Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark

Till

Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 13.    2015-04-17.

  • Näringslivsträff i Bullmark 23 april kl. 19.00 Lokal: Klubbstugan.

Bilagt finns Umeå kommuns inbjudan till näringslivsträff i Bullmark den 23 april kl. 19.00. Lokal: FBIK klubbstuga.

Inbjudan ingår i en serie näringslivsträffar som anordnas genom Umeå kommun i samverkan med Bygderådet Umeå.

Vi ber både företagare och bybor att komma till mötet. Detta är ett unikt tillfälle för oss att i en dialog med kommunen finna formar för stöd och utveckling av det lokala näringslivet. Ett starkt och väl fungerande lokalt näringsliv är nödvändigt för ortens utveckling och för en levande landsbygd.

Byamöte måndag den 20 april kl. 19.00 Plats: Ungdomsgården.
Dagordningen finns på hemsidan www.bullmark.se Välkomna !

Information från ICA nära Bullmark.

Ni är alltid välkomna till butiken.
Är ni stressad eller har ont om tid, maila in en beställning, så plockar vi ihop, och Ni hämtar när det passar er.
Är ni sjuka eller har svårt att ta er till affären, kör vi hem varorna.
Vår mailadress: kundkontakt.bullmark@nara.ica.se

Välkomna !
Anita och Jenny.

Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd !

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Information från ICA Bullmark

Information ICA Bullmark

 Är Ni stressade eller har ont om tid, maila in en beställning, så plockar Vi ihop, och Ni hämtar när det passar Er.
Är Ni sjuka eller har svårt att ta Er till affären kör vi även hem varorna.

 Vårat mål är givetvis att försöka öka omsättningen och kunna ha en stabil butik i Bullmark.
Som utvecklingen varit de senaste åren så känner Vi att verksamheten är stabil men för liten för att kunna nå de mål vi har för butiken.
Målen är och har varit att kunna utöka sortimentet samt att investera vidare, förra året investerade Vi i ny frysdisk för 125000kr.
Framtidens investeringsplaner är nya och fler kylar bland annat, samt att utvidga verksamheten i det gamla lagret. Vi hoppas på att Ni kunder trivs i vår lilla butik och hoppas på en ökad försäljning under 2015, för att säkerställa butikens framtid.

 Det pratas nu om bidrag till butiker på landsbygd i media, detta är dock inget Vi i Bullmark är berättiga till på grund av närheten till tätort.
Enda sättet för butiken att överleva på sikt är då att kunna ha en butik som är attraktiv och köptrogna kunder som trivs i butiken.
Vi kan av förklarliga skäl givetvis inte ha det stora sortimentet som stormarknaderna i stan. Det är en ständig balansgång att både ha sortimentet fullt och ändå inte ha för mycket, så stora mängder färskvaror måste kastas efter utgånget datum.

 Kom i håg: Vi är ombud för Apoteket,  Systembolaget, Frimärksombud och Svenska Spel.

 Årets plantjord har kommit!!

 Våran mailadress : kundkontakt.bullmark@nara.ica.se
 
ÖPPETTIDER
Mån-fre  9-18
Lördag    9-13
Söndag   STÄNGT

 Vi hoppas att Vi kommer att få ett givande 2015 med en ökad försäljning, nöjda kunder och fortsatt utveckling av butiken.

 Jenny och Anita
 Handla i Din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd!!

 

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr 12

Byainformation nr. 12. 2015-04-10.

Påminnelse öppet byamöte den 20 april kl. 19.00.

Påminnelse om öppet byamöte den 20 april. Dagordning utsänd i byainformation nr. 11. Dagordningen finns även på byns hemsida www.bullmark.se
Inkomna övriga frågor:
 

  • Redovisning av Midsommarfirandet 2010 att insamlade medel kommit UG tillgodo. (information)
  • Samtal pågår med Trafikverket om förbättringar av vägdelen Bullmark-Fällforsån. (Pågående ärende sedan flera år tillbaka, information)
  • Redovisning lämnas vid mötet den 20 april.
  • Postpartners (information och ställningstagande)

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Härmed inbjuds till öppet byamöte

Måndagen den 20 april kl. 19.00

Plats: Ungdomsgården/kapellet

Byainformation nr. 11.

DAGORDNING.

Innehåller såväl information som förslag till beslut.

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare för mötet.

3. Badbryggan. (beslutsfråga)

Efter byainformation nr. 10, där förfrågan om frivilliga badvakter efterfrågades kan styrelsen konstatera att ingen har anmält intresse.

Styrelsen föreslår

att ingen nyanskaffning sker av badbrygga

att därmed ingen badbrygga – i byns regi – läggs ut i Sävarån

4 Kampanjer och erbjudanden. (beslutsfråga)

Byn får ofta erbjudanden att ingå i olika kampanjer som bedrivs av olika organisationer och privatföretag. Erbjudanden är alltid förenade med kostnader. Styrelsens ställningstagande har fortlöpande varit – att inte gå in i denna typ av kampanjer/aktiviteter – om de inte leds av kommun eller landsting.

Styrelsen föreslår

att byn även fortsättningsvis inte ska delta i denna typ av aktiviteter

5 Blodbussen. (information, pågående ärende)

Vid kontakter med Blodcentralen så vet vi att de har intresse av att blodbussen besöker Bullmark/Tålsmark. En ny blodbuss införskaffas under våren, och blodbussen kan starta besök hos oss efter sommaren.

Åtta personer har hittills anmält intresse att lämna blod via blodbussen. Det behövs några fler blodgivare och styrelsen föreslår

att vi under våren går ut med ytterligare förfrågningar om intresse

6 Distriktsköterskebesök och besök av fotvårdare. (information, pågående ärende)

Med hänvisning till tidigare information föreslår styrelsen

att ge i uppdrag till styrelsen att uppta samtal med företrädare för kommun och landsting om resursfrågor, mm.

7 Nyttjande av lokala tjänster. (information och ställningstagande)

Den avgörande förutsättningen för en levande landsbygd är att vi har ett lokalt näringsliv med olika erbjudanden om service. Ortsbornas nyttjande av lokala tjänster är en förutsättning för utveckling och en fortsatt levande landsbygd.

Med beaktande av – restid, bränslekostnader, klimat och miljöförsämringar – är nyttjande av lokala erbjudandena som regel ett billigare alternativ, än att nyttja större företag för reparationer och service, eller att göra livsmedelsinköp på andra orter.

Mot denna bakgrund vill styrelsen föreslå

att byborna ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med ortens företagare och entreprenörer undersöka förutsättningarna för ett ökat nyttjande av lokal service. Detta kan förslagsvis ske genom riktade erbjudanden, gemensam kampanjdag, mm. Med andra ord, vi vill öka ”vikänslan” hos ortsborna. Om inte vi själva slår vakt om vår egen bygd, vem gör det då?

8 Gemensamt valborgsmässofirande. (information)

Efter ett flertal förfrågningar till byborna angående majbrasan kan styrelsen konstatera

att det inte finns intresse av gemensamt majbrasefirande i byns regi.

9 Mobiltäckning i området. (information, pågående ärende)

I mitten av februari 2015 översändes en skrivelse till TeliaSonera med krav om bättre mobiltäckning. Skrivelsen var en gemensam framställning av byarna Gravmark, Furunäs, Bullmark, Bodbyn samt föreningarna Furunäs-Bullmark IF samt Sävarådalens skoterförening.

Telia Sonera genomförde mätningar och justeringar i området vecka 10, Vi väntar på rapport från TeliaSonera.

10 Kommunens samråd avseende skolplanen (information, pågående ärende)

Kommunen har meddelat att det kommer att hållas ett informationsmöte i samband med samrådet.

11 Ansökan om EU projekt (information, pågående ärende)

Umeåregionen har beviljats medel för bedrivande av landsbygdsutveckling; Lokal Ledd Utveckling d.v.s. ett LLU område. EU:s programperiod pågår fram till 2020.

Detta innebär att byar och lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om medel. Medel kan således sökas såväl som byaprojekt eller tillsammans med andra byar som samverkansprojekt.

Styrelsen föreslår

att byborna ger styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningar för och inriktning av en EU ansökan för bedrivande av lokal utveckling

12 Bullmarksdagen.

Vi vill än en gång undersöka bybornas intresse för anordnande av Bullmarkadagen?

I så fall; tidpunkt, inriktning, arbetsgrupp, mm.

13 Utbildning hjärtstartare.

Finns intresse av utbildning för handhavande av hjärtstartare?

14 Övriga frågor.

Övrig fråga som väkts vid mötet – hänvisas till styrelsen för beredning – och därefter för ställningstagande av byborna.

15 Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Hipp hipp hurra!

cartoon-cake-hand-drawing

På onsdag 1/4, har det gått 7 år sedan vi tog över ICA Nära Bullmark.
Det sägs ju att tiden går fort när man har roligt, och det har vi verkligen haft.
Ett stort tack till dig för ditt förtoende, och vi vill gärna visa vår uppskattning till dig som kund med en 7% jubileumsrabatt.
På onsdag under jubileumsdagen bjuder vi dessutom på mycket gott mellan kl. 17-20.
Det kommer att finnas flera bra jubileumserbjudanden i butiken hela dagen, och vi har extra öppet till kl. 20.00!

Så passa på att handla till påskhelgen
Varmt välkommen in och fira med oss!

Anita och Jenny
ICA Bullmark
Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd.

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Årsmöte FBIK

Furunäs-Bullmark IK:s årsmöte.

Årsmöte i FBIK
Söndagen den 29 mars kl. 15,00
Klubbstugan

Välkomna !
Styrelsen.

Publicerat i kategori Okategoriserade | Kommentering avstängd

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 10. 2015-03-13.

• Skolan Bullmark.
Byggnadsnämnden har i sitt beslut (maj 2014)meddelat att planen handläggs med normalt planförfarande.
Kommunens detaljplanering har igår meddelat – att slutplanerandet pågår – och att planen beräknas gå ut på samråd under april månad.

• Lokal för distriktsköterskebesök och fotvård.
Vi har i kontakt med företrädare för kommunen framfört önskemål om lokalutrymme för distriktssköterskebesök samt fotvårdare. Vi utgår från att lokalutrymme för skolsköterska i gamla skolan får finnas kvar, vilket kan innebära att lokalfrågan kan lösas.
Vi kommer senare att uppta samtal med företrädare för kommunen och landstinget om resursfrågan.

• Badbryggas vara eller icke vara är frågan.
Den befintliga badbryggan är nu i för dåligt skick för fortsatt användning. Inför anskaffande av ny badbrygga, undersöker vi nu typ av badbrygga som kan vara lämplig i strömmande vatten.
Vi vill nu med byborna och främst med föräldrar föra en dialog om ansvarsfrågan i samband med nyttjande av badbryggor. Som ni vet så har frågan prövats i samband med badolycka och där ställdes kommunen till ansvar för dödsolyckan, genom vållande till annans död.
Efter denna händelse har de flesta kommunerna tagit in sina ute badbryggor, de kommunala bryggor som nu finns kvar, har badvakt

I bad från badbryggor i öppet vatten – oftast sjöar – är risken för badolyckor stora. Olycksrisken för användandet av byns badbrygga är än större, mot bakgrund av att bryggan ligger i strömmande vatten. Ansvaret vid denna typ av olycka faller på styrelsen.

Innan anskaffning sker av ny badbrygga, och mot bakgrund av ansvarsfrågan så anser styrelsen att bad i byns badbrygga fortsättningsvis ska ske på förutbestämda tider, och med vuxen föräldranärvaro.

Ett fortsatt användande av badbrygga i byns regi är kopplat till föräldrarnas ideella medverkan. Vi vill nu veta bybornas och främst föräldrarnas intresse av att under sommarmånaderna fungera som ideella vuxna och vara närvarande vid badplatsen. På så sätt tar vi ansvar för byns barn och på bästa sätt minimerar risken för olycksfall vid bad från badbrygga i strömmande vatten.
Vi ber er anmäla intresse för att schemalagt medverka som ideell badvakt under sommaren.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Kallelse till Bullmarks VSF årsstämma

Kallelse till årsstämma för

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Datum: Onsdagen den 18/3 2015

Tid: kl. 18.30

Plats: Kapellet i Bullmark

 

DAGORDNING enligt stadgar

§ 1 Val av ordförande för stämman

§ 2 Val av sekreterare för stämman

§ 3 Val av två justeringsmän

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna

§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§ 10 Val av revisorer och suppleanter

§ 11 Fråga om val av valberedning

§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga viktiga beslut fattas under denna punkt)

§ 13 Mötet avslutas

 

Dokument för granskning innan årsstämman finns på www.bullmark.se/bvsf-arsstamma

 

Välkommen…

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Ordförande i Gravmark – för kännedom

Ordförande i Furunäs – för kännedom

Byainformation nr. 9   2015-02-27.

 

Blodbussen.

Vi har av bybor fått frågan om Blodbussen, där frågan ställts om blodbussen vid vissa tillfällen kan besöka Bullmark. Samtal har förts med blodcentralen som bekräftar att det är fullt möjligt att blodbussen kan passera Bullmark.

Vi sänder nu en intresseförfrågan till boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark.

Hur många är intresserade av att blodbussen passerar Bullmark. För att tider ska passa så många som möjligt fastställs tidpunkt i samråd vid blodbussens första besök.

Blodbussen behöver veta, vilket underlag finns i bygden ? Ett önskemål från deras sida är ett 30 tal blodgivare. Är du intresserad av att lämna blod och att blodbussen ska passera Bullmark ? Hör av er i  

 

  • Majbrasan.

Som vi tidigare informerat om så finns nu inte den tidigare majbraseplatsen kvar som arena för majbrasan. Majbraseplatsen och bottenplattan bra, men väderläget och de förändringar som sker i klimatet har medfört, att den kringliggande skogen utgör hinder i eldandet. Vidare har ansvarsfrågan – tillstånd, ansvar för eldandet och eftersläckning – medfört att det är svårt att få någon som vill vara ansvarig för att elda i naturen.

Fråga ?

Finns det intresse för ett gemensamt valborgsmässofirande ?

Finns det personer som vill ingå i en ideell ansvarig arbetsgrupp ?

Var ska majbrasan placeras ?

Är inköp av några eldkorgar på ställning ett alternativ ?

Meddela vad ni tycker !

Trafikbeteende inom byn.

Några mycket upprörda bybor har påtalat att vissa trafikanter kör för fort inom byaområdet. Vid vissa tillfällen även under tid då skolbarnen färdas till eller från skolan. Under några helgdagskvällar har även yngre förare sladdat omkring på byn, med stor fara för andra trafikanter. Kravet har varit att vi ska göra polisanmälan.

Frågan diskuterades vid det öppna byamötet i slutet av januari. Den allmänna meningen på mötet var att vi på detta sätt – genom information – uppmärksammar byborna/ortsborna på det dåliga trafikbeteendet som finns hos vissa trafikanter. Styrelsen anser att det inte är styrelsens uppgift att anmäla bybor, utan uppmanar alla boende i byn/orten att vara uppmärksamma och – i bästa fall vidtala vederbörande – eller att själva göra polisanmälan.

Ett anat påpekande till fordonsburna fordonstrafikanter är; iakttag försiktighet vid möte/omkörning av gående. Med anledning av det våta och smutsiga underlaget: tänk på stänkrisken. Allt för många bybor har blivit nedstänkta av oförståndiga trafikanter. Skärp er !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 8.                2015-02-13

 Fråga om föreningens namnbyte, utvecklingsområden samt att byn utsetts som utvecklingscentra diskuterades vid det öppna byamötet 2015-01-27.

Få synpunkter har inkommit från byborna, och mötet ansåg att något namnbyte för närvarande inte är aktuellt. Byaverksamheten drivs som hittills i projektform och ska vara finansierade.

I och med att Bullmark/Tålsmark ingår som ett av kommunens utvecklingscentra lämnades en allmän information om byarna Bullmark och Tålsmarks utveckling under 1900-talet.

Vidare redovisades bybornas beslut under 1960-talet och den satsning som då beslutades, för att möjliggöra en utveckling för byarna Bullmark och Tålsmark. Satsning medförde en möjlig utbyggnad av de båda bostadsområdena under 1970-talet, samt i övrigt möjlighet till viss förtätning av befintlig bostadsbebyggelse.

I bybornas försäljning av mark för bostadsbyggande, ingick även krav om markköp från kommunens sida, vilket medfört att en samlad utbyggnad nu kan ske – i centrala byn – för att möta behovet av ökade lokaler för skolan.

Byns begäran av nya lokaler framfördes för flera år sedan till ansvarig nämnd, vilka ställde sig bakom förslaget. Fullmäktige har avsatt medel i budget.

I byns ställningstagande har alltid legat en inriktning av – att allmänna lokaler – ska placeras centralt i byn d.v.s. skola, kyrka och affär, samt att utbyggd av bostadsbebyggelse sker runt byakärnan.

I frågan om skollokaler kommer styrelsen inte att agera i nuläget, utan avvaktar kommunens lagstadgade planförfarande.

Ytterligare aktiviteter för att utveckla Bullmark/Tålsmark som utvecklingscentra.

I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra samt att byggande sker för offentliga lokaler, bör vi undersöka förutsättningarna i följande områden:

Fotvård - förutsättningarna undersöks avseende regelbundna besök av fotvårdare.

Distriktssköterska – förutsättningarna undersöks för regelbundna besök av distriktssköterska.

Mäklare – för insatser i området undersöks.

Hyreshus – byggande med förenklad byggstandard och små lägenheter – intresse och förutsättningar undersöks hos entreprenörer.

Aktiva insatser för att stödja det lokala näringslivet – öka medvetandet hos byborna.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd