Bullmarks väg- & samfällighetsförenings årsstämma

Datum: Onsdagen den 10/4 2024
Tid: kl. 18.30
Plats: Kapellet i Bullmark


DAGORDNING enligt stadgar
§ 1 Val av ordförande för stämman
§ 2 Val av sekreterare för stämman
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser
§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
6.1 Inköp av laserskrivare
§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna
§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)
§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
§ 10 Val av revisorer och suppleanter
§ 11 Fråga om val av valberedning
§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga beslut utav stor ekonomisk karaktär fattas under denna punkt.)
§ 13 Mötet avslutas


Från och med 27/3 finns dokument för granskning inför årsstämman på
https://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Välkommen…

Publicerat i Aktuellt, Bullmarks VSF | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- & samfällighetsförenings årsstämma

FBIK har ny hemsida

Hittas under ”Föreningar och FBIK”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för FBIK har ny hemsida

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Kallelse till årsstämma för
Bullmarks väg- och samfällighetsförening


Datum: onsdag 14/3 2023
Tid: kl. 18.30
Plats: Bullmarks kapell


DAGORDNING enligt stadgar
§ 1 Val av ordförande för stämman
§ 2 Val av sekreterare för stämman
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser
§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna
§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)
§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
§ 10 Val av revisorer och suppleanter
§ 11 Fråga om val av valberedning
§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga beslut utav stor ekonomisk karaktär fattas under denna punkt.)
§ 13 Mötet avslutas


Dokument för granskning inför årsstämman, läggs upp på länk nedan, under vecka 10.
https://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma


Välkommen

Publicerat i Bullmarks VSF | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 2

Projektifieringen Bullmark

Till hushållen i
Bullmark/Tålsmark
med omnejd

Bilagt finns inbjudan och dagordning till Projektifieringen Bullmark och dess årsmöte 25 april kl. 19.30 i Kyrkan Bullmark.

Välkomna och med en tillönskan om en Fin Påskhelg!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark
med omnejd

Byainformation nr. 1 2022

Bilagt finns material från Sävar-Holmöns församling.

Varmt välkomna till Bullmarks kyrka på skärtorsdagen 14 april.

Då bjuder församlingen in till Middax kl. 17 och Skärtorsdagsmässa kl. 18.
Mer information om bland annat priser och anmälan för Middax finns i bifogad fil.
Som bonus blir det en påskäggsjakt för barnen som är med på Middax!
Alla barn får då ett litet ägg och är med och tävlar om ett stort. 😊

Observera att man kan välja att gå på antingen Middax eller Skärtorsdagsmässan om man inte vill gå på båda.

Jonas Nording
Komminister, med inriktning mot barn och ungdom

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar
svenskakyrkan.se/savar-holmon
facebook.com/SavarHolmons

Växel: 090-71 25 00 
Telefon: 090-71 25 06
E-post: jonas.nording@svenskakyrkan.se

Hälsningar
Projektföreningen Bullmark/Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Datum: Onsdagen den 16/3 2022

Tid: kl. 18.30

Plats: Bullmarks kapell

Dokument för granskning inför årsstämman finns på denna sida https://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 5

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark
med omnejd

Bilagt finns skrivelse som idag postats till Trafikverket. Anledningen till skrivelsen är det trafiksituation som råder genom byn, långtradare med släp, breda transporter med följebilar och övriga bilister som kör klart över stipulerad hastighetsgräns som är 30 och 40km/h dygnet runt,

Hälsningar
Styrelsen

2021-05-18.
Till
Trafikverket Umeå
Storgatan 60
903 30 Umeå
med kopia för kännedom och åtgärd till
Umeå kommun
901 84 Umeå
och
Länsstyrelsen
Storgatan 71 B
903 30 Umeå
samt
NTF i Västerbotten
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Trafiksituationen genom Bullmark, väg 647 samt med flera vägar i området.
Med anledning av vägarbete på E:4 vid Bygdeå har trafiken omdirigerats vid upprepade gånger genom Bullmark, väg 647. Detta har medfört att många tyngre transporter fortsätter köra den vägen.
Hastigheten genom Bullmark är 30 respektive 40 km/h och långtradare med släp, bredare transporter med följebil och andra bilister kör långt över formella hastighetsbegränsningar.
Trafiken pågår dygnet runt och på grund av den sönderkörda vägen slamrar det fruktansvärt genom byn och vägen vibrerar så det känns i husen.
Polisen har varit här i omgångar och det körs enligt hastighetsbegränsningar en kort stund och sedan är det hög fart igen.
I Bullmark är det runt 100 barn i skolan och många av de ska passera väg 647 både morgon och eftermiddag. Till det kommer även LSS-verksamhet med boende och arbete utomhus i byn som också blir drabbade.
Vid dagens telefonkontakt med företrädare för Trafikverket har vi fått besked om att en chikan ska anläggas vid nya skolan på väg 647. Vår önskan är att detta sker omgående.
Vidare önskar vi att motsvarande åtgärd placeras vi bron över Sävarån mot Verkstan. Dessutom är det mycket angeläget att det placeras hastighetsdämpande åtgärder på Flodavägen från befintlig skola, förbi ny skola och fram till infarten till Lantvägen. Även att det placeras gång- och cykelväg den sträckan.
Även befintliga trottoarer vid väg 647 behöver förlängas. Detta för att skapa en säkrare gångtrafik inom området.
Inom hela området behöver belysningen förbättras.
Byborna är upprörda över trafiksituationen med hög hastighet och buller och även ängsliga över att någon, främst barn, ska skadas eller dödas.
Med vänlig häsning
Projektföreningen Bullmark

Birgitta Jonsson
Ordförande
Kontaktuppgifter:
Flodavägen 1, 918 92 Bullmark
070-610 2444, birgitta.jonsson@bullmark.se


Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark
Till boende i Bullmark med omnejd

Byainformation nr. 2.

Bilagt finns inbjudan till digital workshop om framtidens landsbygd i Umeå kommun.

Hälsningar
Styrelsen

Hej!
Främjar din organisation lokal utveckling – exempelvis inom föreningslivet, företagande, politiken, forskning eller någon annan offentlig instans? Klappar ditt hjärta för landsbygderna i Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå? Då är du varmt välkommen till en digital workshop den 26 maj kl. 09-13.00.
Träffen bjuder till inspirerande trendspaning och gemensamma utblickar om hur framtidens landsbygder i Umeåregionen ska se ut. Syftet med workshopen är att samla in idéer, tankar, synpunkter och erfarenheter från ideell, privat och offentlig sektor kring frågor som är viktiga att fokusera på för utvecklingen av Umeåregionens landsbygder. Detta blir viktiga inspel till den utvecklingsstrategi som sedan skrivs fram för att ansöka om att bilda ett leaderområde.
Var med och utveckla Umeåregionens landsbygder med LEADER!
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som finns i hela Europa, med grundtanken att lokal utveckling bäst genomförs av de som bor och verkar på en plats. Därför bygger leadermetoden på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå satsar nu tillsammans med föreningen URnära att bilda ett leaderområde där föreningar och företagare kommer kunna söka pengar för att jobba med lokal utveckling. För det här behöver vi din hjälp att få kunskap om vilka frågor som är viktiga för våra landsbygders framtid. Vilka behov och möjligheter finns i vårt område? Vilka är våra styrkor? Hur vill du att Umeåregionens landsbygder ska se ut år 2030?
Länk till anmälan finns i den bifogade inbjudan. Sprid gärna detta till fler som du tror har intresse av denna workshop – ju fler vi blir desto bättre!

Välkommen att höra av er vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning,

Jennie Bergvall Kalén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
Övergripande planering
090-16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se
www.umea.se/landsbygd

Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se/kommun

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark med omnejd

Bilagt finns inbjudan till nätverksträff för producenter i Umeåregionen.

Hälsningar
Styrelsen

Hej på er!
Som en del av Umeå kommuns arbete med de lokala miljömålen om att öka andelen lokalproducerat och ekologiska livsmedel i offentliga verksamheter, så ordnas nu en nätverksträff för producenter i kommunerna Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och Robertsfors. Syftet med träffen är att dels presentera dessa miljömål lite närmare, men framför allt att lyssna in synpunkter och tankar från producenterna själva om hur vi tillsammans kan nå dessa mål.

Träffen är den 27e maj kl. 08:30-09:30 och digitalt via Teams. Uppgifter om anmälan finns i inbjudan.

Jag hoppas att ni alla vill och kan sprida denna inbjudan i era kanaler – vi vill få så stort deltagande som möjligt!

Med vänlig hälsning,
Jennie Bergvall Kalén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
Övergripande planering
090-16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se
www.umea.se/landsbygd

Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se/kommun

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark
Byainformation nr 2 2021

Bilagt finns information från Sävar-Holmöns församling om pulkadag 27 mars. Vidare finns information om kommande Upptäckarna som startar efter Påsklovet.

Hälsningar
Styrelsen

Från: Jonas Nording <jonas.nording@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 23 mars 2021 17:58
Till: Maria Carlsson <maria.carlsson@svenskakyrkan.se>
Ämne: Pulkadag och terminsstart för Upptäckarna

Hej Upptäckar-familjer!
Hoppas att det är bra med er!
Nu börjar våren smyga sig på med både längre dagar och varmare väder, och det är dags för nya aktiviteter i Bullmark.

I detta mejl vill jag peppa för två saker:
På lördag 27 mars är det en pulkadag i Bullmark kl. 12-15, med påskäggsjakt… (mer information finns i bifogad pdf).
Tisdagen den 13 april kl. 15-16.30 är det terminsstart för Upptäckarna. Vi kör 6 tisdagar på raken, direkt efter påsklovet.

Jag ser verkligen fram emot att träffa barnen igen!
Om det är någon av er föräldrar som kan vara med som extraledare någon eller några gånger under våren så uppskattas det mycket.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.
Nya barn är så klart varmt välkomna (åk 3-6)!

Mvh,
Jonas Nording
______________________________________

Jonas Nording
Komminister, med inriktning mot barn och ungdom

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar
svenskakyrkan.se/savar-holmon
facebook.com/SavarHolmons

Växel: 090-71 25 00 
Telefon: 090-71 25 06
E-post: jonas.nording@svenskakyrkan.se


Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2