Byggklara tomter

Byggklar tomtmark i Bullmark

I Bullmark finns byggklar tomtmark för småhus

På Lantvägen 22 och Tunnbrödsvägen 11

Tomtstorlek 880-1400 kvm

Pris 20 000 :- kronor

Anslutningsavgifter tillkommer.

På Umeå kommuns hemsida www.umea.se under flik Bygga bo och miljö kan du läsa i underflikarna mark exploatering och mark för småhus.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byggklara tomter

Byainfo nr 21

Projektföreninge3n Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 21.        2016-11-11

Påminnelse!

 • Lokal telefonlista. (ni som lämnat in ändringar, ber vi bortse från denna påminnelse)
  Den 29 oktober sände vi ut förfrågan och möjlighet att komplettera den lokal telefonlistan. Många har ännu inte hört av sig och vi ger er nu möjligheten att lämna in ändringar.
  Ändringarna ska vara oss tillhanda senast den 20 november.
 • Komplettering av e-postadresser.
  Vill ni ändra e-postadresser så går det bra. Är det ytterligare personer i hushållet som önskar byainformation så meddela, så förs ni in i byns gruppmail.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 21

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark 2016-10-28.

Till
Byborna i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 20.

 • Lokal telefonlista.
  Den behöver nu uppdateras, och eftersom många valt att inte längre ha fast telefon ber vi er att
  dels i så fall stryka ert telefonnummer till fast telefon
  dels uppdatera och ta med mobilnummer till vuxna och äldre ungdomar i hushållet.

Ni får efter uppdateringen, den lokala telefonlistan sänd till er digitalt i er dator.

Vill ni ha telefonlistan i pappersform, så måste ni meddela detta då ni lämnar in uppdateringen. (vi trycker bara upp de antal ex som ska delas ut)

Vi vill att ni lämnar in begärda uppgifter via mail senast den 15 november.

 • e-postadresser.
  Om ytterligare någon i hushållet vill ha Byainformationen direkt till sig, så går det mycket bra. Sänd in e-postadressen med vändande mail, gäller vuxna och äldre ungdomar.
  Välkomna med ytterligare e-postadresser senast den 15 november.
 • Hemsidan
  Tidigare under året utsända byainformationer, och mycket annat finns på byns hemsida www.bullmark.se

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark   2016-10-14.   Byainformation nr. 19.

Till
Boende inom området; Gravmark, Furunäs, Gunnismark och Bullmark med omland.

Information från byagrupperna: Gravmark-Furunäs-Gunnismark och Bullmarksområdet. (finns även som bifogad fil)

Den gemensamma byaplanen är fastställd augusti 2016. I nedanstående sammanställning av aktiviteter framgår ansvarig person/arbetsgrupp samt kontaktperson från kommunen och kyrkan.

De fyra byagrupperna inom området tar nu ett gemensamt tag i en fortsatt utveckling av bygden.
Vid Näringslivsträffen 2016-09-29 fördes en dialog om byaplanen och om upprättande av kontaktvägar mellan byaföreträdarna och företrädare från kommunen. Strävan är att genomföra de flesta av delaktiviteterna.

Det är viktigt att understryka att arbetet sker i dialogform. Arbetet påbörjas nu och pågår under hösten/vintern med ett gemensamt möte under februari 2017. En första avstämning sker med kommunen vid kommande Näringslivsträff under andra halvan april 2017. Genomförandet av byaplanen sker – med nuvarande inriktning – fram till en planerad kontrollstation hösten 2018.

Byaplanen finns utlagd på byarnas hemsida.

Byaplan augusti 2016, sammanställning av aktiviteter med ansvarig person/arbetsgrupp samt kontaktperson från kommunen och kyrkan.
I arbetet att skapa goda relationer är kontakter med företrädare för kommunen eller kyrkan, förbehållna respektive delansvarig.

 • Stärka det lokala näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga generationsväxling: Ansvariga: styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  Kommunens kontaktperson:
  Ingen kommunal fråga, generella näringslivsfrågor till Näringslivsservice Umeå     kommun samt företagarorganisationer som Företagarna, LRF m.fl.
 • Paketering av upplevelser och sevärdheter för personer och grupper samt öka den lokala besöksnäringen: Ansvariga: Birgitta Eriksson, Axel Karlsson, Stefan Latvala, Helen Wärnersson, Simon Westerberg, Göte Karlsson.
  Kommunens kontaktperson: Generellt; Visit Umeå.
  Anna Molin, näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring.
 • Bostadsbyggande längs Sävarån inom LIS-områden och övrig förtätning: Ansvarig: Ingeborg Jonsson.
  Kommunens kontaktperson: Tomas Strömberg, stadsarkitekt.
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och upphandlar från lokala företagare: Ansvariga: Torgny Rosendahl, Jan Lundberg.
  Kommunens kontaktperson: tf Upphandlingschef Pia Wangberg.
 • Arbeta för att bibehålla kommunala  / offentliga arbetsplatser /
  arbetstillfällen samt att nya tillförs lokalt på landsbygden
  : Ansvariga: Jan Lundberg, Torgny Rosendahl.
  Kommunens kontaktperson: Svårt att säga direkta kontaktpersoner, men vi föreslår dessa nedan: Skolan: För- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra) Erik Nordahl.
  Äldreomsorg och Stöd omsorg: Helen Abrahamsson, chef för enheten för stöd och utveckling.
 • Aktiv marknadsföring av området: Ansvariga: Björn Kriström, Erland Jonsson.
  Kommunens kontaktperson: Ingen direkt kontaktperson hos kommunen, Annika Myrén, landsbygdsutvecklare kan bidra med/förmedla goda exempel från andra orter och kommuner. Annika Myrén.
 • Utveckla ungdomsverksamheten: a. genom FBIK (Furunäs Bullmarks idrottsförening) samt Kyrkan (Sävar Holmöns församling): Ansvarig: Jari Smedman.
  Kommunens kontaktperson: Cathrin Vestergren, Utredare Fritid.
  Peter Hörnemalm, Avdelningschef föreningsbyrån.
  Kyrkans kontaktperson: Maria Carlsson.
 • Integration/inkludering: Ansvarig: Birgitta Jonsson
  Kommunens kontaktperson: Carina Lindberg, enhetschef Viva.
 • Café och matserveringsverksamhet inom området: Ansvariga: styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  Förutom frågor om tillstånd etc. är det inte en kommunal fråga.

Synpunkter och förslag kanaliseras genom samordningsansvariga.

Enar Jonsson / Birgitta Eriksson
samordningsansvarig mellan de olika delaktiviteterna

Hälsningar
Från personer som genom ideellt arbete genomför delaktiviteter i byaplanen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Kopia: ordförande i Furunäs intresseförening – sprid inbjudan till byborna
ordförande i Gravmarksbygdens byalag – sprid inbjudan till byborna.

 Byainformation nr. 18.    2016-09-16.

Näringslivsträff den 29 september kl. 19.00. Plats: klubbstugan i Bullmark.

Bilagt finns inbjudan till näringslivsträff. Näringslivsträffarna är vår ´´mötesplats´´ med kommunens företrädare bl.a. kommunens näringslivsutvecklare och landsbygdsutvecklare. Mötet innehåller dels information från kommunen dels samtal om byarnas gemensamma byaplan, vars syfte är att utveckla vår bygd.
Med ´´vår bygd´´ menar vi byaområdena; Gravmark-Furunäs-Gunnismark och Bullmarksområdet.

Vi måste bli fler deltagare på våra träffar med kommunen. DU som ortsbo, är hjärtligt välkommen !

Se bilagd inbjudan. Kommunen bjuder på fika. Anmälan senast tisdagen den 27 september till anders.kjellander@umea.se

Hälsningar
Styrelsen 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068
2016-09-09

Till
Byborna i Bullmark och Tålsmarksområdet
Kopia till:
Ordförande Intresseföreningen Furunäs
Ordförande Gravmarksbygdens byalag

Byainformation nr. 17.   2016-09-09.

Middax 21 september. 
Anmälan senast 16 september.

Välkomna !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 16.     2016-08-26.

 • Skolan.

Några uppgifter från höstterminen:
Antal elever i skolan 98
Antal på fritids 60
Detta innebär ca 130 luncher per dag
därutöver frukost på fritids och på em. mellanmål för fritids.
Förskolan 19.
Barndagvårdarna 9.

 • Byaplanen.

Det blev lite rörigt med utsändandet av byaplanen. Därför vill vi informera om att den nu finns utlagd på byns hemsida
www.bullmark.se flik, byaplan. Där finner du det inledande avsnittet som visar de olika aktiviteterna. Längst ner på sidan kan du klicka dig vidare för att se hela byaplanen.
Under hösten startar vi upp de olika aktiviteterna. Vi du delta i någon av dessa, så hör bara av dig.

Stöd det lokala näringslivet – det är den bästa garantin för en fortsatt levande landsbygd.

 • Klippboken.

I byns klippbok samlar vi – från våra lokala tidningar – artiklar om händelser i vår bygd. Hjälp till med insamlandet. Har du artiklar/notiser så lämna dem till Elly Karlsson Flodavägen 14.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.
Byainformation nr.15.   2016-08-16.

Översänder byaplanens inledande avsnitt. Det inledande avsnittet visar de aktiviteter vi kommer att arbeta med de kommande åren.
Byaplanen i sin helhet, kommer om några dagar att läggas ut på byns hemsida www.bullmark.se

Hälsningar
Styrelsen.

Byaplan 2016-2020.
Sammanställning / huvudinriktning av de aktiviteter som framgår i byaplan avseende byaområdena i Gunnismark – Bullmark – Furunäs och Gravmarksbygden.

Byaplanen har tagits fram i samverkan inom de berörda byaområdena. Ett inledande möte genomfördes den 3 maj 2016 i Bullmark. Påföljande möte den 16 juni i Furunäs och ett avslutande möte i Gravmark den 16 augusti 2016. Till de tre mötesträffarna har ortsborna varit inbjudna.

Denna sammanställning av aktiviteter i byaplanen underlättar för den läsande, genom att man direkt ser de prioriterade områdena.

Byaplanen fastställdes 2016-08-16 med fortlöpande uppföljning och utvärdering vilket framgår i byaplanen.

Syftet med byaplanen är
dels att smala upp huvudinriktningen av byaområdena gemensamma byautveckling
dels kraftsamla insatserna gemensamt inom området längs Sävarådalen.

En fortsatt utveckling i bygden bygger i stort på den totala utvecklingen inom kommunens landsbygd.
Grundbulten lokalt, vilar dock på bybornas egen kraft och insikt att stödja det lokala näringslivet. Här kan alla påverka den lokala utvecklingen genom att nyttja den lokale entreprenören i olika hantverk inom byggbranschen, handla livsmedel i affären och tanka drivmedel på bränslemacken. Endast de boende själva kan göra detta, ingen annan gör det åt oss.

Här kommer en sammanställning av byaplanens prioriterade områdena.
För varje delområde har utsetts en ansvarig för genomförandet. Det innebär inte att den ansvarige ensam ska svara för genomförandet – utan det sker i samverkan med andra intresserade bybor – att tillse att det blir genomfört. Den som är ansvarig för ett delområde, ingår i byaplanens ledningsgrupp, som har totalansvaret för det lokala genomförandet.

Utöver sedvanligt ideellt byautvecklingsarbete avser vi prioritera nedanstående områden:

 • Stärka det lokala näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga  generationsväxling: ansvarig, styrelseföreträdare från resp. byaområde.
 • LIS områden byggande längs Sävarån: ansvarig, Ingeborg Jonsson,
 • Marknadsföring av området: ansvarig, Björn Kriström, Erland Jonsson
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och upphandlar från lokala företagare: ansvarig, Torgny Rosendahl, Stefan Latvala, Jan Lundberg,
 • Arbeta för att bibehålla kommunala / offentliga arbetsplatser / arbetstillfällen samt att nya tillförs lokalt på landsbygden: ansvarig, Torgny Rosendahl, Jan Lundberg, Stefan Latvala.
 • Utveckla en stor aktiv ungdomsverksamhet: ansvarig, Jari Smedman.
 • Integration/inkludering: ansvarig, Birgitta Jonsson.
 • Paketering av upplevelser och sevärdheter för personer och grupper: ansvarig, styrelseföreträdare från respektive byaområde.
 • Café och matserveringsverksamhet inom området ska lösas: ansvarig, styrelseföreträdare från respektive byaområde.

Byautvecklingsarbetet sker partipolitiskt obundet. Vill man arbeta politiskt är det upp till var och en bybo att hantera detta, bl.a. genom att ansluta och engagera sig, genom ett politiskt parti.

2016-08-16

Bullmark                Gravmark                      Furunäs                                Gunnismark

Jari Smedman     Torgny Rosendahl       Ingeborg Jonsson              Axel Karlsson 

Birgitta Jonsson   Jan Lundberg              Björn Kriström                  Göte Karlsson

 

 

 

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark                     2016-08-29

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 14.

Översänder nedanstående inbjudan.

OBS !  Styrelsen meddelar att det inte inkommit några frågor/ärenden, varför det planerade öppna byamötet den 23 augusti inställs.

Hälsningar
Styrelsen.

2916-07-28.

Inbjudan från byagrupperna Gunnismark – Bullmark – Furunäs och Gravmarksbygden.

Härmed inbjuds till avslutande möte för färdigställande av gemensam byaplan.
Dag: tisdagen den 16 augusti 2016.
Tid: kl. 18.00.
Plats: Kläppstugan Gravmark.

 DAGORDNING.

 1. Fastställande av gemensam byaplan.
 2. Fastställande av gemensam information till hushållen.
 3. Praktiska åtgärder:

Undertecknande av byaplanen.
Information ut till ortsborna.
Byaplanen läggs ut på respektive bys hemsida.
Start för de olika aktiviteterna.

4. Inlämnande av byaplanen.
5. Övriga frågor.
6. Avslutning.

Ortsbor, ni är varmt välkomna !

Hälsningar

Samordnande för framtagande av den gemensamma byaplanen.
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark                     2016-06-17.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
För kännedom: ordförande i Gravmark och Furunäs.

Byainformation nr. 13.

 • Utveckla din by.

Det pågår ett gemensamt arbete med tre övriga byaområden längs Sävarån. Målsättningen är att utarbeta en gemensam byaplan för utveckling av våra byar.
Vi har genomfört två träffar och avslutar arbetet med byaplanen den 16 augusti kl. 18.00 på Kläppstugan i Gravmark. Välkomna dit, inbjudan kommer någon vecka före mötet.

Här kommer några rubriker som är tänkta att ingå i byaplanen;

 • LIS områden, byggande längs Sävarån
 • Marknadsföring av området
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och tjänster
 • Arbeta för fler kommunala arbetsplatser i byarna
 • Utveckla en stor aktiv ungdomsverksamhet
 • Paketering av lokala sevärdheter och upplevelser längs Sävarån
 • Kafé – och matserveringsverksamhet saknas inom området
 • Introduktion/inkludering i bygemenskapen.

För en fortsatt levande landsbygd krävs – att det lokala näringslivet stärks och därmed utvecklas. Det är fritt fram för var och en att handla livsmedel, bränsle och nyttja hantverkstjänster var man vill. Men kom ihåg, det är bara vi själva som kan stärka vår bygd, ingen annan gör det åt oss.
Vår uppmaning är; stöd därför det lokala näringslivet i bygden !  

 • Barns tankar.

Barns tankar, är ett litet klipp om vad barn tycker och uppfattar om dagens människor och samhälle. Se nedan.

Trevlig sommar ! J
Styrelsen

Barns tankar.
I Sverige har vi nästan inga slavar längre. De få som finns är lärare Anton, 6 år

Jag är bästis med en invandrare, men jag tror inte att han vet att han är invandrare. Jag har i alla fall inte sagt något. Samuel, 7 år

På Sveriges nationaldag släpper de ut kungen från Skansen. Han vinkar till människorna och tycker det är roligt att få se sig omkring. Lissi, 6 år

Mamma säger att jag är svartsjuk på Simon, men det är inte sant. Det är bara helt vanligt hat. Ingrid, 8 år

Skillnaden på könsorganen blir mindre och mindre på grund av jämställdhetslagen. Merete, 9 år

Jag tycker att sagor är fina, för då sitter mamma still en liten stund. Line Marie, 8 år

Min mamma säger att jag går henne på nerverna fast jag står alldeles stilla. Sigurd, 6 år

Min pappa vill att vi ska gå med i EU. Det vill inte min mamma. Men det blir alltid som min pappa vill. Christina, 7 år

Min mamma bara jobbar och jobbar för att tjäna pengar till mat, ändå är jag nästan aldrig hungrig. Matilda, 6 år

Jag kanske ska bli bög, för jag tycker inte så mycket om flickor. Henrik, 8 år

Det är väldigt många som vill avliva hela kungahuset. Marie, 8 år

På många sätt liknar politiker vanliga människor. Det är för att man inte ska genomskåda dem. Hilde, 10 år

Förr i tiden visste inte mannen var barnen var eller var de kom från. På fars dag firar man att han har förstått det. Elliott, 7 år

I USA måste du betala för att bli sjuk. Markus, 8 år Det är utslitna, magra människor som röstar på socialdemokraterna. Peder, 7 år

Och den mest tänkvärda: Det är inte så farligt om man har olika färg på huden. Det viktiga är att man har samma färg på hjärtat. Isabell, 7 år

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark.                    2016-05-28.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Ordförande i Furunäs och Gravmark

 • Skolfrågan.

På byns hemsida www.bullmark.se är det inlagt en länk, där ni kan följa skolfrågan.
På affären finns lista för underskrift, säg till i kassan
För dig som vill ta med en lista exempelvis på jobbet, ta kontakt med Tord Wiklund Slåttervägen 17, tel. 090-56140.

 • Byaplan, mm.

Arbetet att utforma en gemensam byaplan inom de fyra byaområden pågår. Nästa möte blir den 15 juni i Furunäs. Se nedanstående inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen

2016-05-28.
Till
Gravmarksbygdens byalag / Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening / Ingeborg Jonsson o Erland Jonsson
Projektföreningen Bullmark / Jari Smedman o Birgitta Jonsson.
Gunnismarksborna Axel Karlsson o Göte Karlsson

OBS! Sprid inbjudan till boende inom respektive byaområde.

Härmed inbjuds till gemensamt sammanträde tisdagen den 15 juni kl. 18.00. (sammanträdestid beräknad 1,5 tim.)
Plats : Furunäs Grillkåtan. 
Ärenden;

 • Är slyröjning utfört vid rastplatser och skyltar.
 • Vem sköter underhåll av rastplatser längs Sävarån. Ange namn för respektive.
 • LIS områden / byggande. Hur går vi vidare ?
 • GPS, APP, Fiskebryggor handikappanpassade, ansvarsfrågan,  mm.
 • Byaplan, förslag till text samt utse ansvarig för respektive delområde.
 • Vägledande diskussion, bedrivande av en gemensam ungdoms – och byaverksamhet.
 • Information till ortsborna
 • Nästa sammanträde i Gravmark den 16 augusti
 • Övriga frågor 

Välkomna !

Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12