra inslag i Sävarå stråket.

Nu startar genomförandet av den gemensamma byaplanen. Detta upptaktsarbete känns särskilt angeläget eftersom stora delar sammanfaller med en utveckling av Sävarå stråket. Utan prioritetsordning är de olika delaktiviteterna uppdelade enligt följande:
– Paketering av upplevelser och sevärdheter samt öka den lokala besöksnäringen.
– Bostadsbyggande längs Sävarådalen samt LISområden
– Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och tjänster från lokala företagare.
– Arbeta för att kommunala/offentliga arbeten förs ut till landsbygden.
– Aktiv marknadsföring av området.
– Utveckla ungdomsverksamheten genom FBIK, Kyrkan och Umeå fritid.
– Integration/inkludering
– Café och matserveringsverksamhet inom området. Severingsfrågan är ett måste för att klara grupper och personer som besöker området.
– Stärka det lokala näringslivet genom nyttjande av lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga generationsväxling. I denna del vill vi ställa en vädjan till alla som bor i området. Det är fritt för var och en att nyttja tjänster och handla var man vill, men vi ber er nyttja den lokale företagaren och handla dina livsmedel på ortens affär. Vill vi ha en levande landsbygd; stöd då det lokala näringslivet, ingen annan gör det åt oss.

Nya lokaler för Bullmark skola har inte varit uppe på dagordningen. Men eftersom så många personer har framfört behovet av nya och större lokaler för skolan, vill vi ändå nämna – som vi uppfattar det – att den breda allmänhetens uppfattning är; se till så att byggstart sker omgående.
Personalen alla kategorier, behöver större och mera lättskötta lokaler, möjlighet att ge ännu bättre undervisning, men allra främst våra barn är värda det. Därför vädjar vi till ortsborna; uttryck ert stöd för ett byggande av lokaler för Bullmark skola, därmed påskyndar vi byggstarten.
Har ni synpunkter i skolfrågan, så hänvisar vi er till att ta direktkontakt med företrädare för de politiska partierna.

Arbetsgruppen för genomförandet av den gemensamma byaplanen. 2017-04-27.
Samordningsansvariga Enar Jonsson och Birgitta Eriksson.

Näringslivsträff i Bullmark den 9 maj kl. 18.00. Inbjudan kommer inom kort.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 8.   2017-04-21.

Vi vill påminna om byamötet på måndag den 24 april kl. 18.30. Plats: Ungdomsgården.

Information och dialog om:

 • Byaplanen och kommunens inriktning på utvecklingen av Umeå landsbygd. Vad betyder det för vårt område?!
 • Byggande i byarna
 • Byggande på landsbygd
 • Stärka det lokala näringslivet
 • Utveckla en lokal besöksnäring
 • Arbetstillfällen till landsbygden
 • Marknadsföring av vår bygd
 • Och mycket mera.

Det finns även möjlighet att besöka Ungdomsgården på måndag 24 april mellan kl. 12.00-14.00, se utdelad inbjudan!

Varmt välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

 

 

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 7 2017-04-19.

Inbjudan till Bullmark den 24 april.
– Kvällsmöte kl. 18.30 Lokal: Ungdomsgården. (OBS! Det finns även en utdelad inbjudan samma dag, till en dagsträff kl. 12.00-14.00)

Bygden ska utvecklas genom att stärka det lokala näringslivet, lokal besöksnäring och byggande på landsbygden.
Som stöd för fortsatt utveckling i våra bygder ingår som en avgörande del den utveckling som berör översiktsplan, landsbygdsdelen det inritade Sävarå stråket längs Sävarån. Sävarån är klassad som riksintresse och omfattas av Natura 2000.
Grunden för utvecklingen i bygden sker med ett genomförande av den gemensamma byaplanen.

Den gemensamma byaplanen är fastställd under hösten 2016. För att klara genomförande har byaplanen indelats i nio delaktiviteter.
Inom varje delaktivitet har utsetts personer som ansvarar för respektive genomförande. För att säkerställa genomförande har vi kontaktpersoner inom exempelvis Kommunen, Kyrkan, Företagarna, ortens föreningar, med flera.

Sävarå stråket erbjuder en möjlighet till ökad närturism med sevärdheter och upplevelser samt möjlighet till byggande i byarna. I sammanhanget ska framhållas utpekade LIS områden i respektive byaområde som underlättar byggande nära vatten.

Vi avser redovisa nuläget i respektive delaktivitet vid gemensamma byamöten under tiden 24–27 april. För Bullmark gäller 24 april kl. 18.30.
Vi redovisar:
– byaplanen och de inledande samtalen med kommunens företrädare
– det pågående arbetet med översiktsplanearbetet, ÖP, som gäller landsbygdsdelen. Arbetsmaterial: förslag till särskilt stråk längs Sävarådalen. Vad betyder det för Bullmark/Tålsmark?

För vår del som bor längs Sävarån är genomförandet möjligt, endast om vi alla tillsammans hjälps åt. För att lyckas måste genomförandet ske i samklang med ortsborna därför inbjuder vi Ortsborna i Bullmark – Tålsmark med omland till byamöte.

Hjärtligt välkomna!

Projektföreningen Bullmark
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 6           2017-04-14

Det som göms i snö kommer fram i …..
Många bybor har hört av sig. Det två vanliga frågorna på våren är; Behöver man inte ta bort hästskiten? och hur är det med hundbajs?

Hästskit.
Enligt gammal hävd så behöver man inte ta upp efter sin häst. God sed bjuder dock att hästägaren tar upp efter sin häst inom byaområdet.
I de flesta fall så kan det räcka med att man sprätter iväg hästskiten i vägslänten.

Hundbajs.
Du är skyldig att ta upp efter din hund. Bajspåsar finns att köpa i affären i Bullmark.
Ett säkert sätt för att klara hundbajset, är att följa den goda uppmaningen som Danskarna ger till landets hundägare; Du ska ha en pose på snoret.
Har du lite svårt med det danska språket, så betyder det; knyt fast en bajspåse på kopplet. Då finns den till hands då den behövs.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Byainfo nr 5

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5.  2017-03-24.

 • Bagarstugan
  Från bagarstugans årsmöte kan lämnas följande information.
  Styrelsen består av följande personer:
  Ordförande Östen Sandström
  v.ordförande Nils-Erik Karlsson
  Sekreterare Birgith Eriksson
  Kassör Hans Karlsson

Under år 2016 har 40 bakningsdagar utförts. Vill du baka så bokar du bagarstugan hos Birgith Eriksson tel. 090-560 69.
Kostnaden för en bakningsdag är 150:- kronor.

Kunnandet i brödbakning – exempelvis tunnbröd och mjukkaka – har varit stort på landsbygden Traditionen har förts vidare under många generationer,
och det är viktigt att den traditionen bibehålls.

Vi erbjuder!
Är du intresserad av att lära dig bakning så hjälper vi till. Att lära sig bakning i bagarstugan sker genom studiecirkel.
Du betalar en avgift och brödet du bakar tar du med dig hem.  Kontakta Östen Sandström tel. 09-56 121 eller 070-696 21 21.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omnejd.
Byainformation nr. 4.    2017-03-17.

 • Påminner er om möjligheten, att ni bybor kan få den lokala telefonlistan översänd till er.

Hör av er om ni önskar få den lokala telefonlistan.

 • Information om att samrådsträffarna om Umeå kommuns landsbygdsdel i Översiktsplan är genomförd.

Här nedan finns kommunens inbjudan.

Umeå. Ämne: Samtal om landsbygden – drop-in möte den 22/3 kl. 19-21, Restaurang Översten
 
 Vi fortsätter samtalet om landsbygden
 Umeå kommun välkomnar alla till ett drop-in möte om Umeå kommuns översiktsplan för landsbygden och efterföljande handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling. Här har du som bor och verkar på Umeå landsbygd eller är intresserad av hållbar landsbygdsutveckling möjlighet att träffa representanter från kommunen, diskutera och tycka till tidigare inkomna synpunkter och lämna förslag på vad du menar ska ingå i översiktsplanen och i efterföljande program. Översiktsplanen finns på www.umea.se/oversiktsplan , information om landsbygdsutveckling på www.umea.se/landsbygd   

                      Tid: Onsdagen den 22 mars kl. 19.00-21:00, drop-in.
                      Plats: Restaurang Översten, Stadshusområdet, Skolgatan 31, Umeå

                     Välkomna!
                     Kontakt: 
                     Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
                     annika.myren@umea.se

 • Möjlighet att söka ett aktivitetsbidrag max. 20 000 :- kronor.

Inom kort finns möjlighet att söka aktivitetsbidrag. Läs mera om denna möjlighet på www.urnara.se under rubriken SKUR.

 • Lokal Turlista busstider

På årsmötet beslöts att vi ska undersöka förutsättningen på att sammanställa en lokal bussturlista såväl för busstrafik med Länstrafiken som passerar Bullmark samt för skolbusstrafik där bussturen är öppen för allmänheten.

Skolbusstrafik avses endast under skolterminen.

Är det någon av er bybor som vill hjälpa till med att ta fram uppgifterna via Länstrafiken samt skolkontoret. Bussturen ska omfatta tur till såväl Umeå som Sävar.

Är du intresserad av att utföra denna engångsinsats, hör av dig till Birgitta Jonsson telefon 070-610 24 44 eller via e-post; birgitta.jonsson@umu.se

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Årsstämma Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening har sin årsstämma måndagen den 27 mars kl. 18.30 i kapellet i Bullmark.

Styrelsen hälsar medlemmar välkomna…

Se kallelse och dokument till årsstämman

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3     2017-02-17.

Hälsningar
Styrelsen.

Till
Umeå kommun
901 84 Umeå

Yttrande över Umeå kommuns översiktsplan ÖP, avseende landsbygdsdelen.

Stråk längs Sävarådalen.

Ett tjugofemtal byar indelade i fyra delområden, har arbetat fram en gemensam Byaplan som fastställdes den 16 augusti 2016.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har vi aktivt kunnat ta del av förslag till översiktsplan avseende Umeå kommuns landsbygdsdel. Vi ser då att det lagts ut olika korridorer där byggande och utveckling kan ske. Även om det nu sägs att det inte bara är efter dessa som utveckling kan ske inom landsbygdsdelen, är det ändock stor risk att det blir på så sätt. Efter några år är det andra som handlägger och beslutar, och ursprungstanken kan då ha fallit bort.

För att säkerställa att så inte sker, vill vi boende längs Sävarådalen att ett stråk anges längs dalgången. De främsta skälen för detta är förutom vad ovan nämnts, de möjligheter som skapats längs Sävarån genom den restaurering som genomförts efter flottnings perioden, samt genomförande av projektet Sävarån med biflöden. Sävarån ingår i natura 2000 och är klassad som riksintresse.

Besöksnäringen och det lokala näringslivet ger möjligheter till en stark utveckling. Till detta sker en naturlig förtätning av byggande, och att tillvarata möjligheterna inom de LIS områden som finns. Kommunikationerna blir naturlig på den befintliga vägen 650 och 647.

Ett stråk – inte baserat på antal fordonstrafik – utan naturlig utveckling där natur och miljö står i förgrunden, är landsbygdsutveckling då den är som bäst. Det är viktigt att kunna visa upp landsbygdens kultur, därför bör ett stråk anges längs Sävarådalen.

Med vänlig hälsning
Enar Jonsson                                           Birgitta Eriksson
enar.jonsson@bullmark.se                      birgitta.eriksson@gravmark.se
Samordningsansvariga för Byaplanens genomförande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3