Byggklara tomter

Byggklar tomtmark i Bullmark

I Bullmark finns byggklar tomtmark för småhus

På Lantvägen 22 och Tunnbrödsvägen 11

Tomtstorlek 880-1400 kvm

Pris 20 000 :- kronor

Anslutningsavgifter tillkommer.

På Umeå kommuns hemsida www.umea.se under flik Bygga bo och miljö kan du läsa i underflikarna mark exploatering och mark för småhus.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byggklara tomter

Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.
Byainformation nr.15.   2016-08-16.

Översänder byaplanens inledande avsnitt. Det inledande avsnittet visar de aktiviteter vi kommer att arbeta med de kommande åren.
Byaplanen i sin helhet, kommer om några dagar att läggas ut på byns hemsida www.bullmark.se

Hälsningar
Styrelsen.

Byaplan 2016-2020.
Sammanställning / huvudinriktning av de aktiviteter som framgår i byaplan avseende byaområdena i Gunnismark – Bullmark – Furunäs och Gravmarksbygden.

Byaplanen har tagits fram i samverkan inom de berörda byaområdena. Ett inledande möte genomfördes den 3 maj 2016 i Bullmark. Påföljande möte den 16 juni i Furunäs och ett avslutande möte i Gravmark den 16 augusti 2016. Till de tre mötesträffarna har ortsborna varit inbjudna.

Denna sammanställning av aktiviteter i byaplanen underlättar för den läsande, genom att man direkt ser de prioriterade områdena.

Byaplanen fastställdes 2016-08-16 med fortlöpande uppföljning och utvärdering vilket framgår i byaplanen.

Syftet med byaplanen är
dels att smala upp huvudinriktningen av byaområdena gemensamma byautveckling
dels kraftsamla insatserna gemensamt inom området längs Sävarådalen.

En fortsatt utveckling i bygden bygger i stort på den totala utvecklingen inom kommunens landsbygd.
Grundbulten lokalt, vilar dock på bybornas egen kraft och insikt att stödja det lokala näringslivet. Här kan alla påverka den lokala utvecklingen genom att nyttja den lokale entreprenören i olika hantverk inom byggbranschen, handla livsmedel i affären och tanka drivmedel på bränslemacken. Endast de boende själva kan göra detta, ingen annan gör det åt oss.

Här kommer en sammanställning av byaplanens prioriterade områdena.
För varje delområde har utsetts en ansvarig för genomförandet. Det innebär inte att den ansvarige ensam ska svara för genomförandet – utan det sker i samverkan med andra intresserade bybor – att tillse att det blir genomfört. Den som är ansvarig för ett delområde, ingår i byaplanens ledningsgrupp, som har totalansvaret för det lokala genomförandet.

Utöver sedvanligt ideellt byautvecklingsarbete avser vi prioritera nedanstående områden:

 • Stärka det lokala näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga  generationsväxling: ansvarig, styrelseföreträdare från resp. byaområde.
 • LIS områden byggande längs Sävarån: ansvarig, Ingeborg Jonsson,
 • Marknadsföring av området: ansvarig, Björn Kriström, Erland Jonsson
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och upphandlar från lokala företagare: ansvarig, Torgny Rosendahl, Stefan Latvala, Jan Lundberg,
 • Arbeta för att bibehålla kommunala / offentliga arbetsplatser / arbetstillfällen samt att nya tillförs lokalt på landsbygden: ansvarig, Torgny Rosendahl, Jan Lundberg, Stefan Latvala.
 • Utveckla en stor aktiv ungdomsverksamhet: ansvarig, Jari Smedman.
 • Integration/inkludering: ansvarig, Birgitta Jonsson.
 • Paketering av upplevelser och sevärdheter för personer och grupper: ansvarig, styrelseföreträdare från respektive byaområde.
 • Café och matserveringsverksamhet inom området ska lösas: ansvarig, styrelseföreträdare från respektive byaområde.

Byautvecklingsarbetet sker partipolitiskt obundet. Vill man arbeta politiskt är det upp till var och en bybo att hantera detta, bl.a. genom att ansluta och engagera sig, genom ett politiskt parti.

2016-08-16

Bullmark                Gravmark                      Furunäs                                Gunnismark

Jari Smedman     Torgny Rosendahl       Ingeborg Jonsson              Axel Karlsson 

Birgitta Jonsson   Jan Lundberg              Björn Kriström                  Göte Karlsson

 

 

 

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark                     2016-08-29

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 14.

Översänder nedanstående inbjudan.

OBS !  Styrelsen meddelar att det inte inkommit några frågor/ärenden, varför det planerade öppna byamötet den 23 augusti inställs.

Hälsningar
Styrelsen.

2916-07-28.

Inbjudan från byagrupperna Gunnismark – Bullmark – Furunäs och Gravmarksbygden.

Härmed inbjuds till avslutande möte för färdigställande av gemensam byaplan.
Dag: tisdagen den 16 augusti 2016.
Tid: kl. 18.00.
Plats: Kläppstugan Gravmark.

 DAGORDNING.

 1. Fastställande av gemensam byaplan.
 2. Fastställande av gemensam information till hushållen.
 3. Praktiska åtgärder:

Undertecknande av byaplanen.
Information ut till ortsborna.
Byaplanen läggs ut på respektive bys hemsida.
Start för de olika aktiviteterna.

4. Inlämnande av byaplanen.
5. Övriga frågor.
6. Avslutning.

Ortsbor, ni är varmt välkomna !

Hälsningar

Samordnande för framtagande av den gemensamma byaplanen.
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark                     2016-06-17.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
För kännedom: ordförande i Gravmark och Furunäs.

Byainformation nr. 13.

 • Utveckla din by.

Det pågår ett gemensamt arbete med tre övriga byaområden längs Sävarån. Målsättningen är att utarbeta en gemensam byaplan för utveckling av våra byar.
Vi har genomfört två träffar och avslutar arbetet med byaplanen den 16 augusti kl. 18.00 på Kläppstugan i Gravmark. Välkomna dit, inbjudan kommer någon vecka före mötet.

Här kommer några rubriker som är tänkta att ingå i byaplanen;

 • LIS områden, byggande längs Sävarån
 • Marknadsföring av området
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och tjänster
 • Arbeta för fler kommunala arbetsplatser i byarna
 • Utveckla en stor aktiv ungdomsverksamhet
 • Paketering av lokala sevärdheter och upplevelser längs Sävarån
 • Kafé – och matserveringsverksamhet saknas inom området
 • Introduktion/inkludering i bygemenskapen.

För en fortsatt levande landsbygd krävs – att det lokala näringslivet stärks och därmed utvecklas. Det är fritt fram för var och en att handla livsmedel, bränsle och nyttja hantverkstjänster var man vill. Men kom ihåg, det är bara vi själva som kan stärka vår bygd, ingen annan gör det åt oss.
Vår uppmaning är; stöd därför det lokala näringslivet i bygden !  

 • Barns tankar.

Barns tankar, är ett litet klipp om vad barn tycker och uppfattar om dagens människor och samhälle. Se nedan.

Trevlig sommar ! J
Styrelsen

Barns tankar.
I Sverige har vi nästan inga slavar längre. De få som finns är lärare Anton, 6 år

Jag är bästis med en invandrare, men jag tror inte att han vet att han är invandrare. Jag har i alla fall inte sagt något. Samuel, 7 år

På Sveriges nationaldag släpper de ut kungen från Skansen. Han vinkar till människorna och tycker det är roligt att få se sig omkring. Lissi, 6 år

Mamma säger att jag är svartsjuk på Simon, men det är inte sant. Det är bara helt vanligt hat. Ingrid, 8 år

Skillnaden på könsorganen blir mindre och mindre på grund av jämställdhetslagen. Merete, 9 år

Jag tycker att sagor är fina, för då sitter mamma still en liten stund. Line Marie, 8 år

Min mamma säger att jag går henne på nerverna fast jag står alldeles stilla. Sigurd, 6 år

Min pappa vill att vi ska gå med i EU. Det vill inte min mamma. Men det blir alltid som min pappa vill. Christina, 7 år

Min mamma bara jobbar och jobbar för att tjäna pengar till mat, ändå är jag nästan aldrig hungrig. Matilda, 6 år

Jag kanske ska bli bög, för jag tycker inte så mycket om flickor. Henrik, 8 år

Det är väldigt många som vill avliva hela kungahuset. Marie, 8 år

På många sätt liknar politiker vanliga människor. Det är för att man inte ska genomskåda dem. Hilde, 10 år

Förr i tiden visste inte mannen var barnen var eller var de kom från. På fars dag firar man att han har förstått det. Elliott, 7 år

I USA måste du betala för att bli sjuk. Markus, 8 år Det är utslitna, magra människor som röstar på socialdemokraterna. Peder, 7 år

Och den mest tänkvärda: Det är inte så farligt om man har olika färg på huden. Det viktiga är att man har samma färg på hjärtat. Isabell, 7 år

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark.                    2016-05-28.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Ordförande i Furunäs och Gravmark

 • Skolfrågan.

På byns hemsida www.bullmark.se är det inlagt en länk, där ni kan följa skolfrågan.
På affären finns lista för underskrift, säg till i kassan
För dig som vill ta med en lista exempelvis på jobbet, ta kontakt med Tord Wiklund Slåttervägen 17, tel. 090-56140.

 • Byaplan, mm.

Arbetet att utforma en gemensam byaplan inom de fyra byaområden pågår. Nästa möte blir den 15 juni i Furunäs. Se nedanstående inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen

2016-05-28.
Till
Gravmarksbygdens byalag / Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening / Ingeborg Jonsson o Erland Jonsson
Projektföreningen Bullmark / Jari Smedman o Birgitta Jonsson.
Gunnismarksborna Axel Karlsson o Göte Karlsson

OBS! Sprid inbjudan till boende inom respektive byaområde.

Härmed inbjuds till gemensamt sammanträde tisdagen den 15 juni kl. 18.00. (sammanträdestid beräknad 1,5 tim.)
Plats : Furunäs Grillkåtan. 
Ärenden;

 • Är slyröjning utfört vid rastplatser och skyltar.
 • Vem sköter underhåll av rastplatser längs Sävarån. Ange namn för respektive.
 • LIS områden / byggande. Hur går vi vidare ?
 • GPS, APP, Fiskebryggor handikappanpassade, ansvarsfrågan,  mm.
 • Byaplan, förslag till text samt utse ansvarig för respektive delområde.
 • Vägledande diskussion, bedrivande av en gemensam ungdoms – och byaverksamhet.
 • Information till ortsborna
 • Nästa sammanträde i Gravmark den 16 augusti
 • Övriga frågor 

Välkomna !

Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 11   2016-04-29.

Boende inom byaområden Bullmark-Furunäs-Gunnismark-Gravmarksområdet har inbjudits (en serie av tre möten) till samtal om utvecklingsfrågor inom området.
Se inbjudan nedan. Det första mötet är den 3 maj. Du är välkommen att delta i samtalet.
Hälsningar
Styrelsen.

Till
Gravmarksbygdens byalag / Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening / Ingeborg Jonsson
Projektföreningen Bullmark / Jari Smedman o Birgitta Jonsson.
Gunnismarksområdet / Göte Karlsson o Axel Karlsson.

OBS! Sprid inbjudan till boende inom respektive byaområde.

Det är planerat 3 sammanträden enligt nedan.
Vi föreslår att vi träffs en gång i vardera byaområdet, och att respektive byaområde svarar för lokal och enkelt fika. (Kaffe och kaka.)

Bullmark ungdomsgården, tisdagen den 3 maj kl. 18.00

Furunäs Byakåtan, onsdagen den 15 juni kl. 18.00

Gravmark Kläppstugan, tisdagen den 16 augusti kl. 18.00

Härmed inbjuds till gemensamt sammanträde tisdagen den 3 maj kl. 18.00. (sammanträdestid beräknad 1,5 tim.)
Plats : Bullmark ungdomsgården

Ärenden;

 • Byaplaner.
 • Avtal avseende underhåll av rastplatser, mm längs Sävarån.
 • Led projekt inom Umeåregionens älvdalar. Digital portal, hemsidor, mm.
 • LIS områden / byggande
 • Mobiltäckning
 • Övriga frågor

Välkomna !
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 10         2016-04-08.

 • Påminnelse          

Välkomna till Näringslivsträff i Bullmark. Kl. 19.00
Lokal: Klubbstugan Bullmark.

 • Fasadflaggorna.

Inom kort kommer fasadflaggorna att sättas upp på byns välkomstskyltar. Fasadflaggorna har under sommarhalvåret blivit vandaliserade genom att de rivs ner och skadas, vilket får till följd att byn drabbas av kostnader. Förstörelsen betyder också att den som frivilligt och ideellt ansvarar för byns fasadflaggor får ett onödigt merarbete.
Vi ber er samtala om betydelsen av att fasadflaggorna får sitta ostörda. Fasadflaggorna pryder sin plats, och är ett välkomnande till vår bygd.

 • Lokala byaplaner.

För mer än tio år sedan upprättades lokala byaplaner i vår bygd. Vi kommer nu att få möjlighet att förnya dessa byaplaner.
UR nära bedriver projekt inom Umeåregionen. Vi kommer nu att erbjudas möjligheten att utarbeta nya byaplaner och för den godkänd byaplan får byn en mindre ersättning.
I anslutning till näringsträffen kommer vi att samtala om byaplansfrågan och vad som borde ingå i en sådan övergripande plan.
Du är välkommen att delta i samtalet den 12 april.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark                     2016-04-01

Till
Boende i Bullmark-Tålsmarks området

Kopia till:
Ordförande i Gravmarksbygden
Ordförande i Furunäs intresseförening

Byainformation nr. 9.
Välkommen till Näringslivsträff i Bullmark den 12 april kl. 19.00. Klubbstugan, Bullmark.
Anmälan senast 8 april, se bilagd inbjudan.

OBS !
Det öppna byamötet i Bullmark den 26 april utgår. Eventuella byafrågor behandlas efter näringslivsträffen.

Välkomna !
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 8.

Översänder nedanstående skrivelse som idag via posten sänts till Umeå kommun.

Hälsningar
Styrelsen

2016-03-18

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Kommunstyrelsen
Till
För och grundskolenämnden
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kommunens beslut att Bullmark skola inte får vara kvar som en F6 skola är inte bara en skolfråga, utan även en landsbygdsfråga.
På uppdrag av upprörda bybor vill vi delge er bybornas uppfattning av det fattade skolbeslutet.
Så här tycker byborna;
– Samma vecka som skolbeslutet avseende skolan i Bullmark, meddelade Lycksele kommun att de skulle lägga ner 4 byskolor. Anledningen var för få elever.
– Samma vecka beslutar Umeå kommun att Bullmarksområdet inte längre ska vara en F 6 skola, trots bra elevunderlag. En följd av beslutet är bl.a. mycket långa skoltransporter.
– Lycksele kommun intar en ödmjuk hållning och drar tillbaka beslutet och gör en konsekvensanalys för att se vad beslutet betyder för barnen, föräldrarna, orten och landsbygden i stort.

Umeå kommun anger vikten av pedagogik och behörighet. Inom Bullmarksområdet har lärarna pedagogiskt kunnande, behörighet och är mycket duktiga.

Bristande behörighet kan aldrig vara ett skäl för neddragning. Har kommunen brist på behöriga lärare så måste ansvariga politiker se till så att det finns utbildande lärare, och att det finns en arbetsmiljö i skolan, så att lärarna stannar kvar inom verksamheten.

Byborna kräver att kommunens ansvariga politiker – oavsett politisk färg – nu gör ett omtag angående skolfrågan i Bullmark. Uppmaningen är; gör om, gör rätt.

Vid en analys kan ni se
att barnantalet finns nu och för lång tid framöver
att skolan betjänar ett stort geografiskt område
att skolan är viktig sett ur ett landsbygdsperspektiv
att miljön tillvaratas genom en F 6 skola i Bullmark, och att det är bästa för barnen

I landsbygdsprogrammet läser vi
– hela kommunen ska växa
– stärka byarna
– landsbygden är ett naturligt expansionsområde
– underlätta att bo på landsbygd

Vi frågar, är skolbeslutet i enighet med ert eget handlingsprogram.
På uppdrag av byborna hemställer vi att ni omprövar skolbeslutet, så att Bullmark skola även fortsättningsvis ska vara en F 6 skola.

Med vänlig hälsning

Jari Smedman                                                 Birgitta Jonsson
ordförande                                                       sekreterare

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Översänder ytterligare en skrivelse till Kommunstyrelsen, denna gång från ´´gamla Sävar KDN´´

Hälsningar
Styrelsen

2016-03-09.

Till
Umeå kommun
Kommunstyrelsen
901 84 Umeå

Kopia till gruppledarna för politiska partier som ingår i Umeå kommuns fullmäktige.
Skrivelsen översänds till lokala medier

Krav om att För och grundskolenämndens beslut 2016-02-25 avseende skolverksamhet inom Bodbyn – Bullmark – Botsmark området upphävs, och att Sävar kommundelsnämnds (KDN) beslut i skolfrågan står fast.

De politiska företrädarna för de partier som ingick i Sävar kommundelsnämnd samlades 2016-03-02 för samtal med anledning av För och grundskolenämndens beslut 2016-02-25.
Inledningsvis kunde konstateras, att det tidigare av Sävar KDN i enighet fattade beslut i frågan rivits upp.
I slutfasen av de samtal vi förde med kommunens centralt om att Sävar KDN skulle upphöra, fanns ett samförstånd i att av KDN fattade beslut skulle ligga fast. Därutöver vill vi understryka att Sävar KDN hade god ekonomisk hushållning, och kunde vid upphörandet återföra 10 miljoner till kommunkassan.

För och grundskolenämndens beslut är en direkt skymf inte bara mot företrädarna i KDN, utan även mot alla de som engagerat sig i frågan. Enskilda personer, politiska föreningar och avdelningar, byaföreningar, m.fl.

Med den hantering som varit i frågan har närdemokratin gått förlorad och människors politikerförakt fått tydlig påspädning. Beslutet är dessutom landsbygdsfientligt och går tvärt emot en inriktning för en levande landsbygd.

Vad som vidare präglat hantering av denna fråga, är det slutliga beviset på att ni nu överlåtit politiska frågor till kommunens tjänstemannaorganisation. Det utarbetade tjänstemannaförslaget är i detta fall dessutom undermåligt och i vissa delar inkompetent och saknar en saklig  konsekvensanalys.
Dessa tjänstemän har inte valts, utan tillsatts att arbeta för kommunens bästa och för att skriva fram förslag, i enlighet med politikens vilja och inriktning.

Det är den politiska församlingen som ska dra upp riktlinjer och fatta beslut. Politik handlar om visioner och att vilja, här saknas både och. Politiska beslut ska följa kommuninnevånarnas samlande uppfattning i olika sakfrågor och vara förankrade.

För och grundskolenämndens beslut är stick i stäv med barnens bästa. Det kan aldrig vara bra att skolbarnen fraktas runt till olika skolor, med långa resvägar och långa skoldagar som följd. En skola så nära barnen som är möjligt, är bra för barnen och bra för miljön. Grunden måste vara att skolbarnen får så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Skoltransporter är dyra, och barnen utsatthet ökar och är ett dåligt miljöalternativ.

En framstående politiker har sagt, att politik är det möjligas konst. Kommunens ledande  politiker bör analysera situationen och beslutet utifrån vad vi ovan redovisat.

Ni kan rädda ansiktet på många sätt, ett sätt är att uttala att det stora geografiska området som här avses kräver F 6 skola. Vidare kan ni konstatera att barnen och miljön mår bäst av att skolan finns nära barnen, även långt upp i skolåldern.

Det skolbeslut som antogs den 25 februari 2016 var på flera sätt felaktigt, och har  skapat en förtroendekris gentemot kommunens politiker. Bara ni själva kan återskapa förtroende för politiken, genom att stå fast vid det av Sävar KDN fattade skolbeslutet, som dessutom var väl förankrat.

Med vänlig hälsning

Greger Knutsson   Anna Jakobsson   Tord Johansson  

 Per-Martin Jonasson   Torgny Rosendahl    Elisabeth Forssell

 Kennet Olofsson    Johanna Sjögren   Fredrik Jokijärvi

Enligt uppdrag
Bengt Holm

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 6.
Se skrivelse nedan, den finns även bilagd.

Hälsningar
Styrelsen.

2016-03-08.

Till
Kommunstyrelsen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kopia till respektive gruppledare för politiska partier som ingår i Kommunfullmäktige
 
Med anledning av För och grundskolenämndens beslut  2016-02-25 vill vi redovisa bybornas reaktioner. Genom överlämnade namnlistor, skrivelser, tidningsartiklar, insändare, radio och TV inslag så framgår det tydligt att kritiken är massiv. Vi vill genom denna skrivelse kort sammanfatta ortsbefolkningens allmänna syn och krav på er, med anledning av beslutet.   
Krav på att Bullmark skola även fortsättningsvis ska vara en F6 skola.
Krav på att för klasserna 4, 5, 6 undvika/minimera långa skoltransporter  
Vi kräver en tydlig landsbygdsinriktning i kommunens översiktsplan med möjlighet till fortsatt utveckling för vårt landsbygdsområde.
 

Ortsborna har med stor förvåning tagit del av nämndens beslut. Nya förtroendevalda med dålig förankring och kunskap om bygden, har nu skapat en situation som är helt ohållbar, och visar med tydlighet att det inte finns någon lokalkännedom och att det saknas en tydlig satsning på Umeå landsbygd. Detta visar ni dels genom era skolbeslut dels i den nu pågående revideringen av kommunens översiktsplan, där ni visar att ni saknar ett landsbygdstänk.

Dessutom upplever vi som kommuninnevånare, att politiska beslut styrts genom tjänstemannaorganisationen.

Sedan flera år tillbaka har det varit klart att Bullmark även fortsättningsvis ska vara en F6 skola.
Till grund för detta har varit
dels det stora geografiska område som skolan betjänar
dels ett stort antal elever för lång och överskådlig tid framöver
dels en skolmiljö som är bra för skolbarnen
dels en storlek på skolan som ger förutsättningar för att bedriva skolan med kompetent personal
dels genom fler anställda göra skolan mera flexibel, bl.a. vid ändrat behov hos eleverna, och kunna ge möjlighet till olika stödinsatser.

Att inte bygga en F6 skola i Bullmark – ger utöver vad ovan redovisats – även den effekten, för hela skolupptagningsområdet, en stagnation av bostadsbyggande och därmed inte möjlighet till en fortsatt utveckling av bygden. Här avses upptagningsområdet Bodbyn, Bullmark, Furunäs, Gravmark.
Genom stagnation av bostadsbebyggelsen påverkar detta det lokala näringslivet, så att utvecklingen försvåras och framtidstron på området minskar.

I det pågående översynsarbetet av kommunens översiktsplan har vi varit informerade om att området som berör våra byar ska bebyggas bl.a. genom förtätning.
I vårt tidigare gemensamma arbete har vi också gemensamt kunna peka ut aktuella LIS områden, som underlättar och ger en ytterligare möjlighet till bebyggelse. (LIS: Landsbygdsutveckling i strandnära läge) Vi upplever nu en ändring i kommunens förhållningssätt, varför vi begär besked i frågan.

Vi hemställer

 • om att en ny skola byggs i Bullmark och att den även fortsättningsvis är en F 6 skola. Behov och underlag finns, vårt samlade krav är tydligt.
 • om att för klasserna 4, 5, 6 undvika/minimera långa skoltransporter
 • om en tydlig skrivning och ställningstagande i översiktsplan, att vårt område är möjligt för fortsatt bostadsbebyggelse bl.a. genom förtätning.

Genom skolbeslutet har det skapas en förtroendekris, bara ni själva kan återskapa förtroendet för politiken, genom att stå fast med redan tidigare fattade beslut genom Sävar kommundelsnämnd.  

Med vänlig hälsning

Projektföreningen Bullmark      Gravmarksbygdens byalag
Jari Smedman                               Torgny Rosendahl

Furunäs intresseförening           Föreningen Bodbyn
Ingeborg Jonsson                         Mikael Gillman

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6