Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 3.  2015-01-23.

Bilagt översändes kyrkans inbjudan till; provapåsång
(klicka på länken nedan).

Söndagen den 8 februari kl. 14.00. Har du frågor ring 090 – 712 761 Michael Åhdén.

Hälsningar
Styrelsen
provapåsång

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 2.  2015-01-20

  • Påminnelse om Projektföreningens årsmöte tisdagen den 27 januari kl. 19.00.
  • Vidarebefordrar nedanstående information/inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen.

Hej! Sprid gärna vidare till alla boende i Bullmark med omnejd =)

Nu är det dags för nästa danstermin i Bullmark, vi kommer att inleda med en prova på dag den 7/2.

Prova på i Bullmark

VARMT VÄLKOMNA TILL GRATIS PROVA PÅ DANS I BULLMARK UNDER LÖRDAGEN DEN 7/2 I KLUBBSTUGAN. INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS DET ÄR BARA ATT DYKA UPP.

SCHEMA 7/2:

12:00 DANSMIX 4-6år
13:00 DANSMIX 7-12år
14:00 YOGAFLOW FÖR VUXNA

LOKAL: VI HÅLLER TILL I KLUBBSTUGAN

UNDER VÅREN 2015 SKA VI PÅ UMEÅ DANSSKOLA FÖRSÖKA KÖRA IGÅNG FLER KURSER I BULLMARK UNDER TORSDAGAR FÖR BÅDE STORA OCH SMÅ. PÅ VÅR HEMSIDA WWW.UMEADANSSKOLA.SE HITTAR DU MERA INFORMATION SAMT ÄVEN VÅRENS KURSER. VARMT VÄLKOMNA!

Rebecca Tornberg
Morbysvägen 59
918 92 Bullmark
Mobil 070-3047664

http://ettrenareliv.blogg.se
https://www.youtube.com/user/thecleanvegan

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

 Byainformation nr. 1.  2015-01-09.

 Inbjudan/kallelse till årsmöte samt förslag till dagordning.

Dag: tisdagen den 27 januari kl. 19.00

Plats: Ungdomsgården/kapellet.

 

DAGORDNING

 • Öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 • Godkännande av röstlängd/närvarolista
 • Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens årsredovisning vilket utgör utsända byainformationer nr: 1-22, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fråga om föreningens namnbyte samt historik och utvecklingsområden
 • Verksamhet 2015 samt budget- se diskussionsfrågor, biläggs protokollet
 • Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
 • Avgifter
 • Val av styrelse och revisorer
 • Val av valberedning
 • Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2015: 20 april, 31 augusti.
 • Övriga ärenden
 • Avslutning.

Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor: (handlingsplan 2015)

 • Badbryggan – åtgärder
 • Blodbussen
 • Majbrasan
 • Hemsida; sälja, byta, köpa
 • Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard, Badplatsen/Olov, Jonas, Emrik, Boulebanan/Gunn, Nils-Erik, Beachvolleyplan/Markus, Cecilia, Vindskydd o rastplatser/Hans.
 • Trafikbeteendet i Bullmark/Tålsmark
 • Byns befintliga material för bedrivande av ungdomsverksamhet
 • Ansökan av EU medel för lokal utveckling 2015-2020.
 • Skrivelse till Umeå Energi AB med anledning av elavbrott.

VÄLKOMNA!
 Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

ICA BULLMARK

V 51

 Handla för minst 400kr så har Du chansen att vinna en julkorg

(värde 500kr). Gäller ej tobak, spel och lotter

 Vi vill önska alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt år!!

Anita och Jenny

Jultomte JULÖPPETTIDER V52

Mån-Tis 9-18

Julafton 9-12

Juldagen STÄNGT

ANNANDAGEN 12-15

Lördag 9-13

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr 22

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 22.            2014-12-05.

Historik Bullmark-Tålsmark.
Historikmaterialet som berör förändringar under 1900-talet kommer inte att bearbetas förrän senare under 2015.

Anledningen är att vi söker ett mindre ekonomiskt stöd för bearbetningskostnader och upptryckning. Möjlighet till ansökan kan troligen ske tidigast i mitten av 2015. Vi återkommer i frågan.

Telefonlistan
Tack för alla förslag till ändringar. Listan är nu under upptryckning.

Majbrasan
Under den gångna veckan har den gamla majbrasan eldats upp och platsen är stängd. Efter flera års samlande av ris och annat material, så var majbrasan mycket svåreldad. Enda möjligheten var att med traktor lyfta om allt ris och elda i liten omfattning. Efter fyra dagars eldning är nu majbrasan ett minne blott.

Vi tackar arbetsgruppen; Tord Wiklund, Karl-Gunnar Jonsson, Randolf Wallgren och Hans Karlsson med traktor.

Var vänlig och respektera markägarens (Umeå kommun) förbud att platsen är avstängd..

Årsmöte den 27 januari 2015.
Årsmötet sker den 27 januari 2015. Inbjudan och handlingar sänds ut den 16 januari.

Vi tillönskar alla ortsbor

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

ICA Bullmark

Advent

Lördagen den  29/11

har vi öppet 9 – 16

Vi bjuder på glögg och pepparkaka

REABORD PÅ LAGRET !!

VÄLKOMNA !

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr 21

Byainformation nr. 21         2014-10-31.

Lokal Telefonlista.

 Bilagt finns lokal telefonlista. Var vänlig och gör erforderliga ändringar:

 • Ta bort ej aktuella telefonnummer
 • Lägg till gällande telefonnummer. Har du avanmält de fasta telefonen, uppge mobilnummer
 • Är det rätt adress?
 • Har respektive namn rätt stavning?
 • Det är frivilligt att vara med, meddela om du inte vill vara med.

Vi vill att du svarar med vändande e-post, dock senast den 16 november 2014.

Den nya lokala telefonlistan delas ut i pappersform i brevlådorna vid årsskiftet.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

ICA Bullmark V44

ICA BULLMARK

V.44

Nötfärs ICA 59,90kr/kg med ica kort

Svenska äpplen 15kr/kg

Handla för minst 300kr så har du chans att få 15% rabatt på alla inköp hos oss 3-29nov

 

Välkomna

Anita o Jenny

Öppet v.44

Mån-fre 9-18

Lördag stängt

Söndag 12-15

 

Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd!!

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.      2014-10-10.

OBS !  Bilagt finns erbjudande från FBIK.

 • Hemsidan har fått ett ansiktslyft.

Det pågår en del ändringsarbete på hemsidan. Gå gärna in och titta. www.bullmark.se

 • Förslag till namnbyte och breddning av verksamheten

Det öppna styrelsemötet den 15 september diskuterade frågan om namnbyte. Beslut blev att hänskjuta frågan om namnbyte till årsmötet i januari 2015 i avvaktan på bybornas intresse att ingå i olika verksamhetsområden.

Frågan om eventuellt namnbyte är beroende av om bybor anmäler sig till att medverka i bedrivandet av olika verksamheter, d.v.s. en breddad lokal verksamhet.

I frågan om bybornas intresse att medverka i olika verksamhetsområden ställs nu frågan till er bybor.

Vem vill medverka i:

 • Marknadsföring
 • Stärka det lokala näringslivet och därmed säkerställa och utveckla den lokala servicen
 • Byggande
 • Kommunikationer.

Beträffande omfattningen av ideell arbetsinsats och uppdragets längd för de olika verksamhetsområden, fastställs först efter samråd då respektive arbetsgrupp bildas.

 • Information om skolbyggnationerna i Bullmark

Vi det öppna styrelsemötet den 15 september dit byborna var inbjudna efterfrågades – under övriga frågor – information om skolbygget. Oro uttrycktes om dels risken att en grävskopa kunde stå på bygget utan förvarning samt dels brist på information. På detta påstående lämnades information, att det finns en tydlig hanteringsform för denna typ av ärenden.

I kommunens hantering ingår bl.a. följande ordning; information, särskilt samråd med sakägare, bygglov, fastställelse, upphandling och därefter byggstart.

På styrelsens förslag, beslöts att efterfråga information från kommunen i ärendet. Påföljande dag sändes en begäran om information.

Kommunen meddelar att tidigast under andra hälften av november, kommer kommunen att inbjuda till information. Särskild inbjudan och samråd sker med sakägarna. Information till anställda inom skolverksamheten i Bullmark, erhålls genom skolledningen.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Lokal service, där du lever och bor

Till
Boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark med omland.

Det blåser en förändringsvind över landsbygden, ta vara på den !
Vill du vara med och utveckla den bygd du valt att leva och bo i ?

Inom Umeå kommun har påbörjats ett arbete att lyfta fram landsbygden som ett viktigt utvecklingsområde. På Umeå landsbygd bor ca en tredjedel av kommunens befolkning.

Den samverkan som nu påbörjats med Umeå kommun kanaliseras av oss byar, genom Bygderådet Umeå. Genomförande av näringslivsträffar, landsbygdsträffar, möjlighet att påverka skrivningar i landsbygdsdelen i pågående revideringen av kommunens översiktsplan, är några exempel på samverkan med kommunen.

Byaföreningarna i Furunäs, Bullmark och Gravmark startar nu ett långsiktigt arbete – och vill genom detta första gemensamma upprop – uppmana de boende inom vårt område, att hjälpa till att stärka och utveckla vår landsbygd.

Fördelen att bo på landsbygden är stor – en bra boendemiljö, bra för barnen, nära till naturen, tillgång till skola, förskola, hemtjänst, 20-35 minuters bilfärd till Umeå – är bara några exempel på fördelar.

Men ett bra landsbygdsboende kräver också en bra lokal närservice. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att stödja de befintliga lokala företagen, genom att nyttja de tjänster som finns och som erbjuds.

Hur skulle vår landsbygd se ut utan det lokala näringslivet, utan en och tvåmans företag som tillhandahåller närservice, exempelvis; hantverksföretag som bygg, vvs, el, målning, lanthandeln, besöksnärings – och friskvårdsföretag, jordbruket med närodlat och tillgång till ett öppet landskap.

Hur attraktiv är vår bygd utan närservice?

Hur påverkas boendet utan lokalt näringsliv?

Hur påverkas villapriserna med ett fungerande lokalt näringsliv och en levande bygd?

Valet att välja leverantör, entreprenör och var du handlar, är fritt för var och en. Men tänk på att nyttja det som redan finns där du bor. Det blir varken billigare eller bättre, att nyttja tjänster och köp av varor på annat håll. 

Detta är ett första upprop till er ortsbor att hjälpas åt, att stärka de befintliga små företagen och därmed trygga närservicen på orten.

Vi vill föra en fortlöpande dialog med ortsborna.
Vi återkommer senare i höst med frågor på temat; Hur ska vi gemensamt utveckla vår bygd där vi lever och bor? Vill du bevara och stärka den lokala servicen?

Vänliga hälsningar från
Styrelserna
Projektföreningen Bullmark, Furunäs intresseförening, Gravmarks byalag.

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd