Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Kopia till Ordförande Gravmark och Furunäs

Byainformation nr 14       2019-04-12

Åtta lägenheter i Bullmark
Under våren – i mitten av maj – kommer 8 modullägenheter till Bullmark. Lägenheterna är på 43 kvadratmeter och uthyrningen riktas till alla.
Entreprenör är Olov Jonsson och Josefin Sjöberg med sin firma Alltek, som kommer att vara byggherre och även äga husen.
Fastighetsmodulerna kommer att ställas upp några månader vid Robertsforsvägen – på gamla majbraseplatsen.
Husen kommer att placeras på fastigheten 4:114 på godkänd detaljplan, d.v.s. området vid Bagarstugan.
Bygglovshandlingar inlämnade och grundläggningsarbetet påbörjas så snabbt våren tillåter.

Valborgsfirande
Välkommen till valborgsfirande (30/4) Eldkorgar tänds kl. 19.00.
Fika, Fiskdamm, Tipsrunda mm.
Plats: Tålsmarksvägen vid elljusspåret/boulebanan
Arr: Projektföreningen i samarbete med ICA Nära Bullmark
Affisch biläggs
Välkomna!

Vi vädjar, sänk trafikhastigheten genom byn, det är 30 respektive 40 km / tim. som gäller.
Det finns en anledning till varför det är skyltat 30 respektive 40 km genom byarna Bullmark och Tålsmark. Anledningen till 30 skyltningen kan vara äldreboende, skola, förskola, fritids, mm.
Genom båda byarna i övrigt är det skyltat 40 km vilket beror på att det är tätbebyggt område, med många olika trafikanter som färdas längs vägarna eller gatorna. Många är vuxna gående eller cyklande, med de flesta är barn i olika åldrar.
Nu måste det bli ett slut de höga hastigheterna. 90 % av de som färdas på våra vägar och gator är ortsbor. Vi vädjar till er sänk hastigheten!

Den andra gruppen vägtrafikanter som inte håller trafikhastigheten genom byn är yrkestrafiken. Vid allt för många tillfällen passerar tung godstrafik genom byn med på tok för hög hastighet. Vi kommer från styrelsens sida att tillskriva Åkeriföreningar och motsvarande, med en vädjan om att de ska sänka hastigheten genom Bullmark och Tålsmark.

Vi har också varit i kontakt med polismyndigheten i frågan om hur vi ska få ner trafikhastigheten. Företrädare för polisen har besökt området, och är väl uppdaterade i frågan. Skrivelsen biläggs.


Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark                     2019-04-10

Till
Boende i Bullmark . Tålsmark med omland
Kopia till Ordförande i Furunäs och Gravmark

Byainformation nr. 13.
Bilagt finns inbjudan för alla barn som går i Bullmark skola. Kom med och öva sång tillsammans tre gånger, inför vårfesten i kyrkan den 13 maj.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs – ber er sprida detta inom er bygd
Ordförande i Gravmark – ber er sprida detta inom er bygd

Byainformation nr. 12         2019-03-29

Bilagt finns inbjudan till föredrag om anhörigstöd. Torsdag den 4 april kl. 13,00. Samlingssalen Bullmark Kyrka.

Att hjälpa en närstående kan på många sätt vara givande och meningsfullt men också medföra svårigheter.
Kristina Sandgren anhörigkonsulent berättar om olika former av stöd som Umeå kommun erbjuder till anhöriga

Trevlig Helg!
Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 11

2019-03-28

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland

Byainformation nr 11

Bilagt översändes inbjudan till Högmässa med små och stora i Bullmark kyrka, söndag kl. 15,00
Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.
Ordförande i Gravmark
Ordförande i Furunäs

Byainformation nr. 10.

25 mars kl. 13,00
Bilagt finns inbjudan till föredrag om digitalisering den 25 mars kl. 13.00.
Den tekniska utvecklingen möjliggör nya sätt att möta behov av vård och omsorg. Emil Forsberg, ansvarig för digitalisering, berättar om socialtjänstens pågående arbete.
Hjärtstartaren finns på plats och alla får möjlighet att prova på och lära känna den.
Enkelt fika serveras

4 april kl. 13,00
Boka redan nu in den 4 april, föredraget handlar om Anhörigstöd. Inbjudan kommer senare

Ni är varmt välkomna till båda föredragen!
Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till

Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Ordförande Furunäs

Ordförande Gravmark

Byainformation nr. 9.        2019-03-12.

 1. Bilagt finns inbjudan till Mässa i Bullmark kyrka den 17 mars.
 2. Lovaktiviteter.

Vi framför ett tack till – Elly Karlsson, Helena Olofsson, Birgitta Jonsson, Hans Karlsson, Daniel Olofsson – för deras ideella insats att anordna sportlovsaktiviteter för skollediga elever vid Bullmarks skola.

Hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark    2019-03-05.

Till Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

 1. Bilagt finns inbjudan till Middax
 2. Torsdag 7 mars kl. 14,00, sportlovsaktivitet, korvgrillning vid motionsspåret.

Varmt välkomna! Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma söndagen den 24/3 2019 kl. 18.00 i kapellet i Bullmark. Se kallelse med dagordning och övriga dokument http://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Ordförande Furunäs
Ordförande Gravmark

Byainformation nr 7

Välkomna till aktiviteterna.
Styrelsen

 

Lovaktiviteter
gratis för alla barn F-6

Kom och pyssla måndag 4 mars mellan 13.00-15.00, samlingssalen i Bullmark kyrka. Fika serveras.
Det finns olika typer av pyssel att välja bland, pärlor, rita, måla mm.

Uteaktivitet med korvgrillning och tipsrunda. Vi träffas torsdag 7 mars mellan 14.00-15.30 vid grillplatsen elljusspåret.

Välkomna!
Projektföreningen Bullmark

 
Genomförs med stöd av  

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark                     2019-02-16.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6.

 • Aktiviteter vecka 10, skollovsveckan
  Projektföreningen Bullmark har ansökt och beviljats medel för genomförande av två aktiviteter under skollovet vecka 10. Aktiviteterna är öppen och tillgänglig för alla barn och ungdomar.
  Det fanns 75.000:- kronor i budget. Femton föreningar har tillsammans ansökt om 159.000:- kronor. Vår ansökan var en av de ansökningar som beviljats medel.

Vi kan endast genomföra aktiviteterna om det finns föräldrar som kan medverka vid genomförandet. Den ena aktiviteten är pyssel inomhus och den andra uteaktivitet ned grillning vid motionsspåret.
Vi behöver besked om det finns föräldrar som kan vara med och genomföra aktiviteterna. Du måste svara med vändande mail. Får vi inga intresserade vuxna, så ställs aktiviteterna in. Vi måste i så fall omgående meddela Kommunen, så att andra kan få del av våra medel i stället.

 • Inbjudan till informationsmöten i byarna 2019
  Gå in på byns hemsida www.bullmark.se och läs om inbjudan till information i byarna under 2019.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6