Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 17    2018-10-19.

 • Kan några bybor hjälpa oss att städa upp efter vandalisering.

Senaste veckan har färgsprayning förekommit på några ställen inom byaområdet
dels brofästet landsvägsbron i Bullmark
dels baksidan på orienteringstavlan som visar upplevelser och sevärdheter inom Bullmark-Tålsmarksområdet
dels ta bort en äldre färgsprej på El-station som står vid Tålsmarksvägen.

Det vore bra om någon/några bybor ville hjälpa oss att ta bort detta.
Avslutningsvis vill vi säga att vi vore mycket tacksamma om samtal förs i hemmen, om olämpligheten att vandalisera på detta sätt.

 • Nu måste trafiksäkerheten förbättras inom byaområdena Bullmark-Tålsmark.

I samband med skolbygget kommer en rad förbättringar att genomföras exempelvis trottoarer, skolbarnens av- och påstigning sker utanför vägområdet, mm. Vi har också begärt – men inte fått något svar – att det borde byggas en trottoar längs vägen, delen från Forsnäsvägen fram till Sävarvägen. Vi har också krävt en förbättring av vägdelen från Landsvägsbron upp till vägen mot Morbyn.

Trafikhastigheten är mycket hög, trots att det är 30 och 40 skyltad trafikhastighet på långa sträckor inom byaområdet.
Vilka lämpliga åtgärder anser ni att vi ska framföra till Trafikverket, för att uppnå en tryggare trafiksituation?
Det finns många trafiksyndare som framför sina fordon inom byaområdet, inte minst den tunga yrkestrafiken!
Vilka lämpliga åtgärder anser ni vore bra, för att få en tryggare väg för barnen och för vuxna gående längs vägarna?
Ge oss exempel med vändande e-post, eller ring till oss.
 

 •  Saga Carlsson har under sommaren/hösten spelat flera matcher i landslaget.

Saga Carlsson har spelat flera matcher i F15 – landslaget i fotboll. Saga har spelat från start och har utsetts som lagkapten i laget. F-15 landslaget leds av förbundskapten Pia Sundhage, och Pia har genom att Saga fått rollen som lagkapten, visat stort förtroende för Sagas spel och ledarförmåga.
Senaste månaden har Saga spelat två dubbellandskamper dels mot Finland dels mot Norge. Båda dubbelkamperna slutade 1-1.
Grattis Saga! och lycka till med fortsatt landslagsspel!

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 16.      2018-10-12.

Översänder bilagd inbjudan till Middax i Bullmark den 24 oktober kl. 17.30 Anmälan senast 21oktober tel. 090 – 71 25 17.

Välkomna!
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd

Byainformation nr 15.         2018-09-20.

Välkommen till Middax, se bilagd inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland

För kännedom: Byalagen i Furunäs och Gravmark.

Byainformation nr. 14.  2018-09-07.

 • Antal barn/ungdomar i skola och förskola inom upptagningsområdet.

Skolan F-6                           =100
Inskrivna på Fritids          = 68
Förskolan                            = 15/50=65

 • Byggande inom området.

Inom ramen för det ideella arbetet med gemensam byaplan, pågår ett intensivt arbete att starta upp ett byggande i våra byar. Vi försöker i första hand få igång ett husbyggande på befintlig tomtmark. Vi för också samtal med Kommunen/Bostaden om att flytta befintliga studentbostäder/moduler. Marken där dom nu finns ska bebyggas med höghus. Det handlar om hyreslägenheter på 40-45 kvadrat. Vi återkommer med ytterligare information.

 • Kalendern hösten 2018.

Nu finns kalendern som visar höstens aktiviteter, på vår hemsida www.bullmark.se

 • Sammanställning ideell verksamhet.

Vi vill presenta det dryga 20-talet personer som på olika sätt ideellt arbetar med byautveckling.
Deras insats gör det möjligt att bibehålla och utveckla byaverksamheten. Inga arvoden utgår.

Hjärtstartare                      Tord Wiklund
Fasadflaggorna                  Kennard Andersson
Hemsidan                           Tomas Lundgren
Boulebanan                        Staffan Rosenqvist
Vindskydd/rastplatser     Hans Karlsson
Beachvolleyplan                Markus Bodin, Cecilia Bodin
Majbrasan                          Lena Burström, Anders Burström, Birgit Sjöström, Per-Erik Sjöström, Hans Karlsson

Ingår i arbetsgrupper Gemensam byaplan, ideellt arbete:

Lokal plan, Regler för byggande: Staffan Wiklund
Lokal serviceplan: Jörgen Andersson, Erik Karlsson
Lokal plan för Näringslivsfrågor: Johan Bergström
Lokal plan, Öppen byagemenskap: Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

Ideellt arbete

Styrelsen:
Staffan Wiklund ordförande
Birgitta Jonsson sekreterare
Tord Wiklund kassör
Simon Westerberg ledamot
Bengt-Erik Nilsson ledamot
Olov Jonsson ledamot

Revisorer:
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

Valberedning:
Hans Karlsson
Gunn Karlsson

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 13.    2018-06-29.

Översänder bilagt ett erbjudande från Vårgårda HUS. Erbjudandet är ett exempel som visar en av många alternativ och möjligheter.
Hos Vårgårda Hus har du alltid möjlighet att anpassa planlösningen efter eget önskemål. Kontakta Vårgårda Hus representant:
Elin Enkvist 070- 441 17 33.

Alla ortsbor som nås av denna information, var vänlig och vidareförmedla erbjudandet till er bekantskapskrets!

Hälsningar
Styrelsen

Representant för VårgårdaHus
Tel: 070-441 17 13  elin.enkvist@vargardahus.se
http://facebook.com/vargardahusnorrland
www.vargardahus.se

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark -Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 12                              2018-06-08.

 • Fasadflaggorna på byns välkomsttavlor.

Efter den vandalisering som skedde med fasadflaggorna så har vi informerat byborna. Flera bybor har hört av sig och tycker det är bedrövligt att fasadflaggorna på byns välkomstskyltar inte får vara i fred. Byborna hoppas att vandaliseringen nu ska upphöra, och anser att vi ännu en gång ska inköpa nya flaggor som sätta upp. Vi avser att göra detta, så dom finns på plats till skolavslutningen.

 • Norrbotniabanan.

Järnvägsplan Dåva-Gryssjön har genomförts den 27 maj 2018. Material finns på trafikverket www.trafikverket.se

 • Inbjudan till berättarkväll

Bilagt finns inbjudan till berättarkväll.

Trevlig sommar!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 10.        2018-05-25.

 • Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar.

Än en gång har fasadflaggorna vandaliserats. Tre av de fyra flaggorna har rivits ner och fästen och flaggor är borta. Det som nu hänt kan inte benämnas busstreck, utan är en planerad vandalisering. Det är sorgligt och känns meningslöst. Fasadflaggorna är till för oss alla som bor i området, de pryder sin plats och är en hälsning och välkommen till vår bygd.

Nu krävs det förändring i uppförandet. Styrelsen kommer att avvakta att återigen sätta upp fasadflaggorna. Vi vill att alla boende i byn och omland att de samtalar om fasadflaggorna och dess betydelse, genom att dels

 • föra samtal i hemmet samt
 • att ortsborna allmänt samtalar med varandra om fasadflaggorna.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9.

 •  Valborgsmässofirande.

Valborgsmässofirandet med majbrasa i byns regi har legat nere några år. Årets firande genomfördes på parkeringen vid motionsspåret med eldkorgar. Firandet var välbesökt – ett 80-tal personer, barn och vuxna, vilket visade att intresse för firandet finns i byn. Fikaförsäljning, tipsrunda, gissa antal stenar samt fiskdamm för barnen, var ett uppskattat program.
Resultatlistan från tipsrundan finns på anslagstavlan vid ingången till ICA Nära.
Ett varmt tack till Lena med arbetsgrupp, för er utomordentliga insats!
Ett varmt tack till Anita och Jenny för bidraget till Fiskdammen.

 • Vinterunderhåll på allmän väg.

Det gångna vinterunderhållet på vägsträckorna Bullmark-Sävar och Bullmark-Gravmark har varit sämre än tidigare, med bl.a. omfattande spårbildning i vägbanan. Vägen har vissa tider varit trafikfarlig. Berörda byar har i skrivelse till Svevia påtalat detta. Det är viktigt att understryka att det inte är försenade inställelsetider, eller bristande förarkompetens som är anledningen, utan val av fordonstyp.

Eftersom vinterväghållningen försämrats i hela landet, har regeringen för någon vecka sedan uppdragit till vägverket att snabbutreda och senast den 29 juni lämna förslag på förbättringar inför kommande vinter. Vi har därför i särskild skrivelse till berört Statsråd och Trafikverket insänt skrivelse – med kopia till Svevia och Umeå kommun – som visar vår pågående korrespondens med Svevia. Vi har i skrivelsen hemställt att skrivelsen översänds till den pågående utredningen.

 • Vårfest och Nyinvigning.

Den 16 maj var det Vårfest för alla åldrar samt Nyinvigning av Bullmarks kyrka. (namnbyte från Kapell till Kyrka)

På programmet:
– Hamburgare och tårta
– Gladiatorduell & sumobrottning för barnen
– Våravslutning för barngrupperna
– Avslutning med sång av Liza Lundqvist & barnkören Himlagott.

Medverkade gjorde Jonas Nordling, Maria Carlsson, Johan Wållberg, Helen Sjövik, Benny Carlsson, Arvid Persson och Therese Westin med flera från kyrkan. Vårfesten som besöktes av ca. 135 personer var mycket uppskattad.

En fortsatt samverkan mellan byn och kyrkan är viktig, inte minst genom att möjliggöra en ökad ungdomsverksamhet i samverkan mellan Byn, Kyrkan och FBIK.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark

Byainformation nr. 8           2018-05-04.

 •  Samverkan med VårgårdaHus.
  I samverkan med VårgårdaHus kommer vi att erbjuda husalternativ. VårgårdaHus tar nu fram olika erbjudande, vilket beräknas var klart vid månadsskiftet maj-juni.
  I första hand riktar vi in oss på de två lediga tomterna vid Tunnbrödsvägen. Vi återkommer med mera information, men sprid gärna informationen till din bekantskapskrets.
  Är du intresserad redan nu, så ta kontakt med Elin Enkvist VårgårdaHus 070-441 17 13 eller Lennart Häggberg 070-534 34 21.
 • Gökotta på Kvarnplatsen
  Välkommen till Gökotta torsdag den 10 maj kl. 09,00. Plats; Kvarnplatsen.
  Medtag eget fika!Hälsningar
  Styrelsen 
Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 7.

 Valborgsfirande
Se bilagd affisch.

Välkommen till valborgsfirande i Bullmark den 30 april.

Plats: Tålsmarksvägen, Parkeringsplatsen vid Elljusspåret.

Eldkorgarna tänds kl. 19.00. Vi eldar i korgarna under kvällen.

Tillsammans hälsar vi våren välkommen!

En arbetsgrupp med Lena Burström i ledningen håller i arrangemanget.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7