Byggklara tomter

Byggklar tomtmark i Bullmark

I Bullmark finns byggklar tomtmark för småhus

På Lantvägen 22 och Tunnbrödsvägen 11

Tomtstorlek 880-1400 kvm

Pris 20 000 :- kronor

Anslutningsavgifter tillkommer.

På Umeå kommuns hemsida www.umea.se under flik Bygga bo och miljö kan du läsa i underflikarna mark exploatering och mark för småhus.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byggklara tomter

ICA Bullmark

Lördag den 28/11 har vi öppet kl. 9 – 16.

Vi bjuder på glögg, saffransbulle och pepparkaka.

Välkomna!

Anita och Jenny
ICA Bullmark

Publicerat i Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentarer inaktiverade för ICA Bullmark

Vattenavstängning

23/11 Vattenavstängning Bullmark-Bodbyn

På grund av underhållsarbete stänger vi av vattnet i områden Bullmark och Bodbyn med omnejd.

Detta kommer att ske måndag 23 november mellan kl 18.00 – 24.00.

Tank för avhämtning av dricksvatten ställs ut vid Bullmark skola.

Berörda kunder meddelas, se område på kartan.

Driftstörningar kan förekomma under hela v 48 på grund av ovanstående arbete.

UMEVA

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vattenavstängning

Byainfo nr 33

Projektföreningen Bullmark                      2015-11-20
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 33.

 • Information från Näringslivsträffen i Bullmark.

Ett led i att förbättra kommunikationen mellan kommunens beslutsfattare och vi som bor på landsbygd, har vi påbörjat en dialog/samtal som vi kallar näringslivsträffar. För oss i Bullmark och intilliggande byar genomfördes den andra näringslivsträffen den 3 november.

Här kommer en kort information:

En välmående landsbygd

För första gången har Umeå kommun tagit fram en rapport som visar landsbygdens utveckling i förhållande till staden. Ur rapporten kan bl.a. utläsas att landsbygden följt med i befolkningsökningen, är friskare, har högre inkomst och bättre boendemiljö. Av de negativa inslagen finns, lägre utbildningsgrad och sämre kommunikationer. Vill du ta del av rapporten så finns den på kommunens hemsida www.umea.se

Byggklar tomtmark

Vi var överens om att marknadsföra byggklara tomter på landsbygd. Vi kan bl.a. lyfta fram byggande på landsbygd på våra respektive hemsidor. Där har vi boende på landsbygd också en viktig uppgift att marknadsföra möjligheten att bygga, bo och leva i en bra landsbygds miljö. Vi själva är dom bästa marknadsförarna.

Lediga och byggklara tomter finns på Tunnbrödsvägen och Lantvägen.

Se hemsidan www.bullmark.se

Mobiltäckning

Vi har tillsammans med intilliggande byar arbetat för att få bättre mobiltäckning. Mätningar har visat att mottagningsförhållandens varierar stort. Operatörerna inom området har inte velat gå oss till mötes med bättre upplysningar om mobiltäckningsförhållandena. Operatörernas kartor är allt för allmänna, för att visa verkligheten. Ärendet finns nu hos post och tele styrelsen, PTS.

I samband med näringslivsträffen meddelade kommunens företrädare att kommunen nu engagerat sig i frågan. Det känns bra att frågan angrips från flera håll.

Inom Teliasonera pågår budgetberedning. Vi har insänt en skrivelse med krav om att vårt område prioriteras, för att ge bättre mobiltäckning.

Lokal närservice

För att en bygd ska utvecklas krävs en lokal närservice d.v.s. ett lokalt näringsliv. Där har vi ortsbor en avgörande inverkan eftersom det lokala näringslivet – hantverkaren, lanthandeln, bränsleförsäljningen, o.s.v. – finns kvar, endast om vi som bor i bygden nyttjar de lokala tjänsterna. En levande landsbygd behöver ett lokalt näringsliv.

Om vi vill ha det lokala näringslivet kvar, så måste vi bybor nyttja det, ingen annan gör det åt oss.

Hälsningar
Styrelsen.

Ps
Bilagt finns inbjudan till Mötesplats Sävar: Hanna Marklund – hållbart idrottande
Ds.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 33

Byainfo nr 32

Projektföreningen Bullmark                      2015-10-23.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

 • EPA – traktorer på byn

Vid flera tillfällen på senare tid har EPA traktorer och mopeder – körda av ungdomar – framförts mycket oförsiktigt och med högt motorljud inom byn. Körningarna inom bostadsområdena, ofta kvällstid, har varit ansvarslösa och medfört stor risk.

Vi vädjar till er ungdomar som bor i området att visa hänsyn och följa trafikbestämmelserna.

Vi är medvetna om att byn besöks av EPA-burna ungdomar från andra byar bl.a. Sävar och Täfteå, vilket inte gör saken bättre. Dessa ungdomar kan vi inte påverka, varför vi vädjar till byns ungdomar att själva framföra fordon med ansvar, och samtidigt  upplysa besökande ungdomar om olämpligheten att köra vårdslöst inom byaområdet.

Bybor som störs, får avgöra lämplig åtgärd.

Inom området parkeringen vid FBIK:s klubbstuga och inne på ischoceyplan, har det körts runt med olika fordon vilket medfört att det blivit stora ojämnheter på parkeringen och inne på ischoceyplan. Under veckan har FBIK sladdat och förberett inför hösten. FBIK vädja till er att inte köra inom området.

OBS! Det är förbjudit med fordonstrafik på grusplanen med anledning av att det är i närheten av ortens vattentäkt. UMEVA kommer att sätta upp bom och skyltar vid vägen med till grusplan.

 • Näringslivsträff den 3 november kl. 19.00 i Bullmark. Påminnelse!

Vi vill påminna om att företrädare för kommunen besöker oss den 3 november. Dessa träffar har tillkommit genom att vi som jobbar ideellt inom byaverksamheten – vill skapa ett samtal med kommunens företrädare – bl.a. om vikten av ett fungerande lokalt näringsliv, d.v.s. lokal service. Detta sker genom att vi själva, som valt landsbygden som boende, nyttjar och därmed stödjer våra lokala företagare, men också på att kommunen finner former så att de använder sig av lokala företagare/entreprenörer vid köp av varor och tjänster.

Anmälan senast den 30 oktober till anders.kjellander@umea.se

Kom till FBIK:s klubbstuga kl.19.00 den 3 november.

Välkomna !

  

 • Postpartners.

Sedan en tid tillbaka förs samtal (Gravmarks byalag, Furunäs intresseförening, Projektföreningen Bullmark, ICA nära Bullmark) med Postnord i syfte att ICA nära Bullmark ska få teckna avtal om att få bli postpartners, d.v.s. att vi ska få möjlighet att hämta postpaket på affären. Det är mycket svårt att föra samtal med Postnord, eftersom dom ständigt hänvisar till sina egna principer om vilka som ska få vara postpartners. Samtalen har förts i samförstånd med ICA centralt. Under veckan har vi tillskrivit ICA centralt, och ber dom slutföra samtalen om att ICA nära Bullmark ska får teckna avtal. Detta är sista möjligheten i nuläget – för till oss kunder – lyssnar Postnord inte på.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 32

Inbjudan

2015-10-16.

Till
Ortsborna i
Gravmark, Furunäs och Bullmarksområdet.

Inbjudan till näringslivsträff den 3 november kl. 19. 00, se bilaga.
Plats: FBIK klubbstuga Bullmark

Umeå kommun inbjuder till samtal om kommunala frågor och om lokala näringslivets betydelse för boende på landsbygd.

Under punkten aktuella frågor samtalar vi om:

 • Bostadsbyggande bl.a. på befintlig tomtmark
 • Lokal kommunal service: besök av sjuksköterska och fotvårdare
 • Kommunal upphandling, rutiner för att lokala entreprenörer/företagare nås av informationen
 • Mobiltäckning (information om pågående aktiviteter)

Kommunen bjuder på fika. För planering så vill vi att du anmäler dig. Anmälan senast den 30 oktober till anders.kjellander@umea.se

För att kunna leva och bo på en levande landsbygd, behövs en väl fungerande lokal service av varor och tjänster.
Du som bor på landsbygden, kan ge ditt stöd genom att nyttja det lokal utbudet; den lokale hantverkaren, lanthandeln, o.s.v. 
Bara du kan göra det, ingen annan gör det åt oss !  

Alla ortsbor är varmt välkomna !

Projektföreningen Bullmark
Furunäs intresseförening
Gravmarksbygdens byalag

Umeå Kommun

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan

Skrivelse till RUR

Brev till RUR skrivelse till Bucht 2015-10-05

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Skrivelse till RUR

Byainfo nr 31

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 31.                              2015-09-25.

 • Middax på Kapellet/ungdomsgården tisdagen den 29 september.

Välkommen till Middax Bullmark ungdomsgården tisdagen den 29 september. Anmälan omgående till husmor 090 – 712767

 • Mobiltäckning inom området.

Ärendet ligger nu hos Post och Telestyrelsen, PTS. I fall vi inte når önskad framgång med förbättrad mobiltäckning, överväger vi att föra upp frågan i riksdagens kommunikationsutskott. Frågan drivs i samverkan med intilliggande byar, vi återkommer under hösten.

 • Nu är det dags för mötesplats Fotokväll.

Torsdagen den 6 oktober kl. 19.00 Klockargården Sävar.
Vill du ta bättre bilder? Lära dig grunderna i att fotografera!
Fotografen Anders Gradin går igenom teori och praktik för nybörjare, som vill ha lite tips och lite trix för att ta bättre bilder.

Ta gärna med egen kamera!

Hälsningar
Ulrika Hägglund
Diakon Sävar-Holmöns församling.

 • Målning mittlinje.

Vi har kontaktat företrädare för Trafikverket med begäran om att mittlinjen målas på vägsträckan Bullmark-Fällforsån. Viktigt inför höstmörkret.

 • Markering övergångsställen.

Trafikverket har beslutat att målade markeringar, tavlor/skyltar vid övergångsställen tas bort på landsväg inom byar. Anledningen är – anser trafikverket – att då vi har 30, respektive hastighetsnedsatt till 40 km/tim så inger skyltar och markering en falsk trygghet. Till grund för denna förändring har Trafikverket genomfört fleråriga prov, som visat goda resultat.

 • Trottoarer, gång och cykelvägar.

Vi får anledning att diskutera frågan om att övergångsställen försvinner, och bl.a. fundera på ökade antal trottoarer, gång och cykelvägar.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 31

Byainfo nr 30

Projektföreningen Bullmark
Org.nr.802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
För kännedom: Ordförande i Furunäs och gravmark.

Byainformation nr.30          2015-09-11.

Här kommer information från byamötet den 31 augusti.

Antal barn i skolverksamheten.
Höstterminen 2015 finns följande antal barn i skolverksamheten:
Skolan                                 108
Fritidsverksamheten           40
Förskolan kringlan              19
Dagbarnvårdarna                14
Till detta tillkommer ca 5-10 barn hos hemmavarande föräldrar

Näringslivsträff 3 november.
Företrädare för kommunen bl.a. från näringslivsservice kommer till FBIK:s klubbstuga den 3 november kl. 19.00. Välkommen till mötet!

Samtalsfrågor/teman:

 • Bostadsbyggande (Hur kan vi gemensamt marknadsföra lediga byggbara tomter)
 • Lokal kommunal service (Önskemål om besök av distriktssköterska och fotvårdare)
 • Informationsrutiner till lokala näringslivet vid kommunal upphandling.
 • Mobiltäckning inom området

Postpartners.
Samtal pågår sedan i vintras om möjligheten att återfå postpartners till Bullmark. Posten visar upp ett mycket hårdnackat motstånd till denna förändring. Samtal har parallellt förts med ICA centralt.
Under hösten kommer vi att fortsätta samtalen med ICA centralt med förhoppning, att de lyckas förmå posten, att postpartners öppnar i Bullmark.

Klippboken
Klippboken finns hos Elly Karlsson Flodavägen 14.
Vi uppmanar byborna, hjälp till genom att klippa ur artiklar ur ortens tidningar. Lämna urklippen till Elly.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 30

Byainfo nr 29

Projektföreningen Bullmark

Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 29              2015-09-06.
 
 
Rekommendationer i vissa gemensamma lokala frågor inom byarna Bullmark och Tålsmark.

Med anledning av från byborna inkomna frågor, med synpunkter och förslag, kan konstateras att nedanstående frågor inte är nya för byborna i Bullmark och Tålsmark, utan har reglerats och redovisats vid tidigare tillfällen och gäller fortfarande.

De olika delfrågorna regleras antingen i lag, föreskrifter, eller gäller som allmän praxis, som ingår i vanligt hänsynstagande och beteende i samhället, oavsett boende i stad eller på landsbygd.

Vid våra byamöten är det inte lämpligt att sitta och prata om varandra om olika händelser och betanden, vi bybor ska inte agera vare sig som polis eller åklagare.

Grunden är däremot att vi bybor ska prata med varandra om vi ser avvikande beteende. Fortsättningsvis kommer vi – vid uppkomna händelser av den typ som du ser nedan – hänvisning att ske till byns hemsida www.bullmark.se flik: Lokala frågor.

 Här nedan får ni exempel på olika händelser. 

Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar vandaliseras.
Fasadflaggorna har satts upp för att pryda infarterna till byarna och är byns gemensamma egendom. Fasadflaggorna utgör också ett bevis på bybornas välkomnande till byarna. En fortsatt vandalisering av fasadflaggorna skapar kostnader för byn, merarbete för bybor som arbetar ideellt, och är ytterst ett bevis på okunskap och brist på hänsynstagande. En fortsatt vandalisering medför att fasadflaggorna slutligen tas bort från välkomstskyltarna. Som jämförelse kan nämnas att i intilliggande byar får flaggorna sitta uppe oskadda. Mötet beslutar att uppmana alla bybor att bl.a. inom familjen diskutera frågan.

Hästskit på gator, trottoarer och grusvägar samt hundbajs.
Enligt lag och föreskrift är hästägare inte skyldig att plocka bort hästskit från vägar och trottoarer.
Däremot är det sedvanligt, att i ett modernt samhälle inte lämna hästskit efter sig utan undanröja hästskiten. Däremot regleras frågan om hundbajs i föreskrift, att ägaren är skyldig att plocka upp efter sin hund.
Mötet beslutar att för allmän trivsel följa förekommande föreskrifter och modern sedvänja.

Ungdomar på kapellet/kyrkans tak, samt ungdomarnas körning med scouters på kvällstid.
Det är förbjudet på såväl enskilda som på allmänna fastigheter att klättra upp på tak. Ett sådant beteende måste – av föräldrarna – inpräntas för barn och ungdomar som såväl felaktigt beteende som ytterst farligt.
Vad gäller ungdomars körning med scouters/mopeder på väg, i terräng och på kvällstid, regleras detta i lag och föreskrifter. Mötet uppmanar alla att följa lagar, föreskrifter och att allmänt bruka sunt förnuft.
I övrigt gäller också att ta hänsyn till och tänka på lämpligheten på vilken dygnstidpunkt när scouters/mopeder framförs. För ungdomar med scouters/mopeder är framförandet även av yttersta vikt, bl.a. med beaktande av säkerhetsrisker samt framtida körkortsprövning.

Gamla fordon på Smidja (gamla lärarbostaden) vid skolan.
Flera bybor har uttryckt missnöje över bilar och andra fordon som finns på Smidjas tomt, såväl ur trivsel som säkerhetssynpunkt och med beaktande av närhet till skolan.
Mötet uttalar att frågor av denna typ bör löses mellan berörda parter, d.v.s. fastighetsägare/uthyrare och hyresgäst.

Vindskydden inom området.
Inom Sävarådalen finns 34 vindskydd och vi har gemensamt med berörda byaområden indelat ansvaret för vindskydden. Inom vårt område finns 5 vindskydd med eldstad, belägna längs Sävarån. I ansvarsåliggandet gäller påfyllning av ved ett antal gånger under vinterperioden samt viss städning.
Vid vissa tillfällen har nedskräpning skett vid Kvarnplatsen, och mycket ofta är det stor nedskräpning och vandalisering vid Ilforsen.
Besök gärna våra fina vindskydd, det är därför dom finns till. Vindskydden är naturskönt placerade, och är fina utflyktsmål för hela familjen. Vi ber alla som besöker platserna, städa upp efter er!

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 29